Pensioen Informatie Staatspensioen

Staatspensioen

Staatspensioen is een pensioen voor iedereen dan wel voor degenen die dat nodig hebben, dat uit de algemene middelen betaald wordt. Het is dus een tegenhanger van de ouderdomsverzekering waarbij de uitkering gebaseerd is op de betaling van premies. Inhoud 1 Argumenten voor Staatspensioen 2 Argumenten tegen Staatspensioen 3 Geschiedenis 4 Staatspensioen in Nederland 5 …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Pensioen & echtscheiding: wat krijgt mijn ex?

Pensioen & echtscheiding: wat krijgt mijn ex?

Pensioenaanspraken worden tegenwoordig bij een scheiding verdeeld tussen de ex-echtgenoten. Dat is niet altijd zo geweest, waardoor er drie verschillende scenario’s zijn, afhankelijk van het moment van de echtscheiding. Pensioen bij scheiding voor 1981   De rechten op het pensioen hoeven niet te worden verdeeld. Onder druk van de Tweede Kamer krijgen gepensioneerden die in …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws De meest gestelde vragen over geld

De meest gestelde vragen over geld

Erfdeel Als mijn man overlijdt, erf ik alles en krijgen de kinderen een vordering, die ze pas kunnen opeisen na mijn overlijden. Ben ik verplicht om precies hun erfdeel voor hen over te laten?Nee. Als langstlevende bent u niet verplicht iets over te laten voor de kinderen. U mag het vermogen gebruiken voor uzelf. Alleen …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Toeslagen: waar heeft u recht op?

Toeslagen: waar heeft u recht op?

Huurtoeslag Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van een woonhuis. Als u in verhouding tot uw inkomen veel huur betaalt, komt u voor deze toeslag in aanmerking. Ligt de huur boven de € 615,01, dan hebt u geen recht op de huurtoeslag. Ook huurders die minder dan € 195,89 aan …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Single en met pensioen

Single en met pensioen

Er zijn singles die gewend zijn alles tot in de puntjes te regelen. Nog voordat ze stoppen met werken plannen ze hun post-pensioendagen. Een kookcursus, een serie lezingen, golfles… Waarom niet al die dingen uitproberen waarvoor je nooit tijd had? Een kookcursus komt altijd te pas en iets leren houdt de hersenen lenig. Ach, en …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Geboden: jaren ervaring

Geboden: jaren ervaring

Niet iedereen wil stoppen met werken na z’n 65ste. Overtuig uw (toekomstige) werkgever van al uw kwaliteiten én de fiscale voordelen. Langer doorwerken? Volgens de laatste gegevens van het Centraal Planbureau grijpt de vergrijzing of ‘ontgroening’ nog dieper in op onze samenleving dan aanvankelijk berekend. De overheid stimuleert werknemers en werkgevers met speciale regelingen, nee, …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Voor jezelf beginnen na uw pensioen

Voor jezelf beginnen na uw pensioen

Niets moet Sommige mensen zeggen hun werkgever vaarwel en geven een andere wending aan hun loopbaan. Bijvoorbeeld door flexwerken of freelancewerk. Het voordeel is dat niets moet. Wie wil werken zonder zich te binden, kan terecht bij een (gespecialiseerd) uitzendbureau. Het niveau van de aangeboden vacatures verschilt sterk per bureau. Veel uitzendwerk komt neer op …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

7-10-2011 Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen. Pensioenaangifte is direct gekoppeld aan uw administratie. Aanpassingen voert u door in uw salarispakket. Deze …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Alle pensioengerelateerde afkortingen op een rij

Alle pensioengerelateerde afkortingen op een rij

De afkortingen en termen vliegen je in uitkering- en pensioenland om de oren. Dit zijn de belangrijkste. Afkortingen Anw Algemene nabestaandenwetAOW Algemene OuderdomswetBEU Beperking Export Uitkeringen CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende OuderenorganisatiesEU Europese UnieEER Europese Economische RuimteNBP Nederlandse Bond voor PensioenbelangenPVK Pensioen- en VerzekeringskamerSVB Sociale VerzekeringsbankVB Vereniging van BedrijfstakpensioenfondsenVUT Vrijwillig vervroegd uittredenWAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigenWIA Wet werk …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Omdat er meer tijd nodig is voor het invullen van de zorgplicht  verschuift de beoogde ingangsdatum van de wet die het mogelijk maakt dat deelnemers aan premieovereenkomsten in de uitkeringsfase beleggingsrisico lopen van 1 januari naar 1 juli 2016. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Als gevolg …

Read Article Read More