Daglicht: de ideale slaappil

Op de koudere en korte dagen gaat u vaak weinig naar buiten. Zonde! Want daglicht is nodig om vitamine D aan te maken en een depressie te voorkomen. Daarbij zorgt daglicht ervoor dat uw biologische klok goed functioneert. Dit maakt licht een goede slaappil.
PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Rol vakbonden uitgespeeld?

Precies op het moment dat de pensioenwereld op zijn grondvesten staat te schudden geven de vakbonden niet thuis. De kosten van de salaris-diensttijd regelingen, het domein van de pensioenfondsen stijgen enorm. Lage rente, hogere vermogenseisen en langer leven zijn de oorzaak. Binnen de pensioenfondsen speelt de vakbeweging een grote rol. Aan alle kanten wordt het systeem van de pensioenfondsen aangevallen. Weg met de solidariteit, eigen pensioenpotten, generatie gevechten en twijfel aan de deskundigheid van de fondsbesturen domineren de discussie. Je zou mogen verwachten dat juist de vakbeweging de tegenaanval inzet. Het grote gevaar is dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Dat dreigt nu te gebeuren en op termijn betekend dat het einde van ons huidige pensioensysteem. Of zal de vakbeweging toch nog wakker worden?

Pensioen.com

Middelloonsysteem

Opkomst middelloonsysteem in Nederlandse pensioenregelingen

Het middelloonsysteem is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het gemiddelde verdiende loon. Het middelloonsysteem is een vorm van een vaste uitkeringsregeling.

Het middelloonsysteem genereert, indien de hoogte van de franchise en de jaarlijkse opbouw gelijk zijn, lagere pensioenen dan een eindloonsysteem. Wel is het maximum opbouwpercentage bij middelloon hoger dan bij eindloon. Het verschil met een eindloonsysteem is het grootst als de begunstigde laat carrière heeft gemaakt. Het zijn niet noodzakelijkerwijze begunstigden met een hoog salaris die carrière maken, maar eerder degenen die via een stelsel van cursussen op kunnen klimmen van generalist naar specialist, zoals verpleegkundigen en bankbedienden.

Vanuit het oogpunt van een pensioenfonds heeft een middelloonregeling als voordeel dat het fonds beter bestuurbaar wordt. Een periode van looninflatie werkt gematigder door in een middelloonregeling dan in een eindloonsysteem.

In Nederland heeft bijvoorbeeld het Stichting Pensioenfonds ABP sinds 2004 een middelloonregeling, met een overgangsregeling voor loonstijgingen van daarvoor.This article uses material from the Wikipedia article Middelloonsysteem, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Ook pensioenverzekeraars moeten op hun tellen letten!

Levensverzekeraars zijn net als banken en pensioenfondsen flink getroffen door de krediet- en schuldencrisis. DNB maakt zich zorgen

Permanente omslag?

Levensverzekeraars hebben weinig buffers om nieuwe klappen op te vangen, meldt het begin mei verschenen halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB. Ze kampen al ruim twee jaar met de lage rente, tegenvallende beleggingsopbrengsten, hoge, afgegeven garanties en een sterk krimpende markt. Door deze combinatie zijn de premie-inkomsten voor het tweede jaar lager dan de uitkeringen aan verzekerden.

Kostenreductie
Consolidatie van de verzekeringsmarkt en bedrijven die afslanken, zijn structurele antwoorden op de dalende inkomstenstroom. ‘Verdienmodellen uit het verleden zijn niet meer houdbaar’, zegt Gelderman.(DNB) ‘Verzekeraars zullen hun vaste kosten verder moeten verlagen om winstgevend te blijven. Daarom letten we scherp op de uitvoering en geloofwaardigheid van kostenreductieplannen. Als verzekeraars hun plannen niet waarmaken, willen we weten waarom ze hun doelstellingen niet halen. Soms stellen we aanvullende eisen aan zo’n plan.’

 

Pensioen.com

Naar open en eerlijke communicatie over pensioenen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het wetsvoorstel Pensioencommunicatie gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Doel van het wetsvoorstel pensioencommunicatie is om de communicatie beter aan te laten sluiten op de wensen van de deelnemers en eerlijker te communiceren over onzekerheden.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Later met pensioen geen probleem

De SP heeft Maurice de Hond laten onderzoeken hoe kiezers tegenover een latere pensionering staan

Lang is later met pensioen gaan een taboe geweest, dat is nu volstrekt voorbij, tweede derde van alle stemmers heeft met de latere pensioenleeftijd geen probleem. Het zijn vooral de kiezers van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks die langer doorwerken geen probleem vinden. Een en ander blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond op verzoek van Emile Roemer van de SP. De kiezers van de SP vinden voor 71 procent dat een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd niet door moet gaan.

Pensioen.com

Werkgevers en vakbonden betreuren loslaten pensioenakkoord

Werkgevers en vakbonden zeggen het ‘zeer te betreuren’ dat het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer het pensioenakkoord willen loslaten.

De Stichting van de Arbeid heeft dat woensdag in een brief geschreven aan minister Henk Kamp van Sociale Zaken.

Het kabinet maakte eerder afspraken met werkgevers en bonden over een verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020. Maar in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn die geschrapt.
De vijf partijen willen de AOW-leeftijd al vanaf volgend jaar geleidelijk optrekken, zodat die in 2019 op 66 jaar uitkomt. In 2023 wordt dat vervolgens 67 jaar. Kamp heeft inmiddels een nieuw wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

De sociale partners hebben vooral kritiek op de manier waarop Kamp in het nieuwe wetsvoorstel de inkomensgevolgen wil repareren voor werknemers die al met prepensioen zijn. Zij zullen door de eerdere verhoging van de pensioenleeftijd één of meer maanden AOW mislopen. Kamp wil deze mensen een voorschot geven dat snel moet worden terugbetaald. Volgens werkgevers en werknemers kan dit ‘niet als een serieuze oplossing voor deze problematiek worden gezien’. Werknemers die al met prepensioen zijn gegaan, konden op dat moment niet weten dat de AOW-leeftijd eerder zou stijgen. Voor hen moet er dus een ‘echte compensatieregeling komen, schrijft de Stichting van de Arbeid.

Ook tegen het schrappen van de mogelijkheid om voor een flexibele ingangsdatum voor de AOW te kiezen, hebben de sociale partners ernstig bezwaar. Werknemers met zware beroepen zijn hiervan de dupe, betogen ze.

Pensioen.com