Een goed en mooi 2015 gewenst!

Een goed en mooi 2015 gewenst!

Op het moment van schrijven zitten we al weer 5 dagen in het nieuwe jaar.
Dat er “gewoon”een nieuw jaar is begonnen, was 1 januari 2015 ook weer een belangrijke datum in. Zoals al in eerdere blogs op deze site is aangegeven, is het de zoveelste datum de pensioenwetgeving weer is aangepast. Dit keer met een flinke verlaging van wataan pensioen opgebouwd mag worden via een werkgeversregeling of DGA-regeling.het niet alleen een verlaging van het maximale ouderdomspensioen betrof, maar ookvan het nabestaandenpensioen en geen opbouw meer boven een salaris van € €100.000,00 dit keer nagenoeg alle toegezegde pensioenregelingen worden aangepast.

Van belang is dat er vóór de datum van 1 januari 2015 óf bij de uitvoerder een getekend verzoek tot aanpassing ligt óf een getekende addendum op de pensioentoezegging in het bezit is. Tevens is het van belang dat deaanpassingen gecommuniceerd zijn met de werknemers. Ook hierover is het afgelopen jaar op dezeplek al vaker geschreven. Ik benadruk het graag nog een keer omdat het zeer belangrijk is dat dit gebeurt. aankomende jaar zullen de aanpassingen in de verzekerde regelingen administratief door worden verwerkt. De stukken die hieruit volgen, moeten goed worden gecontroleerd. veel voorstellen vanuit de verzekeraars zijn namelijk zaken aangepast.

Het kan helaas zijn dat aanpassingen wellicht niet in één keer juist worden verwerkt. De communicatie en controle vanaanpassingen kunnen wij, als pensioenadviseurs, goed voor u verzorgen! Door alle wijzigingen al geweest zijn, is “het pensioen” zeer complex geworden. Hierdoor willen veel mensen er niet aan beginnen om er over na te gaan denken. Dit probleem is ook gesignaleerd door de en daarom is er een wetsvoorstel gemaakt om de pensioencommunicatie te verbeteren. dit wetsvoorstel zullen er op pensioengebied de aankomende jaren nog wel meerdere gaan volgen, zoals het omhoog blijven gaan van de pensioenleeftijd.
Verder zal er, ik, het aankomende jaar flink gesproken gaan worden over het DGA-pensioen. Over deze en andere belangrijke pensioenzaken zullen wij u komend jaar, onder andere op deze informeren en bijpraten!

The post Een goed en mooi 2015 gewenst! appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *