Grote rendementsverschillen tussen ‘vergelijkbare’ lifecyclefondsen

Grote rendementsverschillen tussen ‘vergelijkbare’ lifecyclefondsen

De populariteit van DC-regelingen met een zogenaamde ‘lifecycle’-benadering groeit sterk. Toch verschilt het uiteindelijk pensioenresultaat sterk van de ene aanbieder tot de andere, aldus adviesbureau Lane Clark & Peacock Netherlands (LCP) in het rapport Lifecycle Pensioen 2014.

Hoewel de beleggingskosten van de pensioenuitvoerders elkaar inmiddels niet veel meer ontlopen, zijn er opvallend grote verschillen tussen de behaalde beleggingsrendementen tussen ogenschijnlijk vergelijkbare lifecyclefondsen, constateert LCP. Het probleem is dat er geen algemeen geldende definitie bestaat van de verschillende lifecycles en bijbehorende risicoprofielen, terwijl ook de ‘default’-optie verschillend wordt geïnterpreteerd. De precieze invulling van de default lifecycles levert uiteenlopende resultaten op. In dit zesde jaarlijkse rapport constateert LCP dat een 40-jarige in 2013 bij de ene pensioenuitvoerder een rendement van ruim 17% haalde, maar bij een andere uitvoerder slechts 5%. Bij lifecycle beleggen wordt het risicoprofiel van de beleggingen afgestemd op de levensfase van de pensioenspaarder, waarbij het risico wordt afgebouwd naarmate men ouder wordt. Het verwachte rendement verschilt uiteraard per risicoprofiel, waarbij offensieve profielen tot grotere uitslagen leiden. ‘Het verwachte pensioen bij het offensief risicoprofiel ligt circa 15% hoger dan bij het neutraal risicoprofiel. Bij het defensief risicoprofiel komt het verwachte pensioen circa 20% lager uit dan bij het neutraal risicoprofiel,’ melden de auteurs in het rapport.

Vergelijken lastig

Vergelijken is echter lastig omdat er geen standaard definitie bestaat van de verschillende risicoprofielen: ‘Dat betekent dat een neutraal risicoprofiel bij de ene pensioenuitvoerder qua rendement en risico sterk kan afwijken van het neutrale risicoprofiel bij een andere pensioenuitvoerder’, aldus het rapport. Op dit moment belegt, volgens het adviesbureau circa 95% van de deelnemers aan beschikbare premieregelingen in de default lifecycle van de pensioenuitvoerder. Maar daarmee haalt niet iedereen hetzelfde in huis. Ook de default-optie loopt namelijk uiteen: ‘Vaak is dit de neutrale lifecycle, maar soms is het ook een defensieve lifecycle’, constateerden de onderzoekers.

Volgens Evert van Ling, partner bij LCP en auteur van het rapport, moet de kwaliteit van de aangeboden lifecycles mede overwogen worden bij de keuze van een uitvoerder. ‘Bij de zoektocht naar een nieuwe pensioenuitvoerder voor een beschikbare premieregeling moet naar een groot aantal aspecten worden gekeken. Daarbij hoort ook zeker de kwaliteit van de aangeboden lifecycles.’ LCP benadrukt in het rapport dat de keuze van de lifecycle bepalend is voor de te verwachten pensioenaanspraken, en dat werkgevers en werknemers hier meer aandacht aan zouden moeten besteden bij de keuze voor hun pensioenuitvoerder.

The post Grote rendementsverschillen tussen ‘vergelijkbare’ lifecyclefondsen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *