AOW: hoeveel krijgt u?

AOW: hoeveel krijgt u?

Dit artikel is uit 2007. Het actuele artikel met de hoogte van de AOW uitkering in 2010 vindt u hier. 

 

Iedereen krijgt na z’n 65ste AOW. Maar hoeveel dat wordt, hangt af van uw situatie. We schetsen de mogelijkheden en geven een rekenvoorbeeld.

De basis van uw inkomen na uw 65ste is de AOW, de Algemene Ouderdomswet uit 1957. De AOW-pensioenen worden opgebracht door mensen die nu werken en AOW-premie betalen. Komen er meer AOW’ers of stijgt de AOW, dan moet er meer AOW-premie worden opgebracht. Dit heet een omslagstelsel. Wel is er een maximum gesteld aan de hoogte van de AOW-premie. Als er meer geld nodig is, en dat is tegenwoordig het geval, dan betaalt het Rijk mee aan de AOW. Dit wordt uit de belastingen gefinancierd.
De AOW is een volksverzekering. Iedere legaal ingezetene is automatisch verzekerd en bouwt voor ieder verzekerd jaar tussen het 15e en 65e levensjaar twee procent van het AOW-pensioen op. Wie voor 1942 is geboren, en dus ouder dan 15 was toen de AOW werd ingevoerd, was een aantal jaren niet verzekerd. Die jaren worden geschonken. Er wordt gedaan alsof u verzekerd was. Uw nationaliteit is niet van belang. Ook maakt het niets uit of u premie heeft betaald. Wie nooit betaald werk heeft verricht en dus nooit premie heeft betaald, krijgt toch AOW-pensioen.

Alleen, gehuwd, samenwonend

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van uw woonsituatie. Alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden krijgen verschillende bedragen. De SVB maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen met een geregistreerd partnerschap en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren. Het begrip gezamenlijke huishouding wordt ruim uitgelegd. Ook 65-plussers met een vaste relatie, die wel beiden een eigen woonruimte hebben, kunnen door de SVB als samenwonend worden aangemerkt. In het ergste geval moeten ze de te veel betaalde AOW terugbetalen. Wie met eigen kind of met eigen ouder een gezamenlijke huishouding voert, wordt daarentegen als alleenstaand gezien.
Eind 2006 werkte het kabinet aan een wetswijziging om twee AOW’ers die samenwonen omdat een van hen zorg behoeft, maar die wel ieder een eigen woning hebben, niet langer te korten op hun AOW-pensioen. De regeling geldt als de ene 65-plussers zorg verleent aan iemand die door ziekte of om een andere reden niet meer voor zichzelf kan zorgen. De maatregel heeft een terugwerkende kracht tot 4 april 2006.

In het buitenland geweest

In het buitenland bent u niet verzekerd. Voor ieder jaar dat u in het buitenland heeft doorgebracht, krijgt u een korting van twee procent op uw AOW-pensioen. (Dat geldt ook voor Suriname.) Wanneer u voor uw 65ste een periode in het buitenland verblijft, kunt u zich vrijwillig verzekeren bij de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitkeert. U moet dat binnen een jaar na vertrek doen. De premie is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Wie door immigratie of door werken in Nederland voor het eerst verplicht is verzekerd, mist ook een aantal jaren. Immigranten kunnen zich in de AOW inkopen. Dat betekent dat zij in één keer de premie betalen die ze vanaf hun 15e verjaardag tot de begindatum van de verplichte verzekering hadden moeten betalen. Hiermee krijgen zij recht op een volledig AOW-pensioen. Dit moet binnen vijf jaar na vestiging gebeuren. Neem contact op met de SVB.

Dit krijgt u

  • Alleenstaande: € 956,18 
+ € 54,36 vakantiegeld
  • Alleenstaande ouder die een kind onder de 18 verzorgt: 
€ 1.186,43 + € 69,86 vakantiegeld
  • Gehuwden of ongehuwden met een gezamenlijke huishouding: p.p. € 653,73 + € 38,83 vakantiegeld.

De vakantietoeslag wordt eens per jaar, in mei, uitgekeerd. Alle bedragen dateren van de eerste helft van 2007; ze worden ieder half jaar aangepast aan de inflatie. Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming AOW van € 13,82 bruto.

AOW en een jongere partner

Wie een AOW-pensioen voor gehuwden ontvangt en een jongere partner heeft, kan recht hebben op een AOW-toeslag. Verzekerden die op of na 1 januari 2015 vijfenzestig worden, komen niet in aanmerking voor een toeslag.
De toeslag bedraagt maximaal 653,73 euro (op 1 januari 2007). Inkomsten van de partner worden op deze toeslag in mindering gebracht. De SVB onderscheidt hiervoor drie verschillende soorten inkomsten:

  1. Inkomsten uit arbeid, zoals loon, worden gedeeltelijk afgetrokken. De eerste 195,12 euro worden niet afgetrokken. Van de rest wordt een derde niet afgetrokken.
  2. Inkomsten in verband met arbeid, zoals een WAO-uitkering of vervroegd pensioen, worden volledig van de toeslag afgetrokken.
  3. Inkomsten uit vermogen, zoals rente, tellen niet mee bij de berekening van de toeslag.

Rekenvoorbeeld

U wordt op 1 april 65. Uw partner is 61, heeft een parttime baan en verdient daarmee € 600. Uw AOW: € 653,73 per maand. Toeslag voor uw partner: 
€ 653,73 min de inhouding 
wegens inkomsten uit arbeid. Deze inhouding bedraagt: € 600 min de vrijstelling van € 195,12 
= € 404,88. Eenderde hiervan (€ 134,96) is vrijgesteld. Niet vrijgesteld is 404,88 – 134,96 = € 269,92. De toeslag voor uw partner: 
653,73 – 269,92 = € 383,81.
Totaal AOW: € 1037,54
Totaal bruto gezinsinkomen: 
€ 1.637,54.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *