AOW-leeftijd naar 67 jaar

AOW-leeftijd naar 67 jaar

23-11-2009

Het is veel in het nieuws. Zeer waarschijnlijk wordt de leeftijd voor AOW* verhoogd naar 67 jaar. Er is hiervoor een wetsvoorstel gemaakt. Dit voorstel wordt na advies door de Raad van State aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel houdt in dat de AOW-leeftijd in twee stappen wordt verhoogd naar 67 jaar. In 2020 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar, in 2025 naar 67 jaar. Werknemers die op 1 januari 2010 55 jaar of ouder zijn, hebben nog recht op AOW op hun 65ste. Ook mensen die lang gewerkt hebben kunnen nog op hun 65ste stoppen met werken. Daar staat dan tegenover dat ze een lagere AOW-uitkering krijgen. 

Verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat er steeds meer ouderen zijn en mensen ook steeds ouder worden. In het AOW-stelsel betalen de mensen die werken de premies voor de mensen die niet meer werken. Het stelsel is uit balans, want steeds minder mensen moeten voor steeds meer mensen de premies opbrengen. 

De overheid wil ook bereiken dat ouderen langer doorwerken en dus later met pensioen gaan. Anders zijn er in de toekomst onvoldoende werknemers om het werk nog te kunnen doen. 

Wat de gevolgen zijn voor de regelingen van de pensioenfondsen is nog niet bekend. Dat hangt niet alleen af van de uitwerking in het wetsvoorstel, maar ook van de wijze waarop de sociale partners de pensioenregelingen aanpassen. 

*Iedereen van (op dit moment nog) 65 jaar of ouder die tussen zijn 15e en 65e in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft, heeft recht op een basispensioen van de overheid. Dit is zo geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *