CAP publiceert AOW-Franchise 2015

CAP publiceert AOW-Franchise 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd. Met ingang van 2015 hanteert het CAP verschillende minimale franchises voor eindloon- en middelloonregelingen. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon.

Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt in 2015 1,875%. Dat betekent dat de minimale AOW- franchise in die regelingen in 2015 is gebaseerd op 100/75 x de AOW-uitkering. Het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling bedraagt in 2015 1,657%.
Dat betekent dat de minimale AOW-franchise in die regelingen in 2015 is gebaseerd op 100/66,28 x de AOW-uitkering.

In bedragen:

De enkelvoudige AOW mag worden  toegepast voor alle pensioenregelingen met uitzondering van de directeur-grootaandeelhouder die een pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer houdt. Deze moet gebruik maken van de hoge ongehuwde-franchise.

The post CAP publiceert AOW-Franchise 2015 appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *