AOW: uw rechten en plichten

Het is zover: uw 65ste verjaardag komt eraan waardoor u recht krijgt op een AOW-uitkering. Maar hoe vraagt u die aan en wat gebeurt er als u gaat samenwonen of naar het buitenland vertrekt? Het eerste advies luidt in ieder geval: wees er op tijd bij!

AOW aanvragen

Als u in Nederland staat ingeschreven bij de gemeente, krijgt u een half jaar voordat u 65 wordt de AOW-aanvraag automatisch thuisgestuurd. Aanvragen kan ook met DigiD aan het digitale loket van de SVB. Meer dan 10 procent van de AOW-aanvragen was in 2005 digitaal. Het merendeel van de aanvragen gaat dus nog op papier. Het is verstandig de formulieren zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen, want de verwerking kan enige tijd duren. Mocht u een maand of drie à vier voor uw 65e verjaardag nog niets hebben ontvangen, neem dan zelf contact op met de SVB. Als u in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland is, vraagt u de AOW aan in uw woonland. Welke landen dat zijn, ziet u onderaan dit artikel. Woont u in een ander land, dan vraagt u de AOW aan bij de SVB in Roermond.

Wijzigingen melden

De AOW is geen pot geld die u zelf heeft opgebouwd. Het is een volksverzekering die door de huidige belastingbetalers wordt opgebracht. Aan uw uitkering zijn voorwaarden verbonden. Zo bent u verplicht wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, die invloed kunnen hebben op uw AOW-pensioen zoals samenwoning, binnen vier weken door te geven aan de SVB. Doet u dat niet, dan kan eventueel te veel betaalde AOW worden teruggevorderd. U kunt een boete krijgen en als er sprake is van bewust misbruik kan er zelfs aangifte worden gedaan. Gelukkig komt het niet vaak voor, maar het is goed dat u zich realiseert dat slordigheid en nalatigheid u duur kunnen komen te staan.
Verhuizing naar het buitenland of verblijf aldaar langer dan drie maanden, eventuele inkomsten van uw partner en wijziging in uw leefsituatie (samenwonen, scheiden) bent u verplicht te melden. Die gegevens worden regelmatig gecontroleerd. De SVB heeft toegang tot gegevens van de Belastingdienst en de gemeente.

Bijverdienen

Doorwerken als 65-plusser heeft voor uw AOW geen consequenties. U mag onbeperkt bijverdienen. Ook voor uw ouderdomspensioen heeft bijverdienen geen gevolgen.
Bij een VUT-uitkering en vervroegd pensioen kunnen er wel beperkingen zijn. Dat verschilt per regeling. Aanvankelijk was bijverdienen met een VUT-uitkering niet toegestaan. Logisch, want het idee was dat er ruimte werd gemaakt voor jongeren. Tegenwoordig kan er een maximum gesteld zijn aan de hoogte van uw bijverdienste als u met VUT of prepensioen bent.

Doorwerken

Als u na uw 65ste blijft doorwerken, hoeft uw werkgever geen WW- en WAO-premies meer af te dragen, zodat u goedkoper bent. Financieel interessant is bovendien dat u geen AOW-premie betaalt. Keerzijde is dat u geen recht heeft op een WAO-uitkering.

Naar het buitenland

Verhuizen naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw AOW. Het is niet zomaar mogelijk een Nederlandse sociale zekerheidsuitkering naar ieder land mee te nemen. Uw uitkering kan worden verlaagd of zelfs helemaal gestopt als u buiten Nederland gaat wonen.
Dit is onder andere het gevolg van de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU). De gedachte hierachter is dat de overheid alleen nog uitkeringen in een ander land wil betalen, als er met dit land goede afspraken zijn gemaakt over controle op die uitkeringen.
Als er geen goede afspraken zijn, ontvangt een alleenstaande 50 procent van het netto minimumloon in plaats van 70 procent. Een gehuwde of samenwonende met een jongere partner ontvangt ook 50 procent én geen toeslag. Voor twee gehuwden of samenwonenden verandert er niets. Zij ontvangen beiden 50 procent. Voor EU/EER-landen en voor verdragslanden zullen er meestal geen problemen zijn. Het is wel raadzaam hierover vooraf bij de SVB informatie in te winnen.

EU/EER

België, Bulgarije, Cyprus 
(Griekse deel), Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Groot-
Brittannië, Hongarije, Ierland, 
IJsland, Italië, Liechtenstein, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, 
Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Verdragslanden

Argentinië, Aruba, Australië, Belize, Bolivia, Botswana, Brazilië, Canada, Chili, Costa Rica, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Gambia, Hongkong, Indonesië, Israël, Jordanië, 
Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Mali, Marokko, Monaco, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, 
Pakistan, Panama, Paraguay, 
Québec, Suriname, Thailand, 
Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Met diverse landen lopen onderhandelingen.

Reactie op artikel in de Volkskrant

11-2-2011

Vandaag staat in de Volkskrant een overzicht van de pensioenfondsen die er financieel nog niet goed genoeg voor staan. Uw pensioenfonds is daar één van. De krant gaat daarbij uit van een eigen onderzoek en loopt voor op de definitieve cijfers.

Uw pensioenfonds staat er op dit moment financieel nog niet goed genoeg voor. We stelden daarom eerder een herstelplan op. In dit plan staan de stappen die het pensioenfonds gaat nemen om weer financieel ‘gezond’ te zijn. Dit herstelplan is afgestemd met De Nederlandsche Bank (DNB).

Vandaag leveren we bij DNB een evaluatie aan van de afgelopen maanden. De dekkingsgraad van 31 december 2010 is daarin een belangrijk punt. De dekkingsgraad laat zien of een pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om in de toekomst pensioen te kunnen uitbetalen. Volgens DNB moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Op 31 december 2010 is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 96,0%.

Na vandaag gaan we in gesprek met DNB. We kijken dan zorgvuldig hoe we er nu voorstaan en hoe we de financiële situatie verder kunnen verbeteren. Dat kan betekenen dat we aanvullende maatregelen moeten nemen. We informeren u hierover via deze website.

Hebt u vragen over dit bericht en bent u aangesloten bij het pensioenfonds? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Center.

Geen volledige AOW… Is daar wat aan te doen?

Dat is spijtig, want er bestaat de mogelijkheid om de AOW tijdens uw werk in het buitenland ‘gewoon’ op te bouwen. U had dat moeten melden bij de Sociale Verzekeringsbank en u had daarvoor gewoon premie moeten betalen.
Dit achteraf repareren kan, maar is meestal duurder. U moet daarvoor namelijk álle gemiste jaren inkopen (met een maximum van vijf jaar). Maar dat is zoals gezegd, niet goedkoop: u betaalt daarvoor 17,9% van het verdiende inkomen. Op www.svb.nl/aowinkoop vindt u een rekenmodule die u helpt om te bepalen of het zinvol is om AOW in te kopen.

Let op: uw netto pensioenuitkering is lager in 2013

11-1-2013

Krijgt u een pensioenuitkering van ons pensioenfonds? Dan is deze uitkering in 2013 netto lager dan in 2012. Wij leggen u uit hoe dat komt.

Nieuwe belastingtabellen

In 2013 gelden nieuwe belastingtabellen. De inhouding loonheffing is procentueel hoger dan in 2012. Door de nieuwe belastingtabellen verandert dus uw netto pensioenuitkering.

Verhoogde bijdrage Zorgverzekeringswet

De wettelijk verplichte bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omhoog. In 2012 betaalde u 5%. In 2013 is dit 5,65%.

Dit zijn wettelijke beslissingen die de overheid heeft genomen. Pensioenfonds Wonen heeft hier geen invloed op.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Premies 2013 bekend

9-1-2013

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de percentages voor de pensioenpremies 2013 vastgesteld.
Ook bepaalde het bestuur de andere bedragen die nodig zijn voor het juist berekenen van de pensioenpremies in het komende jaar.

Hier vindt u het premieoverzicht 2013.

Uw pensioenpremie gaat omhoog

10-12-2012

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen heeft in overleg met cao-partijen besloten de pensioenpremie voor 2013 te verhogen.

De pensioenpremie gaat op 1 januari 2013 omhoog. In 2012 was de totale pensioenpremie 21,6%. In 2013 wordt dat 22,8%. Werknemers en werkgevers betalen de premie samen. Werknemers betalen vanaf 1 januari 2013 maximaal 6,27%, dit was in 2012 5,94%. Werkgevers betalen in 2013 minimaal 16,53%, in 2012 was dat 15,66%. Werkgevers ontvingen hierover een brief.

Hoe staat pensioenfonds Wonen er eind november 2012 voor?

10-12-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 99,6%. Dit is de stand per eind november 2012.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent.

Stijging dekkingsgraad september 2012 door nieuwe rekenregels

Het pensioenfonds moet van De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe rekenregels gebruiken voor het berekenen van de dekkingsgraad. De nieuwe rekenregels gelden vanaf 30 september 2012 en zorgen voor een hogere dekkingsgraad.

Hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2012 voor?

12-11-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 98,6%. Dit is de stand per eind oktober 2012.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent.

Stijging dekkingsgraad september 2012 door nieuwe rekenregels

Het pensioenfonds moet van De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe rekenregels gebruiken voor het berekenen van de dekkingsgraad. De nieuwe rekenregels gelden vanaf 30 september 2012 en zorgen voor een hogere dekkingsgraad.

Beter begrip van pensioenen door heldere infographics

5-11-2012

Hoe zorg je voor een begrijpelijke en duidelijke presentatie over het pensioenfonds en de pensioenregeling? En hoe verwerk je de kersverse aanbevelingen van minister Kamp hierin?

Pensioenfonds Wonen ging hiermee aan de slag en kwam tot een presentatie nieuwe stijl waarbij 70% van de pensioentekst is vervangen door infographics. Zelfs een ingewikkeld begrip als ‘dekkingsgraad’ wordt in één plaatje duidelijk.

De presentatie was ook genomineerd voor een NPN-vakprijs.