Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

24-6-2010

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind mei 2010 was de dekkingsgraad 97,8%.

Hoe hoog moet de dekkingsgraad zijn?

Stichting Pensioenfonds Wonen is verplicht om een dekkingsgraad van minimaal 105% te hebben. Dat betekent dat het pensioenfonds € 1,05 in kas heeft voor elke € 1,- die nu en later aan pensioen uitbetaald wordt

Vereiste dekkingsgraad

Naast de minimale dekkingsraad is er sprake van een vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is hoger dan de minimale dekkingsgraad en is vooral bedoeld om schommelingen op de aandelenmarkten op te vangen. De vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen is 109,2%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *