Pensioen Informatie Demotie en uitstel pensioen

Demotie en uitstel pensioen

En dan is het zover: het  aanvullende pensioen komt  tot uitkering… Maar misschien wilt u nog niet met pensioen omdat: Het werken nog zo leuk is, of;  De marktrente wellicht gunstiger wordt en daardoor de pensioenuitkering hoger, of; Het financieel verstandiger is het pensioen nog even uit te stellen, of; De AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Hoe staat het pensioenfonds er voor in oktober 2010?

Hoe staat het pensioenfonds er voor in oktober 2010?

24-11-2010 Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval. Dekkingsgraad op 31 oktober 2010 De dekkingsgraad van het pensioenfonds is de afgelopen maand licht gestegen naar 95,4%. We willen graag zo snel …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Twaalf misverstanden over pensioenen

Twaalf misverstanden over pensioenen

1. Alle pensioenen staan onder druk Je zou het bijna denken, na alle ophef over pensioenfondsen die moeten korten op de pensioenen die ze uitkeren. Van veertien meest kleinere fondsen is bekend dat ze inderdaad in de gevaren-zone zitten. Ze hebben te weinig geld in kas om nu en in de toekomst de afgesproken pensioenbedragen …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Hoe staat het pensioenfonds er voor in september 2010?

Hoe staat het pensioenfonds er voor in september 2010?

8-10-2010 Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval. Dekkingsgraad op 30 september 2010 De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is in september gedaald tot 95%. We willen graag zo snel mogelijk weer naar een …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Zijn de pensioenen echt onhoudbaar?

Zijn de pensioenen echt onhoudbaar?

Uw vraag zou ook kunnen luiden: Nederland heeft met afstand het beste pensioenstelsel ter wereld, de pensioenfondsen zijn rijker dan ooit en toch is er paniek over de toekomstige uitkeringen. Hoe is dit te rijmen? Dat komt door de lage lange rente. Daardoor moet het bedrag dat pensioenfondsen per persoon klaar moeten hebben staan voor …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst

Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst

4-10-2010 Syntrus Achmea ontwikkelt momenteel een verbeterde manier van aanleveren van pensioengegevens. Dit levert meer correcte pensioengegevens op en minder verschillen tussen berekende premies en facturen. Bovendien spaart de nieuwe manier van aanleveren tijd uit. Aanleveren gaat dan namelijk rechtstreeks vanuit het salarisadministratiesysteem van een werkgever naar het pensioenadministratiesysteem bij Syntrus Achmea. Deze manier is …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Jaarverslag 2009 is uit!

Jaarverslag 2009 is uit!

22-9-2010 Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Er is een volledige en een verkorte versie. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2009. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerncijfers, het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag komen …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Vrijwilligerswerk na uw pensioen

Vrijwilligerswerk na uw pensioen

De boodschappendienst voor de zieke buurvrouw. Coach van het jeugdelftal. Ongeveer een op de drie Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Niet meer alleen uit altruïsme, zoals vroeger. De nieuwe vrijwilliger wil plezier, persoonlijke verrijking en leuke sociale contacten aan zijn inzet overhouden. Hoe werkt vrijwilligerswerk? Weet wat u wilt Bedenk van tevoren waarom u vrijwilligerswerk wilt doen. …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

24-6-2010 De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind mei 2010 was de dekkingsgraad 97,8%. Hoe hoog moet de dekkingsgraad zijn? Stichting Pensioenfonds Wonen is verplicht om een dekkingsgraad van minimaal 105% …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Website pensioenfonds vernieuwd

Website pensioenfonds vernieuwd

7-6-2010 De website van uw pensioenfonds is vernieuwd! Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Veranderingen die u misschien niet meteen ziet, maar die u helpen om snel een antwoord op uw vragen te vinden! Een vernieuwde website… misschien is het even wennen. Als u eerder op de site bent geweest, zult u ook …

Read Article Read More