Hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2012 voor?

12-11-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 98,6%. Dit is de stand per eind oktober 2012.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent.

Stijging dekkingsgraad september 2012 door nieuwe rekenregels

Het pensioenfonds moet van De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe rekenregels gebruiken voor het berekenen van de dekkingsgraad. De nieuwe rekenregels gelden vanaf 30 september 2012 en zorgen voor een hogere dekkingsgraad.

Beter begrip van pensioenen door heldere infographics

5-11-2012

Hoe zorg je voor een begrijpelijke en duidelijke presentatie over het pensioenfonds en de pensioenregeling? En hoe verwerk je de kersverse aanbevelingen van minister Kamp hierin?

Pensioenfonds Wonen ging hiermee aan de slag en kwam tot een presentatie nieuwe stijl waarbij 70% van de pensioentekst is vervangen door infographics. Zelfs een ingewikkeld begrip als ‘dekkingsgraad’ wordt in één plaatje duidelijk.

De presentatie was ook genomineerd voor een NPN-vakprijs.

Samenstajijsterk: nu iets doen voor een blijvend goed pensioen

28-9-2012

De laatste tijd is er veel nieuws over pensioen. Veel fondsen hebben de pensioenen al een aantal jaren niet verhoogd. Sommige fondsen moeten nu ook pijnlijke extra maatregelen nemen.

Deze maatregelen zijn nodig om samen te zorgen voor een blijvend goed pensioen. Maar wat betekenen die maatregelen voor uw pensioen? Op www.samenstajijsterk.nl leest u er meer over.

Samen sta jij sterk

‘Samenstajijsterk’ is een initiatief van de pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Uw pensioenfonds is daar één van. ‘Samenstajijsterk’ wil werknemers beter informeren over hun pensioen en over wat het pensioenfonds voor hen doet.

Van alle werkende Nederlanders regelt 80% zijn pensioen samen met collega’s, in een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijfstakpensioenfondsen hoeven geen winst te maken. En omdat bedrijfstakpensioenfondsen voor veel mensen tegelijk het pensioen regelen, kunnen ze goedkoop werken.

Hoe staat het pensioenfonds er eind augustus 2012 voor?

11-9-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 91,5%. Dit is de stand per eind augustus 2012.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent:

‘Actieve gepensioneerden leven zes jaar langer’

Wetenschappers van het Zweedse Karolinska Instituut analyseerden de leefstijl van 1810 mensen boven de 75 jaar. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op de website van British Medical Journal.

Uit het onderzoek bleek dat mannen met de gezondste leefstijl zes jaar langer leefden, vrouwen hadden vijf extra jaren. Volgens de experts is het dus nooit te laat om te beginnen met goed voor jezelf te zorgen.

Ongezonde leefstijl

Te weinig beweging, overgewicht, roken en veel alcohol drinken zijn slecht voor de gezondheid en verkorten de levensverwachting.

De onderzoekers wisten niet hoe groot het effect zou zijn na de 75, dus volgden ze een groep mensen gedurende 18 jaar. Zo ontdekten ze dat rokers een jaar eerder stierven. Mensen die altijd rookten, maar stopten op middelbare leeftijd leefden bijna net zo lang als degenen die nooit hadden gerookt.

Zwemmen, wandelen en gymnastiek deed de levensverwachting stijgen met zo’n twee jaar. Mensen met een rijk sociaal leven leefden een half jaar langer dan mensen zonder sociaal leven. Zelfs een gezonde leefstijl na de 85 jaar deed de levensverwachting met 4 jaar stijgen.

‘Actieve gepensioneerden leven zes jaar langer’

Wetenschappers van het Zweedse Karolinska Instituut analyseerden de leefstijl van 1810 mensen boven de 75 jaar. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op de website van British Medical Journal.

Uit het onderzoek bleek dat mannen met de gezondste leefstijl zes jaar langer leefden, vrouwen hadden vijf extra jaren. Volgens de experts is het dus nooit te laat om te beginnen met goed voor jezelf te zorgen.

Ongezonde leefstijl

Te weinig beweging, overgewicht, roken en veel alcohol drinken zijn slecht voor de gezondheid en verkorten de levensverwachting.

De onderzoekers wisten niet hoe groot het effect zou zijn na de 75, dus volgden ze een groep mensen gedurende 18 jaar. Zo ontdekten ze dat rokers een jaar eerder stierven. Mensen die altijd rookten, maar stopten op middelbare leeftijd leefden bijna net zo lang als degenen die nooit hadden gerookt.

Zwemmen, wandelen en gymnastiek deed de levensverwachting stijgen met zo’n twee jaar. Mensen met een rijk sociaal leven leefden een half jaar langer dan mensen zonder sociaal leven. Zelfs een gezonde leefstijl na de 85 jaar deed de levensverwachting met 4 jaar stijgen.

Pensioen3daagse 2012: extra aandacht voor pensioen

20-8-2012

Op 27, 28, en 29 september vindt voor de tweede keer de Pensioen3daagse plaats. Net als vorig jaar zijn er in het hele land activiteiten rondom het pensioen. ‘Wijzer in Geldzaken’, de organisator, roept iedereen op om tijdens deze drie dagen vooral zelf actief mee te doen!

Wijzer in geldzaken

Zo’n 70% van de Nederlanders weet bijna niets van zijn pensioen. Wijzer in geldzaken wil door het organiseren van de Pensioen3daagse werknemers beter bewust maken van hun financiële toekomst. Daarom zijn er straks allerlei (landelijke) activiteiten die werknemers uitnodigen om in ieder geval één keer per jaar tijd vrij te maken voor het pensioen.

Bent u werkgever?

Dan roept Wijzer in geldzaken u op om tijdens de Pensioen3daagste het pensioen extra onder de aandacht van uw werknemers te brengen. Op de website vindt u allerlei ideeën en communicatiemiddelen.

Direct naar de Pensioen3daagse

Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de overheid en ruim 40 partijen uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap.

Hoe staat het pensioenfonds er eind juli 2012 voor?

10-8-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 91,5%. Dit is de stand per eind juli 2012.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent:

Gepensioneerden strijden tegen ziektekosten

De gepensioneerden moeten verplicht honderden euro’s aan ziektekostenverzekeringen per maand betalen in Nederland, maar maken daar geen gebruik van omdat ze hier niet meer wonen. Met de klacht hopen ze dat die regel ongedaan wordt gemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de klacht in behandeling genomen wordt. “We hebben om prioriteit gevraagd, omdat een van de klagers inmiddels al 86 jaar oud is”, aldus Hans Hueber van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) donderdag.

Ongeveer 40.000 Nederlandse gepensioneerden die in het buitenland wonen, betalen iedere maand honderden euro’s ziektekostenverzekering waar ze geen gebruik van maken.

Centrale Raad van Beroep

Eind vorig jaar bepaalde de Centrale Raad van Beroep dat de Nederlandse Staat geld mag inhouden op het pensioen van Nederlandse pensioengerechtigden die in het buitenland wonen. Het gaat om gepensioneerden die in een ander EU-land, zoals Spanje, wonen.

Ze hebben recht op zorg van dat andere EU-land. Nederland moet volgens internationale regels dat land voor de zorg betalen. Daarom mag Nederland een bedrag inhouden op de AOW van de zogeheten pensionado’s, stelt de Centrale Raad van Beroep.