Pensioen Informatie Aflossing hypotheek met pensioengeld

Aflossing hypotheek met pensioengeld

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het inzetten van pensioen voor aflossing van de woningschuld. Zij beschrijft met name de voortgang van de verkenning van de mogelijkheden hiervoor. Dit voorstel van de RMU, de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, bevat twee varianten: het inzetten van een deel van de pensioenpremie en …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma: Pensioen bij premieovereenkomst kan hoger

Klijnsma: Pensioen bij premieovereenkomst kan hoger

Mensen met een premieovereenkomst moeten een beter pensioen kunnen opbouwen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe vandaag in de hoofdlijnennota ‘Optimalisering wettelijke kader premieovereenkomsten’ een aantal verbetervoorstellen gedaan. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Stand van zaken pensioen in eigen beheer

Stand van zaken pensioen in eigen beheer

Op 19 juni 2014 heeft de vaste commissie voor Financiën een brief gestuurd in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg over pensioen in eigen beheer, ontklemming fiscale oudedagsreserves en stakingslijfrenten en verruiming kleine afkoopregeling lijfrenten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën nu aangegeven dat hij vóór het …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen

Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen

Pensioenregelingen moeten per 1-1-2015 zijn aangepast aan het nieuwe fiscale Witteveenkader. In een brandbrief aan de staatssecretaris heeft Adfiz grote zorg uitgesproken over een tijdige aanpassing van pensioencontracten. Adfiz heeft gewezen op de zware fiscale sancties die dreigen voor werkgever en werknemer als regelingen niet tijdig zijn aangepast. Het aanpassen van een pensioenregeling na 1-1-2015 …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Militair Invaliditeitspensioen

Militair Invaliditeitspensioen

Een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) is een pensioen dat uitgekeerd wordt aan ex-militairen, wanneer zij tijdens hun dienstverband als beroepsmilitair, reservist of dienstplichtige invalide zijn geworden en deze invaliditeit verband houdt met de uitoefening van hun werkzaamheden als militair. Het pensioen kan bij het ABP aangevraagd worden en het wordt ongeacht leeftijd uitgekeerd als men voldoet …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn

Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn

Bij de laatste onderhandelingen in Brussel over de herziening van een Europese richtlijn voor pensioenen zijn belangrijke concessies gedaan op de Nederlandse eisen. “Het voorstel dat er nu ligt, sluit goed aan bij het Nederlandse pensioenstelsel.” Dat meldt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten …

Read Article Read More

Pensioen Informatie CAP publiceert AOW-Franchise 2015

CAP publiceert AOW-Franchise 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd. Met ingang van 2015 hanteert het CAP verschillende minimale franchises voor eindloon- en middelloonregelingen. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt in 2015 …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Aanpassing pensioenwetgeving 2015.

Aanpassing pensioenwetgeving 2015.

Zorgplicht werkgever in gevaar? We zitten al in de tweede helft van november en nog lang niet alle werkgevers met een pensioenregeling hebben een voorstel ontvangen van hun pensioenuitvoerder over de aanpassing van de regeling per januari 2015. Op 1 januari volgend jaar gaat namelijk de gewijzigde wetgeving in en die zorgt voor een beperking …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenadviseurs: meer tijd voor aanpassen verzekerde regelingen

Pensioenadviseurs: meer tijd voor aanpassen verzekerde regelingen

Bedrijven met pensioen bij een verzekeraar komen in tijdnood bij het aanpassen van hun pensioenregeling aan de fiscale wetten van 2015. Daarvoor waarschuwt Registerpensioenadviseur (RPA). Volgens RPA is er onvoldoende tijd om werknemers, die met de wijziging moeten instemmen, te informeren. ‘Als de werknemer later stelt onvoldoende informatie of te weinig tijd te hebben gehad, …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Rol werkgever in pensioencommunicatie

Rol werkgever in pensioencommunicatie

Rol werkgever De werkgever heeft wettelijk een rol in het informeren van werknemers over de pensioenregeling. Deze rol bestaat nu al. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat een werknemer tijdig door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de pensioenregeling bij indiensttreding(1, zie onderaan de tekst voor verwijzingen). In het recente voorontwerp van een nieuw …

Read Article Read More