Aanpassing pensioenwetgeving 2015.

Aanpassing pensioenwetgeving 2015.

Zorgplicht werkgever in gevaar?

We zitten al in de tweede helft van november en nog lang niet alle werkgevers met een pensioenregeling hebben een voorstel ontvangen van hun pensioenuitvoerder over de aanpassing van de regeling per januari 2015.
Op 1 januari volgend jaar gaat namelijk de gewijzigde wetgeving in en die zorgt voor een beperking van de pensioenopbouw en het nabestaande- en wezenpensioen.

De meeste pensioenregelingen worden hierdoor geraakt en zullen dus moeten worden aangepast. Van u als werkgever wordt verwacht dat u zich goed laat informeren over de consequenties van de wijzingen en de mogelijkheden die uw pensioenuitvoerder biedt om de regeling aan te passen. Vervolgens moet u zorgen dat de werknemers goed worden voorgelicht en akkoord gaan met de wijzigingen.

Mocht een aanpassing van de pensioenregeling leiden tot een verlaging van de toekomstige pensioenopbouw voor de werknemers dan zal dat in principe leiden tot het recht op compensatie voor de werknemer. In het Burgerlijk Wetboek, boek 7 art. 613, staat namelijk dat een werkgever niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag aanpassen zonder dat er sprake is van een zwaarwichtig belang.

Zoals u ziet heeft u voor een aanpassing van de pensioenregeling een gedegen advies van een pensioenadviseur nodig. Daarnaast eist de zorgplicht van u als werkgever om hierover goed met uw werknemers te communiceren. Gezien het korte tijdbestek dat ons nog rest tot het eind van het jaar, zullen adviseurs en werkgevers het druk krijgen om de voorgestelde wijzigingen in goede banen te leiden.

Het is dan echter wel van belang dat de verzekeraar tijdig met een voorstel komt waarmee u aan de slag kunt. Ik wil u dan ook oproepen om in het geval dat u nog geen aanpassingsvoorstel heeft ontvangen uw pensioenuitvoerder met klem te vragen, misschien zelfs te sommeren, om met spoed het aanpassingsvoorstel toe te sturen zodat u voldoende advies kunt inwinnen voor de aanpassing van uw pensioenregeling. Het ziet er namelijk niet naar uit dat de politiek uitstel verleent voor aanpassing van deze regeling.

Als pensioenadviseurs helpen wij u graag in dit traject maar zijn wij wel afhankelijk van de mogelijkheden die de pensioenuitvoerders bieden en wij maken ons grote zorgen of alle trajecten voor 1 januari 2015 goed worden afgewikkeld. Kom in actie en vraag uw pensioenadviseur om hulp!

 

The post Aanpassing pensioenwetgeving 2015. appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *