Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten

Omdat er meer tijd nodig is voor het invullen van de zorgplicht  verschuift de beoogde ingangsdatum van de wet die het mogelijk maakt dat deelnemers aan premieovereenkomsten in de uitkeringsfase beleggingsrisico lopen van 1 januari naar 1 juli 2016. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan neemt de uitwerking van de hoofdlijnennota over het optimaliseren van premieovereenkomsten uit december 2014 meer tijd in beslag dan verwacht, aldus Klijnsma. Het plan is nu om het wetsvoorstel tegen het einde van het jaar in te dienen in plaats van vóór het zomerreces dat start op 4 juli.

Als de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel vervolgens ‘voortvarend’ behandelen, dan kan de wet vanaf 1 juli 2016 in werking treden, aldus de staatssecretaris. Mogelijk volgt deze zomer nog een consultatieronde voor het wetsvoorstel. Volgens haar roept het aanpassen van het wettelijk kader voor premieovereenkomsten ‘complexe juridische en uitvoeringstechnische vragen’ op. Een van de vragen is hoe pensioenuitvoerders de zorgplicht moeten invullen als deelnemers in de uitkeringsfase de verantwoordelijkheid krijgen over hun beleggingen. Ook het bepalen en afbakenen van de keuzemogelijkheden voor deelnemers is ingewikkeld, aldus de staatssecretaris. Verder wil ze  voorkomen dat pensioenuitkeringen van jaar op jaar sterk schommelen. Onderzoek moet uitwijzen welke normering hiervoor nodig is.

Om ‘de complexiteit te beperken en een snelle implementatie mogelijk te maken’ heeft het kabinet verder besloten alleen premieovereenkomsten die een variabele uitkering mogelijk maken uit te werken in het wetsvoorstel. De brief maakt niet duidelijk wat dit precies betekent voor de varianten uit de hoofdlijnennota. Hierin stonden varianten met en zonder collectieve risicodeling in de uitkeringsfase. Bij de variant met collectieve risicodeling zouden deelnemers op pensioendatum of vanaf 10 jaar voor pensioendatum kunnen toetreden tot een collectief. Helma Lodders, Kamerlid namens de VVD, vindt het uitstel een slechte zaak. Via Twitter laat ze weten dat het juist bij de huidige lage rentestand nodig is om ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico te lopen, onder verwijzing naar een opiniestuk van haar hand in het FD. Naast een tijdelijke regeling zijn volgens haar andere opties mogelijk.

Bron: PensioenPro

The post Half jaar uitstel doorbeleggen premieovereenkomsten appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *