AOW steeds meer een belastingzaak

Nu het kabinet de hete aardappel die verhoging van de AOW-leeftijd heet heeft doorgeschoven naar de Sociaal Economische Raad (SER) is het goed die raad eens een aantal cijfers mee te geven. Nu al komt van 26,5 miljard euro van de door de staat in 2008 betaalde AOW ongeveer 9 miljard uit ontvangen belastingen en maar 19 miljard uit betaalde AOW-premie. De opbrengsten uit AOW-premie neemt al jaren af, van 18,2 miljard euro in 2003, naar 17,5 in 2008 terwijl de uitgaven aan AOW juist stijgen. De verwachting is dat de premie-inkomsten zullen blijven dalen door de afnemende groep die de premies moet betalen. De uitgaven aan AOW zullen tot 2040 daarentegen stijgen naar 43 miljard euro op basis van gelijkblijvend prijspeil en AOW met 65 jaar. Nu al wordt de AOW betaald uit de belastingopbrengsten die alle belastingbetalers, ook 65-plussers betalen, dit zal naar verwachting alleen maar toenemen. Verdere fiscalisering van de AOW dus, daar was geen Bos-belasting voor nodig.

Juist vanwege de tegenstelling dalende inkomsten uit AOW-premie en stijgende AOW kosten en daardoor een steeds grotere hap uit de overheidsmiddelen is het plan van de verhoging AOW-leeftijd geboren. Wanneer de AOW-leeftijd in stappen verhoogd wordt naar 67 jaar zal dat tegen die tijd (2040) 4,2 miljard euro aan kosten schelen.

De SER mag zich buigen over de verhoging van de AOW-leeftijd om die ruim vier miljard euro aan extra kosten op een andere manier te financieren. Maar de SER heeft al eens een advies over de betaalbaarheid van de AOW-leeftijd gegeven. Toen was de conclusie om de AOW nog verder te fiscaliseren, ook de verhoging van de AOW-leeftijd maakte toen deel uit van het advies.

Premie Balkenende melde de Tweede Kamer in het debat over de crisisbestrijding dat de SER de vrije hand heeft in het bedenken van alternatieve maatregelen. Gezien het dilemma van stijgende kosten en dalende inkomsten lijkt het speelveld voor de SER echter niet erg groot.

Grote verdeeldheid over verhoging AOW-leeftijd

Besef leeft dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn

De helft (52%) van de Nederlanders vindt deze maatregel onacceptabel, terwijl een slechts iets kleinere groep (45%) dit wel acceptabel vindt. Als Nederlanders meer maatregelen krijgen voorgelegd waarover ze hun veto mogen uitspreken, dan is de weerstand echter kleiner. Van vier op de tien mensen mag verhoging van de AOW-leeftijd absoluut geen doorgang vinden, terwijl voor bijna de helft van de Nederlanders bezuinigen op de AWBZ  absoluut taboe is. Dit alles blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws heeft uitgevoerd.

Hoewel twee op de drie Nederlanders (66%) weinig vertrouwen hebben in het oplossende vermogen van het crisisakkoord, ziet de overgrote meerderheid (87%) de urgentie van ingrijpende regeringsmaatregelen in. Over welke maatregelen er dan genomen moeten worden, bestaat weinig overeenstemming. Mensen die vóór ingrijpen maar tégen verhoging van de AOW-leeftijd zijn, noemen vooral tijdelijk fiscaal voordeel voor bedrijven, investeringen in duurzame projecten en het beperken van de hypotheekrenteaftrek als mogelijke oplossingen.


Bezuinigen op AWBZ grootste taboe

Bijna de helft (47%) van de Nederlanders vindt dat bezuinigen op de AWBZ een maatregel is die absoluut niet mag worden ingevoerd. Verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar komt op de tweede plaats: van vier op de tien Nederlanders (38%) mag deze maatregel absoluut niet worden ingevoerd. Uit een onderzoek dat TNS NIPO medio februari 2009 voor RTL Nieuws uitvoerde, bleek eveneens dat 38% van de Nederlanders verhoging van de AOW-leeftijd een taboe vond. Fiscalisering van de AOW is voor drie op de tien Nederlanders (29%) een taboe.


Grote verdeeldheid over stapsgewijs verhogen AOW-leeftijd

Op de man af gevraagd vindt de helft van de Nederlanders (52%) verhoging van de AOW-leeftijd onacceptabel, terwijl een slechts iets kleinere groep (45%) dit wel acceptabel vindt. Het grootste draagvlak voor verhoging van de AOW-leeftijd is te vinden onder hogeropgeleiden (59%) en welgestelden (54%). Mensen die veel vertrouwen hebben in het gesloten akkoord vinden verhoging van de AOW-leeftijd in ruime meerderheid acceptabel (70%).

Achterban CDA vindt verhogen AOW-leeftijd in meerderheid acceptabel, achterban PvdA niet

Ook verdeeldheid bij de achterban van de twee grootste regeringspartijen, CDA en PvdA. Mensen die bij de verkiezingen van 2006 CDA hebben gestemd, vinden verhoging van de AOW-leeftijd in meerderheid acceptabel (53% acceptabel versus 45% onacceptabel), terwijl de PvdA-achterban dit in meerderheid onacceptabel vindt (40% acceptabel versus 57% onacceptabel). 

Bereken uw AOW-gat

Geboortedatum oudste partner
  
01n02n03n04n05n06n07n08n09n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20n21n22n23n24n25n26n27n28n29n30n31n 01n02n03n04n05n06n07n08n09n10n11n12n 2011n2010n2009n2008n2007n2006n2005n2004n2003n2002n2001n2000n1999n1998n1997n1996n1995n1994n1993n1992n1991n1990n1989n1988n1987n1986n1985n1984n1983n1982n1981n1980n1979n1978n1977n1976n1975n1974n1973n1972n1971n1970n1969n1968n1967n1966n1965n1964n1963n1962n1961n1960n1959n1958n1957n1956n1955n1954n1953n1952n1951n1950n1949n1948n1947n1946n1945n1944n1943n1942n1941n1940n1939n1938n1937n1936n1935n1934n1933n1932n1931n1930n1929n1928n1927n1926n1925n1924n1923n1922n1921n1920n

 Geboortedatum jongste partner
  
01n02n03n04n05n06n07n08n09n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20n21n22n23n24n25n26n27n28n29n30n31n 01n02n03n04n05n06n07n08n09n10n11n12n 2011n2010n2009n2008n2007n2006n2005n2004n2003n2002n2001n2000n1999n1998n1997n1996n1995n1994n1993n1992n1991n1990n1989n1988n1987n1986n1985n1984n1983n1982n1981n1980n1979n1978n1977n1976n1975n1974n1973n1972n1971n1970n1969n1968n1967n1966n1965n1964n1963n1962n1961n1960n1959n1958n1957n1956n1955n1954n1953n1952n1951n1950n1949n1948n1947n1946n1945n1944n1943n1942n1941n1940n1939n1938n1937n1936n1935n1934n1933n1932n1931n1930n1929n1928n1927n1926n1925n1924n1923n1922n1921n1920n

 Heeft de jongste partner inkomen?
  
JaNee

Zijn deze inkomsten uit tegenwoordige arbeid?
  
JaNee

 Hoe groot is het bruto maandinkomen
€  bruto

 Hoogste IB tarief oudste partner in 2015 (dus na pensioen)
  
15,55%24,05%42,00%52,00%

  

Dat betekent voor u:

 

Uw pensioen: informatie op internet


AOW


Een pensioen kan uit meerdere delen bestaan. In de eerste plaats is er de AOW voor iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft. Daarnaast is er nog het aanvullende pensioen dat u opbouwt tijdens uw werkzame leven. De AOW -Algemene Ouderdomswet- valt onder de zogenaamde volksverzekeringen. Dat wil zeggen dat deze uitkering wordt bekostigd uit belastinginkomsten en dat iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, recht heeft op deze uitkering vanaf zijn 65-ste.

U hoeft zich dus niet apart zelf te verzekeren als u aan deze voorwaarden voldoet. De uitvoerende organisatie voor de AOW is de Sociale Verzekeringsbank, die namens de Nederlandse overheid bepaalde uitkeringen verzorgt. Op de website van de SVB vindt u dan ook meer informatie over de AOW: www.svb.nl.

U gaat direct naar de hoofdpagina voor AOW-informatie als u op de link AOW-pensioen klikt. Op dit gedeelte van de website kunt u niet alleen uitgebreide informatie over de AOW lezen, maar ook vragen stellen via het digitaal loket rechts op de pagina. Daarnaast zijn via de website brochures te bestellen en wijzigingen in uw persoonsgegevens door te geven.

Nog meer informatie in eenvoudige bewoordingen over de AOW vindt u op de website www.kennisring.nl. Klik daar onder Sociale zekerheid op Ouderen. Klik vervolgens op AOW en u kunt de antwoorden op een aantal hoofdvragen terugvinden.


Aanvullend pensioen

Behalve het AOW-basispensioen bestaat er ook nog het aanvullend pensioen. Dit aanvullend pensioen zorgt voor een extra uitkering bovenop de AOW. Het kan op verschillende manieren worden opgebouwd. Vaak verplicht via de werkgever, waarbij een deel van het salaris maandelijks in een pensioenfonds wordt gestort. Werknemers die niet verplicht een aanvullende pensioenpolis hebben of ondernemers moeten zelf een aanvullende pensioenvoorziening regelen.

De voor de hand liggende plek om meer informatie daarover te vinden, is de website van de pensioenuitvoerder. Naast allerlei informatie over de mogelijke aanvullende pensioenen, vindt u op zo’n website ook de nodige contactgegevens voor het verder stellen van vragen. Een goed voorbeeld van een grote pensioenverzekeraar is te vinden op www.pggm.nl.

Voor aanvullende pensioenen die u zelf moet regelen, gaat u naar een van de vele verzekeringsmaatschappijen in Nederland, bijvoorbeeld www.aegon.nl of www.rvs.nl. Een uitgebreid overzicht vindt u op pensioen.startpagina.nl onder de kopjes Pensioenfonds, Levensverzekeraars en Vermogensbeheer.

Voor een overzicht van oude, niet meer bestaande pensioenfondsen is een bezoekje aan www.dnb.nl van De Nederlandse Bank een idee. Typ in het zoekenvak ‘register pensioenfondsen’ en klik op het vergrootglas. In de verschenen lijst klikt u op Register pensioenfondsen.


Onafhankelijke informatie

Ook voor onafhankelijke informatie over pensioenen kunt u prima terecht op internet. Bijvoorbeeld op de website: www.pensioenkijker.nl. Deze website wordt onder andere ondersteund door het bekende Nibud: het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Voor een goede pensioenbelangenbehartiging moet u bij de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen zijn op www.pensioenbelangen.nl. Als niet-lid kunt u hier verschillende tips en nieuwsberichten terugvinden. Wie lid wordt, kan rekenen op ondersteuning bij problemen en vragen, een magazine en meer extra’s.

Producten vergelijken die een rol spelen bij de pensioenopbouw is geen slecht idee: dat kan vele euro’s schelen. Een handige vergelijkingssite is te vinden op www.meeroverhouden.nl. Hier zijn financiële bijsluiters van allerlei verzekerings-, spaar- en beleggingsproducten met elkaar te vergelijken. Erg prettig, aangezien bijsluiters niet altijd uitblinken in duidelijkheid. Nog meer informatie over financiële bijsluiters vindt u op www.definancielebijsluiter.nl.


Vergeten pensioenen

Verdwenen of vergeten pensioenen komen regelmatig voor bij mensen die een of meer keer van baan zijn veranderd en daardoor in een andere pensioenregeling terecht zijn gekomen, bij een nieuwe werkgever. Daardoor kunt u later aardig wat pensioeneuro’s mislopen. Er zijn verschillende websites die u helpen deze oude polissen op te sporen.

Om de verzekeringsmaatschappijen van uw oude pensioenpolissen terug te vinden, kunt u eens naar www.rensen.nl/verzekering/polisoude.htm gaan. U heeft het programma Acrobat Reader nodig om de documenten te kunnen lezen (te downloaden via het knopje Get Acrobat Reader).

Ook via www.oudepolis.nl zijn vergeten polissen op te sporen. U kunt dat zelf doen via de link ‘Overzicht oude maatschappijen en hun rechtsopvolgers’ of het werk voor u laten doen tegen een vergoeding.


Klachten over pensioenen

Er gaat weleens iets mis bij de opbouw of uitbetaling van een pensioen. Er zijn gelukkig een aantal organisaties waar u met uw pensioenklachten terecht kunt. In eerste instantie moet u bij een klacht contact opnemen met het betrokken pensioenfonds of de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Komt er op die manier geen oplossing, dan kunt u voor verzekeringsmaatschappijen daarna terecht bij www.kifid.nl/consumenten. Voor pensioenfondsen is naar de Ombudsman Pensioenen stappen op www.ombudsmanpensioenen.nl aan te raden.

Er is nog steeds veel te doen over de beruchte woekerpolissen: beleggingsverzekeringen waarbij het beloofde rendement niet werd en wordt gehaald door verborgen gehouden kosten van verzekeringsmaatschappijen. Meer over dit soort polissen en hoe u hierbij verloren geld terug kunt proberen te krijgen, leest u op www.woekerpolisclaim.nl.


Lees ook

Meerderheid aanvaardt hogere AOW leeftijd

In tijden van crisis vallen alle vertrouwde afspraken weg en gelden nieuwe wetten. Zo pleiten al jaren verschillende organisaties voor een verhoging van de AOW-leeftijd, maar willen de Nederlandse burger en de politiek er niet aan. Uit een vrijdag door TNS NIPO uitgevoerd onderzoek, in opdracht van RTL nieuws onder 1325 volwassen blijkt dat 56 van de Nederlandse bevolking openstaat voor veranderingen van de AOW. Meest favoriete is het verhogen van de AOW-leeftijd. Onder de huidige gepensioneerden is dit iets minder 51 procent. Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders ziet meer in een premieverhoging.

Ook in de Nederlandse politiek lijkt het te gaan schuiven, het kabinet lijkt plannen te hebben. Diverse ministers uit het kabinet hebben in het verleden al gepleit voor een verhoging. Minster Donner van Sociale Zaken pleite zelfs voor een AOW-leeftijd van 70 jaar. Minsister Van der Hoeven van Economische Zaken sloot in december 2008 niets uit en minister Bos van Financiën laat ook al langer weten dat een verhoging van de AOW-leeftijd bespreekbaar moet zijn.

In de Tweede Kamer is men voorzichtiger maar lijkt er beweging te komen in de meningen rondom verhoging van de AOW-leeftijd. De VVD is recent omgegaan en D66 pleit er al langer voor. De SP wil van niets weten en het CDA wil eigenlijk van alles niets, maar maakt zoveel geluid dat het bijna lijkt of ze het wel onder ogen zien, maar het nog niet durven zeggen. Ook de ChristenUnie lijkt zich richting een hogere AOW-leeftijd te bewegen.

Tegelijk met de verschuivende meningen komen economen met het bericht dat later een AOW-uitkering ontvangen voor de huidige crisis geen enkele betekenis heeft. De effecten liggen te ver in de toekomst om in deze crisis betekenis te hebben. Wel pleitte zij om het huidige klimaat te gebruiken om de AOW-leeftijd te verhogen zodat in de toekomst de AOW betaalbaar blijft doordat meer mensen aan het werken zijn en blijven.

AOW, Anw, successierechten: Nieuwe bedragen 2009 bekend

De AOW-bedragen zijn als volgt:

  • Een alleenstaande ontvangt in 2009 € 1.038,23 bruto inclusief de tegemoetkoming van € 30,45, exclusief vakantiegeld van € 56,50 per maand.
  • Zijn beide echtgenoten van een echtpaar (of daar aan gelijkgestelden) 65 jaar dan ontvangen ze ieder € 723,23 bruto per persoon inclusief de toeslag van € 36,45, maar exclusief vakantiegeld van € 40,36 per persoon per maand.
  • Is een van de echtgenoten jonger dan 65 jaar, dan kan de oudste partner een AOW-toeslag aanvragen, deze bedraagt bij geen inkomen 686,78 bruto euro per maand, voor deze jongere partner ontvangt de oudste wel vakantiegeld van  40,36 euro per maand, maar geen tegemoetkoming van 36,45 euro.
  • Heeft de jongste partner wel inkomen dan worden inkomsten uit vroegere arbeid volledig gekort op de toeslag-AOW. Inkomsten uit tegenwoordige arbeid kennen een vrijstelling die afhankelijk is van het bruto inkomen

Wilt u weten hoeveel u kunt ontvangen, gebruik dan de rekenhulp AOW-toeslag op onze site.

Laten de AOW-ontvangers de heffingskortingen van de belasting bij de AOW toepassen, dan ontvangt een alleenstaande in 2009 netto € 7 extra AOW en een echtpaar € 12.
 
Het bedrag van de Algemene Nabestaandenwet uitkering stijgt naar € 1.068,98  bruto.


De belangrijkste bedragen voor de belasting op erven en schenken zijn:

De vrijstelling voor echtgenoten (of daar aan gelijkgestelden) bedraagt: € 532.570 (was € 523.667), kinderen hebben een vrijstelling van € 10.323 (was € 10.150). Deze vrijstelling is er alleen wanneer een kind niet meer erft dan 27.309 euro. Erft een kind meer dan vervalt de vrijstelling.

Het schenkingsvrije bedrag is in 2009 voor kinderen € 4.556 per kind, per jaar. Eenmalig mag geschonken worden € 22.760 (was € 22.379) onder de voorwaarde dat het kind tussen de 18 en 35 jaar oud is. Deze bedragen voor kinderen zijn altijd vrij, ook als een kind meer ontvangt aan schenking.

Alle andere verkrijgers hebben een vrijstelling van € 2.734 per jaar, dit was € 2.688 in 2008. Ontvangt een begiftigde meer dan de vrijstelling van één persoon dan is de gehele verkrijging belast.

 

Pensioen en scheiding

Ik ben enkele jaren geleden gescheiden.
Welke gevolgen heeft dat voor mijn pensioen? Heeft mijn ex-vrouw ook recht op mijn pensioen dat is opgebouwd voordat wij trouwden?

Voor echtscheidingen die na 30 april 1995 zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand geldt de Wet verevening pensioenrechten. Deze wet bepaalt dat het pensioen bij scheiding wordt ‘verevend’. De ex-partners krijgen ieder recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Uw ex ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Als u de scheiding binnen twee jaar heeft aangemeld bij uw pensioenfonds, betaalt dit fonds het pensioendeel rechtstreeks aan uw ex. Is dat niet het geval, dan moet u later zelf dat pensioendeel aan uw ex overmaken.

Mocht uw ex eerder komen te overlijden, dan krijgt u weer recht op het volledige pensioen. Komt u eerder te overlijden, dan heeft uw ex mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat hangt af van de pensioenregeling.

Extra AOW bij langer doorwerken

Word nu abonnee!

1 Jaar Plus Magazine voor slechts €30

Profiteer van:
•    40% Korting op de winkelprijs
•    GRATIS 2 Gezondheidsspecials
•    Plustelefoon voor financieel juridisch advies
•    Elke maand ruim 200 pagina’s
•    Gratis toegang tot het PlusArchief
•    50% Korting op de toegang van de 50PlusBeurs

 

Extra AOW bij langer doorwerken

Word nu abonnee!

1 Jaar Plus Magazine voor slechts €30

Profiteer van:
•    40% Korting op de winkelprijs
•    GRATIS 2 Gezondheidsspecials
•    Plustelefoon voor financieel juridisch advies
•    Elke maand ruim 200 pagina’s
•    Gratis toegang tot het PlusArchief
•    50% Korting op de toegang van de 50PlusBeurs