Pensioen Nieuws FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011

FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011

15-12-2010 De instroom in de FVP-bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011 definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 in de WW terechtkomen, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-bijdrageregeling. Via de FVP-bijdrageregeling konden werknemers van 40 jaar of ouder met een WW-uitkering hun pensioenregeling verder voortzetten. Vanaf …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Pensioenpremie gaat niet omhoog

Pensioenpremie gaat niet omhoog

10-12-2010 De pensioenpremie bij Stichting Pensioenfonds Wonen gaat per 1 januari 2011 niet omhoog. Dit heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten. In 2009 en 2010 werd de pensioenpremie ook niet verhoogd. Voor de opbouw van het pensioen betalen de werknemer en de werkgever samen pensioenpremie. Deze premie wordt berekend over een deel van het …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2011

Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2011

10-12-2010 Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2011 niet te verhogen met een toeslag. Het gaat om de pensioenen van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Stichting Pensioenfonds Wonen betaalt de verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U hebt …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Demotie en uitstel pensioen

Demotie en uitstel pensioen

En dan is het zover: het  aanvullende pensioen komt  tot uitkering… Maar misschien wilt u nog niet met pensioen omdat: Het werken nog zo leuk is, of;  De marktrente wellicht gunstiger wordt en daardoor de pensioenuitkering hoger, of; Het financieel verstandiger is het pensioen nog even uit te stellen, of; De AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Hoe staat het pensioenfonds er voor in oktober 2010?

Hoe staat het pensioenfonds er voor in oktober 2010?

24-11-2010 Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval. Dekkingsgraad op 31 oktober 2010 De dekkingsgraad van het pensioenfonds is de afgelopen maand licht gestegen naar 95,4%. We willen graag zo snel …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Twaalf misverstanden over pensioenen

Twaalf misverstanden over pensioenen

1. Alle pensioenen staan onder druk Je zou het bijna denken, na alle ophef over pensioenfondsen die moeten korten op de pensioenen die ze uitkeren. Van veertien meest kleinere fondsen is bekend dat ze inderdaad in de gevaren-zone zitten. Ze hebben te weinig geld in kas om nu en in de toekomst de afgesproken pensioenbedragen …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Hoe staat het pensioenfonds er voor in september 2010?

Hoe staat het pensioenfonds er voor in september 2010?

8-10-2010 Pensioenen zijn volop in het nieuws. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet verhogen. Sommige fondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Dat is bij Stichting Pensioenfonds Wonen gelukkig nog niet het geval. Dekkingsgraad op 30 september 2010 De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is in september gedaald tot 95%. We willen graag zo snel mogelijk weer naar een …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Zijn de pensioenen echt onhoudbaar?

Zijn de pensioenen echt onhoudbaar?

Uw vraag zou ook kunnen luiden: Nederland heeft met afstand het beste pensioenstelsel ter wereld, de pensioenfondsen zijn rijker dan ooit en toch is er paniek over de toekomstige uitkeringen. Hoe is dit te rijmen? Dat komt door de lage lange rente. Daardoor moet het bedrag dat pensioenfondsen per persoon klaar moeten hebben staan voor …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst

Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst

4-10-2010 Syntrus Achmea ontwikkelt momenteel een verbeterde manier van aanleveren van pensioengegevens. Dit levert meer correcte pensioengegevens op en minder verschillen tussen berekende premies en facturen. Bovendien spaart de nieuwe manier van aanleveren tijd uit. Aanleveren gaat dan namelijk rechtstreeks vanuit het salarisadministratiesysteem van een werkgever naar het pensioenadministratiesysteem bij Syntrus Achmea. Deze manier is …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Jaarverslag 2009 is uit!

Jaarverslag 2009 is uit!

22-9-2010 Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Er is een volledige en een verkorte versie. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2009. Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerncijfers, het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag komen …

Read Article Read More