Pensioen Nieuws Toeslagen: waar heeft u recht op?

Toeslagen: waar heeft u recht op?

Huurtoeslag Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van een woonhuis. Als u in verhouding tot uw inkomen veel huur betaalt, komt u voor deze toeslag in aanmerking. Ligt de huur boven de € 615,01, dan hebt u geen recht op de huurtoeslag. Ook huurders die minder dan € 195,89 aan …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Single en met pensioen

Single en met pensioen

Er zijn singles die gewend zijn alles tot in de puntjes te regelen. Nog voordat ze stoppen met werken plannen ze hun post-pensioendagen. Een kookcursus, een serie lezingen, golfles… Waarom niet al die dingen uitproberen waarvoor je nooit tijd had? Een kookcursus komt altijd te pas en iets leren houdt de hersenen lenig. Ach, en …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Geboden: jaren ervaring

Geboden: jaren ervaring

Niet iedereen wil stoppen met werken na z’n 65ste. Overtuig uw (toekomstige) werkgever van al uw kwaliteiten én de fiscale voordelen. Langer doorwerken? Volgens de laatste gegevens van het Centraal Planbureau grijpt de vergrijzing of ‘ontgroening’ nog dieper in op onze samenleving dan aanvankelijk berekend. De overheid stimuleert werknemers en werkgevers met speciale regelingen, nee, …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Voor jezelf beginnen na uw pensioen

Voor jezelf beginnen na uw pensioen

Niets moet Sommige mensen zeggen hun werkgever vaarwel en geven een andere wending aan hun loopbaan. Bijvoorbeeld door flexwerken of freelancewerk. Het voordeel is dat niets moet. Wie wil werken zonder zich te binden, kan terecht bij een (gespecialiseerd) uitzendbureau. Het niveau van de aangeboden vacatures verschilt sterk per bureau. Veel uitzendwerk komt neer op …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

7-10-2011 Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen. Pensioenaangifte is direct gekoppeld aan uw administratie. Aanpassingen voert u door in uw salarispakket. Deze …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Alle pensioengerelateerde afkortingen op een rij

Alle pensioengerelateerde afkortingen op een rij

De afkortingen en termen vliegen je in uitkering- en pensioenland om de oren. Dit zijn de belangrijkste. Afkortingen Anw Algemene nabestaandenwetAOW Algemene OuderdomswetBEU Beperking Export Uitkeringen CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende OuderenorganisatiesEU Europese UnieEER Europese Economische RuimteNBP Nederlandse Bond voor PensioenbelangenPVK Pensioen- en VerzekeringskamerSVB Sociale VerzekeringsbankVB Vereniging van BedrijfstakpensioenfondsenVUT Vrijwillig vervroegd uittredenWAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigenWIA Wet werk …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Omdat er meer tijd nodig is voor het invullen van de zorgplicht  verschuift de beoogde ingangsdatum van de wet die het mogelijk maakt dat deelnemers aan premieovereenkomsten in de uitkeringsfase beleggingsrisico lopen van 1 januari naar 1 juli 2016. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Als gevolg …

Read Article Read More

Pensioen Informatie AFM wil eenvoudiger pensioenregelingen

AFM wil eenvoudiger pensioenregelingen

Pensioenregelingen moeten eenvoudiger worden, vindt de Autoriteit  Financiële Markten (AFM). Doordat ze nu vaak complex zijn, is de kans groot dat er fouten worden gemaakt, stelt de toezichthouder. ‘Pensioenregelingen zijn vaak complex, onder andere door de verschillende bijzonderheden die binnen pensioenregelingen zijn overeengekomen. Veel pensioenregelingen bevatten bijvoorbeeld overgangsregelingen die door sociale partners zijn afgesproken om …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets. Het is de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie De (Pensioen)wereld draait door

De (Pensioen)wereld draait door

Als ik vroeger aan iemand vertelde dat mijn beroep pensioenadviseur was dan schudde hij meewarig het hoofd. Iedereen had medelijden met mij want dit beroep was toch wel zo saai, vond men. Er gebeurde nooit wat, niemand interesseerde het, het duurt nog zo lang voor…… en ga zo maar door. Hoe anders ziet de wereld …

Read Article Read More