Evaluatie PPI positief

Evaluatie PPI positief

De introductie van de premiepensioeninstelling (PPI) heeft drie jaar geleden gezorgd voor meer concurrentie tussen verzekeraars en deze PPI’s. Hierdoor zijn de premies lager geworden zonder dat dit ten koste is gegaan van de dienstverlening of de verzekerde risicodekkingen. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek van LNBB actuarissen en pensioenconsultants en AF Advisors namens het ministerie van SZW.

De onderzoekers geven aan dat de PPI als aanjager heeft gewerkt op het productaanbod van beschikbare premieregelingen. De introductie van de PPI heeft ook geleid tot toetreding van nieuwe partijen die op hun beurt hebben gezorgd voor een kennisimpuls en innovatie. De geconstateerde prijsdaling heeft volgens de onderzoekers een positief effect op het pensioenresultaat van deelnemers aan premiepensioenregelingen. In combinatie met beter en goedkoper beleggen resulteert dit naar verwachting in zo’n 13% hoger pensioen dat tevens niet ten koste is gegaan van koers- en renterisico’s.

PPI waarschijnlijk winstgevend in 2014

Op het moment van onderzoek heeft echter nog geen enkele PPI het break-even punt tussen opbrengst en kosten bereikt. De eerste PPI’s zullen naar verwachting in 2014 winstgevend worden. Vanwege de beperkte omvang van de Nederlandse markt wordt een consolidatie echter niet uitgesloten. Ook wordt de vraag opgeworpen of de uitvoeringskosten die thans aan werkgevers worden doorbelast op het huidige lage niveau kunnen blijven. De prijzen zijn namelijk harder gedaald dan de efficiencyvoordelen.

Het is de bedoeling over drie jaar een volgend evaluatiemoment te houden. Dan zal duidelijk worden of er nog steeds 11 PPI’s zijn en hoe de prijsstelling zich heeft ontwikkeld.

Het bericht Evaluatie PPI positief verscheen eerst op Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *