Pensioen Informatie Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten is mogelijk

Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten is mogelijk

Sinds kort is er sprake van nieuw fiscaal beleid voor pensioen en (loon)stamrechten. Vooruitlopend op de wijziging van de Wet op de loonbelasting (art.39f) in het kader van de Fiscale Verzamelwet is op 3 juli 2014 een dergelijke nieuw fiscaal beleidsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het Belastingplan …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Netto lijfrente wordt verplicht

Netto lijfrente wordt verplicht

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat werkgevers met een verplichte pensioenregeling de vrijwillige netto pensioenspaarregeling voor inkomen boven € 100.000 verplicht gaan aanbieden. Werknemers kunnen dan zelf beslissen of zij gebruik maken van dat aanbod. Klijnsma schrijft dit in de tweede nota van wijziging op de Verzamelwet Pensioenen 2014 die zij inmiddels …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voortgangsbrief over de stand van zaken omtrent De Nationale Pensioendialoog. Met deze brede en open dialoog wil het kabinet, samen met partijen binnen en buiten de pensioensector, verkennen hoe het pensioenstelsel in de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie De absolute noodzaak van deeltijdpensioen

De absolute noodzaak van deeltijdpensioen

Ik voorspel een grote toekomst voor deeltijdpensioen in Nederland. Hoe kom ik tot deze boude uitspraak? Nu de pensioenrichtleeftijd 67 jaar is en binnenkort zal doorstijgen naar 68 jaar en naar verwachting daarna naar minimaal 71 jaar ontstaan er allerlei nieuwe situaties. Zowel werkgevers als werknemers hebben daarom naar mijn mening belang bij een goed …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen

Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen

De gevolgen voor de pensioenvoorziening van de DGA Opnieuw wordt de directeur-grootaandeelhouder(DGA), die zijn pensioen in eigen beheer heeft veiliggesteld, getroffen door een wettelijke wijziging, die de jaarlijkse advieskosten niet ten goede zal komen. Wat is er precies aan de hand? Tot op heden stond de Raad van Jaarverslaggeving (RJ) toe dat de DGA zijn …

Read Article Read More

Pensioen Informatie ‘Driekwart Nederlanders blij met verplicht pensioen’

‘Driekwart Nederlanders blij met verplicht pensioen’

Bijna drie van de vier Nederlandse werknemers zijn blij dat zij via hun werkgever automatisch geld opzij kunnen zetten voor hun pensioen. Uit onderzoek van verzekeraar Aegon blijkt namelijk dat 71% van hen het niet ziet zitten om zelf geld te sparen voor later. ‘Werknemers weten van zichzelf dat hun pensioenbewustzijn laag is’, zegt Aegon-directeur …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Eerste Kamer stemt in met fiscale hervorming pensioenopbouw

Eerste Kamer stemt in met fiscale hervorming pensioenopbouw

De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Dinsdag 27 mei ging de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met de plannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Eerder stemde ook de Tweede Kamer al in met de afspraken over de fiscale behandeling van pensioenen, …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Evaluatie PPI positief

Evaluatie PPI positief

De introductie van de premiepensioeninstelling (PPI) heeft drie jaar geleden gezorgd voor meer concurrentie tussen verzekeraars en deze PPI’s. Hierdoor zijn de premies lager geworden zonder dat dit ten koste is gegaan van de dienstverlening of de verzekerde risicodekkingen. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek van LNBB actuarissen en pensioenconsultants en AF Advisors …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Dekking daalt door nieuw FTK

Dekking daalt door nieuw FTK

Als de dekkingsgraad van pensioenfondsen de komende maanden niet verbetert, dan begint een aantal pensioenfondsen met onvoldoende buffers aan het nieuwe financieel toetsingskader(FTK), meent pensioenadviseur Aon Hewitt. Aon en Mercer verwachten een negatief effect op de dekkingsgraden door het nieuwe FTK, dat waarschijnlijk een lagere rekenrente voor de verplichtingen gaat voorschrijven. Wat de gevolgen zijn …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Voorstel Adfiz op pensioengebied verdient steun pensioenspecialisten

Voorstel Adfiz op pensioengebied verdient steun pensioenspecialisten

Wetsvoorstel versobering pensioenen Dinsdag 15 april was er een commissievergadering van de commissie financiën van de Eerste Kamer.  Het onderwerp was de wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen. Daarnaast was de maximering van het pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 aan de orde. Dit voorstel was op 6 maart aangenomen door de …

Read Article Read More