Pensioen Informatie Algemene Pensioeninstelling

Algemene Pensioeninstelling

Zoek naar Algemene Pensioeninstelling op een van Wikipedia’s zusterprojecten: Wiktionary (vrij woordenboek) Wikibooks (vrije leerboeken) Wikiquote (vrije citatencollectie) Wikisource (vrije bibliotheek) Commons (vrije media) Wikipedia heeft nog geen artikel met de naam “Algemene Pensioeninstelling”. Start dit artikel Zoek naar Algemene Pensioeninstelling in … … andere Wikipedia-artikelen … Wikimedia Commons (afbeeldingen, muziek, geluid en video) … …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenpremie

Pensioenpremie

Pensioenpremie is een bedrag dat wordt betaald om een pensioen op te bouwen. De premie hangt af van de gewenste kwaliteit van het pensioen en van de manier waarop de risico’s die het pensioenfonds loopt zijn uitgepakt. In de meeste gevallen wordt de premie deels door de werkgever, deels door de werknemer betaald, vaak ieder …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioengerechtigde Leeftijd

Pensioengerechtigde Leeftijd

Zoek naar Pensioengerechtigde Leeftijd op een van Wikipedia’s zusterprojecten: Wiktionary (vrij woordenboek) Wikibooks (vrije leerboeken) Wikiquote (vrije citatencollectie) Wikisource (vrije bibliotheek) Commons (vrije media) Wikipedia heeft nog geen artikel met de naam “Pensioengerechtigde Leeftijd”. Start dit artikel Zoek naar Pensioengerechtigde Leeftijd in … … andere Wikipedia-artikelen … Wikimedia Commons (afbeeldingen, muziek, geluid en video) … …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pan-Europees Pensioenfonds

Pan-Europees Pensioenfonds

Zoek naar Pan-Europees Pensioenfonds op een van Wikipedia’s zusterprojecten: Wiktionary (vrij woordenboek) Wikibooks (vrije leerboeken) Wikiquote (vrije citatencollectie) Wikisource (vrije bibliotheek) Commons (vrije media) Wikipedia heeft nog geen artikel met de naam “Pan-Europees Pensioenfonds”. Start dit artikel Zoek naar Pan-Europees Pensioenfonds in … … andere Wikipedia-artikelen … Wikimedia Commons (afbeeldingen, muziek, geluid en video) … …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Omslagstelsel

Omslagstelsel

Omslagstelsel (in België omschreven met de term repartitiestelsel) is pensioenterminologie waarin pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten. In een omslagstelsel is er dus geen opbouw van pensioenvermogen. Het omslagstelsel houdt een zeer grote mate van solidariteit in, waardoor het vooral in landen met een sterk socialistisch verleden als België, Spanje, Portugal en Frankrijk gezien …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden

Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden

Zoek naar Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden op een van Wikipedia’s zusterprojecten: Wiktionary (vrij woordenboek) Wikibooks (vrije leerboeken) Wikiquote (vrije citatencollectie) Wikisource (vrije bibliotheek) Commons (vrije media) Wikipedia heeft nog geen artikel met de naam “Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden”. Start dit artikel Zoek naar Nederlandse Vereniging Van Organisaties Van Gepensioneerden in … …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen

Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen

Zoek naar Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen op een van Wikipedia’s zusterprojecten: Wiktionary (vrij woordenboek) Wikibooks (vrije leerboeken) Wikiquote (vrije citatencollectie) Wikisource (vrije bibliotheek) Commons (vrije media) Wikipedia heeft nog geen artikel met de naam “Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen”. Start dit artikel Zoek naar Nederlandse Bond Voor Pensioenbelangen in … … andere Wikipedia-artikelen … Wikimedia Commons …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Micropensioen

Micropensioen

Micropensioen is een systeem om ouderen in de derde wereld te voorzien van een inkomen. Het pensioen wordt opgebouwd met kleine bijdragen van de deelnemers, denk aan 1½ euro inleg in de maand. Micropensioen is gevolgd op het succes van microkrediet. Micropensioen wordt zowel voor winstgeneratie als ook als non-profit-initiatief aangeboden. This article uses material …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Lijfrente

Lijfrente

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling. De uitkering vindt plaats tijdens een vooraf overeengekomen termijn of levenslang, maar eindigt in ieder geval bij overlijden van de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Kapitaaldekkingsstelsel

Kapitaaldekkingsstelsel

Kapitaaldekkingsstelsel is een pensioenterm die systemen aanduidt waarin begunstigden voor hun eigen pensioen sparen. De ingelegde pensioenpremie wordt belegd en kapitaal plus investeringsopbrengsten vormen de basis voor de pensioenbetalingen. De investeringen hebben een ongebruikelijk lange beleggingshorizon van 30 tot 35 jaar. De investeringsopbrengsten hangen op de lange termijn samen met het risico dat de belegger …

Read Article Read More