Pensioen Informatie Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn

Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn

Bij de laatste onderhandelingen in Brussel over de herziening van een Europese richtlijn voor pensioenen zijn belangrijke concessies gedaan op de Nederlandse eisen. “Het voorstel dat er nu ligt, sluit goed aan bij het Nederlandse pensioenstelsel.” Dat meldt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten …

Read Article Read More

Pensioen Informatie CAP publiceert AOW-Franchise 2015

CAP publiceert AOW-Franchise 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd. Met ingang van 2015 hanteert het CAP verschillende minimale franchises voor eindloon- en middelloonregelingen. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt in 2015 …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Aanpassing pensioenwetgeving 2015.

Aanpassing pensioenwetgeving 2015.

Zorgplicht werkgever in gevaar? We zitten al in de tweede helft van november en nog lang niet alle werkgevers met een pensioenregeling hebben een voorstel ontvangen van hun pensioenuitvoerder over de aanpassing van de regeling per januari 2015. Op 1 januari volgend jaar gaat namelijk de gewijzigde wetgeving in en die zorgt voor een beperking …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenadviseurs: meer tijd voor aanpassen verzekerde regelingen

Pensioenadviseurs: meer tijd voor aanpassen verzekerde regelingen

Bedrijven met pensioen bij een verzekeraar komen in tijdnood bij het aanpassen van hun pensioenregeling aan de fiscale wetten van 2015. Daarvoor waarschuwt Registerpensioenadviseur (RPA). Volgens RPA is er onvoldoende tijd om werknemers, die met de wijziging moeten instemmen, te informeren. ‘Als de werknemer later stelt onvoldoende informatie of te weinig tijd te hebben gehad, …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Rol werkgever in pensioencommunicatie

Rol werkgever in pensioencommunicatie

Rol werkgever De werkgever heeft wettelijk een rol in het informeren van werknemers over de pensioenregeling. Deze rol bestaat nu al. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat een werknemer tijdig door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de pensioenregeling bij indiensttreding(1, zie onderaan de tekst voor verwijzingen). In het recente voorontwerp van een nieuw …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015

Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015

Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen over het ABP-pensioen. De pensioenopbouw wordt aangepast aan de fiscale regels voor 2015 en daardoor gaat de pensioenpremie voor werknemers en werkgevers omlaag. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie FNV hamert op behoud collectief pensioenstelsel

FNV hamert op behoud collectief pensioenstelsel

FNV heeft de visie voor het pensioenstelsel neergelegd. Hoofdpunten daaruit: in stand houden van het collectieve stelsel, een basispensioen voor zzp-ers, geen pensioenpremie naar hypotheekaflossing en heel voorzichtig gaan nadenken over een alternatief voor de doorsneepremie, zeker nu blijkt dat de leden dit willen. The post FNV hamert op behoud collectief pensioenstelsel appeared first on …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma introduceert nieuw pensioenfonds

Klijnsma introduceert nieuw pensioenfonds

Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief aan voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen

Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen

Door een uitspraak van het Hof Amsterdam (op 10 juli 2014) is duidelijk geworden hoe desastreus het niet juist invullen van de pensioenuitkering kan uitpakken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In de onderhavige zaak werden de regels niet juist nageleefd en werden er vanaf de pensioendatum geen uitkeringen verricht aan de DGA. Het verhaal begint in …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Het kabinet heeft drie criteria geformuleerd die bepalen of werkgevers bij een verplicht bedrijfstakfonds vrijstelling kunnen aanvragen voor netto pensioen. Deze criteria zijn opgenomen in een wijziging van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. Bedrijfstakpensioenfondsen die onder een verplichtstelling vallen hebben vanaf 2015 de plicht een regeling aan te bieden waarmee werknemers vrijwillig voor …

Read Article Read More