Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2011 voor?

Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2011 voor?

13-4-2011

De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 maart 2011 was de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 96,2% procent. Dit is minder goed dan we hoopten. Volgens de wet moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Dat kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen.

Het pensioenfonds heeft – net als veel andere pensioenfondsen – last van de financiële crisis. De rentestand is laag. Ook leven we gemiddeld langer en moet pensioen langer uitbetaald worden. Dat alles beïnvloedt hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.

In 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat wat het pensioenfonds gaat doen om binnen vijf jaar weer financieel gezond te zijn. Uw pensioenfonds kiest ervoor om de pensioenen niet te verhogen met een toeslag.

We nemen deze maatregel alleen als er geen andere oplossing is. Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt het herstelplan regelmatig. Gaat het beter met het pensioenfonds? Dan is deze maatregel misschien niet nodig. Als het herstel langzamer gaat, moeten we misschien extra maatregelen nemen.

Op dit moment hoeft uw pensioenfonds nog geen extra maatregelen te nemen. Want de minimale dekkingsgraad van 104,6% kan in 2013 worden behaald.

Op 11 februari 2011 heeft uw pensioenfonds een evaluatie van het herstelplan naar DNB gestuurd. Deze evaluatie is gebaseerd op de dekkingsgraad van 31 december 2010. Aan het eind van 2011 kijkt uw pensioenfonds samen met DNB hoe het fonds ervoor staat en of uw fonds extra maatregelen moet nemen.

Hebt u vragen over het herstelplan? Kijk dan bij de meestgestelde vragen. U kunt ook terecht bij ons Klant Contact Center.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *