Pensioen Informatie Rol werkgever in pensioencommunicatie

Rol werkgever in pensioencommunicatie

Rol werkgever De werkgever heeft wettelijk een rol in het informeren van werknemers over de pensioenregeling. Deze rol bestaat nu al. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat een werknemer tijdig door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de pensioenregeling bij indiensttreding(1, zie onderaan de tekst voor verwijzingen). In het recente voorontwerp van een nieuw …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015

Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015

Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen over het ABP-pensioen. De pensioenopbouw wordt aangepast aan de fiscale regels voor 2015 en daardoor gaat de pensioenpremie voor werknemers en werkgevers omlaag. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie FNV hamert op behoud collectief pensioenstelsel

FNV hamert op behoud collectief pensioenstelsel

FNV heeft de visie voor het pensioenstelsel neergelegd. Hoofdpunten daaruit: in stand houden van het collectieve stelsel, een basispensioen voor zzp-ers, geen pensioenpremie naar hypotheekaflossing en heel voorzichtig gaan nadenken over een alternatief voor de doorsneepremie, zeker nu blijkt dat de leden dit willen. The post FNV hamert op behoud collectief pensioenstelsel appeared first on …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma introduceert nieuw pensioenfonds

Klijnsma introduceert nieuw pensioenfonds

Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief aan voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen

Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen

Door een uitspraak van het Hof Amsterdam (op 10 juli 2014) is duidelijk geworden hoe desastreus het niet juist invullen van de pensioenuitkering kan uitpakken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In de onderhavige zaak werden de regels niet juist nageleefd en werden er vanaf de pensioendatum geen uitkeringen verricht aan de DGA. Het verhaal begint in …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Het kabinet heeft drie criteria geformuleerd die bepalen of werkgevers bij een verplicht bedrijfstakfonds vrijstelling kunnen aanvragen voor netto pensioen. Deze criteria zijn opgenomen in een wijziging van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. Bedrijfstakpensioenfondsen die onder een verplichtstelling vallen hebben vanaf 2015 de plicht een regeling aan te bieden waarmee werknemers vrijwillig voor …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenuitvoerder

Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een verzekeraar waar pensioen wordt opgebouwd door werknemer en werkgever samen. Zij betalen samen de premies. Sporadisch betaalt alleen de werkgever premie, de werknemer heeft dan een ‘premievrij pensioen’. De pensioenuitvoerder keert na pensioenering het pensioen uit. De Pensioenwet verplicht werkgevers om de pensioenregeling voor hun personeel buiten het …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Op basis van een recente uitspraak van de Rechtbank Zutphen is er antwoord gekomen op de vraag of de vereveningsgerechtigde in een echtscheidingssituatie recht heeft op voorindexatie van zijn of haar pensioenaanspraak. De Rechtbank Zutphen besliste in deze zaak dat als er op basis van de pensioenbrief bij uitdiensttreding recht bestaat op indexatie van de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Hoe houd ik het nabestaandenpensioen van mijn medewerkers op peil?

Hoe houd ik het nabestaandenpensioen van mijn medewerkers op peil?

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat hun medewerkers behoorlijk kunnen schrikken van het nieuwe nabestaandenpensioen. Door de nieuwe pensioenregelgeving die ingaat per 1 januari 2015 ontstaan er namelijk nogal wat problemen rond het nabestaandenpensioen. Als een ondernemer zijn werknemers voorlicht en aangeeft dat het nabestaandenpensioen in veel gevallen, met name bij modale inkomens, maximaal een …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma: Doe mee aan De Nationale Pensioendialoog

Klijnsma: Doe mee aan De Nationale Pensioendialoog

Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of het aanvullend pensioen in de toekomst moet veranderen. Daarnaast maakt een grote meerderheid zich toch wel zorgen over het huidige stelsel en over het eigen pensioen. Hoewel de pensioenkennis van mensen beperkt is, vindt men een dialoog zinvol. Dat blijkt uit een verkenning in het kader van De …

Read Article Read More