Pensioen Informatie Banksparen

Banksparen

Banksparen is een vorm van sparen in Nederland, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank wordt gestort: de bankspaarrekening. Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde doelen op te nemen. Bij banksparen maakt de spaarder gebruik van een belastingvoordeel als het spaarbedrag gebruikt wordt voor: aanvulling van een …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme wordt vaak als een mannenprobleem gezien. Maar het alcoholmisbruik onder vrouwen neemt hand over hand toe. Vooral hoogopgeleide vrouwen boven de veertig zijn de laatste jaren meer gaan drinken. Vrouwen drinken wel om andere redenen en op een andere manier. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Informatie Staatspensioen

Staatspensioen

Staatspensioen is een pensioen voor iedereen dan wel voor degenen die dat nodig hebben, dat uit de algemene middelen betaald wordt. Het is dus een tegenhanger van de ouderdomsverzekering waarbij de uitkering gebaseerd is op de betaling van premies. Inhoud 1 Argumenten voor Staatspensioen 2 Argumenten tegen Staatspensioen 3 Geschiedenis 4 Staatspensioen in Nederland 5 …

Read Article Read More

Pensioen Informatie De jaarruimte berekenen voor het jaar 2015

De jaarruimte berekenen voor het jaar 2015

Zoals bekend hebben werknemers die van dienstbetrekking veranderen het recht hun opgebouwde pensioen in te brengen in de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Tot 1 januari van dit jaar moest de werknemer binnen een termijn van 6 maanden aangeven of hij al dan niet de procedure tot waardeoverdracht in gang wilde zetten. Deze termijn is …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Omdat er meer tijd nodig is voor het invullen van de zorgplicht  verschuift de beoogde ingangsdatum van de wet die het mogelijk maakt dat deelnemers aan premieovereenkomsten in de uitkeringsfase beleggingsrisico lopen van 1 januari naar 1 juli 2016. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Als gevolg …

Read Article Read More

Pensioen Informatie AFM wil eenvoudiger pensioenregelingen

AFM wil eenvoudiger pensioenregelingen

Pensioenregelingen moeten eenvoudiger worden, vindt de Autoriteit  Financiële Markten (AFM). Doordat ze nu vaak complex zijn, is de kans groot dat er fouten worden gemaakt, stelt de toezichthouder. ‘Pensioenregelingen zijn vaak complex, onder andere door de verschillende bijzonderheden die binnen pensioenregelingen zijn overeengekomen. Veel pensioenregelingen bevatten bijvoorbeeld overgangsregelingen die door sociale partners zijn afgesproken om …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets. Het is de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie De (Pensioen)wereld draait door

De (Pensioen)wereld draait door

Als ik vroeger aan iemand vertelde dat mijn beroep pensioenadviseur was dan schudde hij meewarig het hoofd. Iedereen had medelijden met mij want dit beroep was toch wel zo saai, vond men. Er gebeurde nooit wat, niemand interesseerde het, het duurt nog zo lang voor…… en ga zo maar door. Hoe anders ziet de wereld …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenadviseur gids binnen complexe materie

Pensioenadviseur gids binnen complexe materie

Wat is op dit moment het belang van een pensioenadviseur in een sector die de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd maar ook geprofessionaliseerd. Het aantal bij de AFM geregistreerde adviseurs is sterk  gedaald. Naar schatting zijn er nog ongeveer 1.000 onafhankelijke professionele adviseurs in de Nederlandse markt operationeel. Een groep specialisten die zeer ingrijpende stelselwijzigingen …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Vermindering uitkering nabestaandenpensioen

Vermindering uitkering nabestaandenpensioen

Onlangs heb ik een vraag voorgelegd gekregen van een weduwe over haar  nabestaandenpensioen dat al flink wat jaren aan haar werd uitgekeerd. Gelukkig kon in overleg met verzekeraar haar probleem worden  opgelost zonder tussenkomst van een rechter. Het ging om de volgende situatie: De weduwe kreeg bericht van de verzekeraar dat ze een fout hadden …

Read Article Read More