De (Pensioen)wereld draait door

De (Pensioen)wereld draait door

Als ik vroeger aan iemand vertelde dat mijn beroep pensioenadviseur was dan schudde hij meewarig het hoofd. Iedereen had medelijden met mij want dit beroep was toch wel zo saai, vond men. Er gebeurde nooit wat, niemand interesseerde het, het duurt nog zo lang voor…… en ga zo maar door.

Hoe anders ziet de wereld er anno 2015 uit. Pensioen is hot als gespreksonderwerp: in de pers, in de kantine, op de werkvloer of in het journaal. Er gaat geen dag voorbij of we praten over pensioen. Eindelijk krijgt dit onderwerp de aandacht die het verdient. En dat is niet vreemd als je bedenkt wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd.

Het begon allemaal zo’n beetje in 2006 met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 60 naar 65 jaar. Tegelijkertijd werd de levensloopregeling geïntroduceerd. Daarna volgden de ontwikkelingen elkaar in razend tempo op: de nieuwe Pensioenwet, een nieuw Financieel Toetsingskader, afschaffing levensloop, verhoging AOW-leeftijd, verhoging pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, verlaging opbouwpercentages ( 2 jaar achter elkaar ), afschaffing partnertoeslag, introductie nettopensioen. En zo zijn er nog wel een paar op te noemen.

En we zijn nog niet klaar want de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt nu behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel met betrekking tot pensioencommunicatie is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt vóór de zomer nog behandeld in de Eerste Kamer. Het wettelijk recht op waarde-overdracht staat nu al jaren ter discussie, eens zal er een oplossing komen. Op basis van de cijfers stijgt de pensioenrichtleeftijd in 2018 al naar 68 jaar, dit vergt weer aanpassing van alle pensioenregelingen.  En wat gaat er gebeuren met pensioen in eigen beheer, naar verwachting is dit met ingang van 2016 niet meer toegestaan voor de directeur-grootaandeelhouder.

Tegelijkertijd gebeurde er economisch ook één en ander: we kwamen in de crisis (en zijn daar nog steeds niet helemaal uit ), de rente daalde naar historisch lage niveaus, de levensverwachting nam alsmaar toe, de dekkingsgraden van pensioenfondsen kelderden. Als gevolg hiervan stopten veel pensioenfondsen met het toekennen van toeslagen of erger nog: de pensioenen werden gekort. Verzekeraars verhoogden hun premies waardoor de lasten voor bedrijven toenamen. En die hadden het al zo moeilijk in de crisis. Bedrijven maakten en maken als gevolg hiervan, ook vanwege de internationale boekhoudregels, massaal de overstap van defined benefit naar defined contribution.

Allemaal zaken waar wij, als pensioenadviseurs, dagelijks ons hoofd over breken. Wat verandert er vandaag weer en hoe verwerken we dit weer in de pensioenregelingen van onze cliënten?  Maar net zo belangrijk, hoe leggen we dit uit aan de werknemers? Deze zien door de bomen het bos niet meer. Ik ken heel veel bedrijven waar de pensioenregeling in de afgelopen paar jaar al 3 keer is gewijzigd. Een deelnemer heeft dan met een beetje pech 3 verschillende pensioenen. Hoe zorgen we er als branche voor dat deze deelnemer nog steeds weet wat hij krijgt op zijn pensioendatum en van wie? De regering denkt dit nu op te lossen middels  nieuwe wetgeving omtrent pensioencommunicatie. Pensioen 1-2-3, meer verantwoordelijkheid bij de werkgever neerleggen maar ook bij de werknemer zelf. Al deze voorstellen moeten er toe leiden dat wij de deelnemers aangehaakt houden.

Eén ding is zeker, als ik nu op een verjaardagsfeestje vertel dat ik pensioenadviseur ben dan schudt niemand meer het hoofd. Het is immers voor iedereen duidelijk dat pensioen dynamisch is. De pensioenwereld staat nooit stil maar draait maar door en door en door…..

The post De (Pensioen)wereld draait door appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *