Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Op basis van een recente uitspraak van de Rechtbank Zutphen is er antwoord gekomen op de vraag of de vereveningsgerechtigde in een echtscheidingssituatie recht heeft op voorindexatie van zijn of haar pensioenaanspraak.

De Rechtbank Zutphen besliste in deze zaak dat als er op basis van de pensioenbrief bij uitdiensttreding recht bestaat op indexatie van de premievrije aanspraak ook de ex-partner recht heeft op deze indexatie. Op basis van de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding (WVPS) is er sprake van een fictieve bepaling voor de vaststelling van de rechten waarop de ex-partner recht heeft.

Men gaat hierbij uit van de rechten die iemand heeft opgebouwd indien hij op het moment van echtscheiding uit dienst zou zijn gegaan. Volgens de rechtbank moet deze fictiebepaling in de ruimste zin worden toegepast. Dat is inclusief eventuele indexaties tot de pensioendatum.

Het is volgens de rechtbank irrelevant of de feitelijke situatie anders is en het dienstverband in werkelijkheid dus niet is beëindigd. Volgens de rechtbank is het niet de bedoeling van de wetgever geweest om de uitkomst voor de vereveningsgerechtigde afhankelijk te laten zijn van de feitelijke situatie van de vereveningsplichtige. Ten aanzien van de indexatie na pensioendatum was er overigens geen discussie.

“Het betreft hier een belangrijke uitspraak met vérgaande consequenties voor de praktijk. Aangezien pensioen in het kader van echtscheiding een zeer ingewikkelde materie betreft, adviseren wij u te laten bijstaan door een op dit vlak kundige pensioenadviseur.”

Het bericht Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie verscheen eerst op Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *