Ik kan moeilijk rondkomen van mijn AOW-pensioen

Ik kan moeilijk rondkomen van mijn AOW-pensioen

Misschien wel. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente geeft in bepaalde gevallen bijzondere bijstand. Dat is nodig wanneer iemand een minimuminkomen heeft en daarvan noodzakelijke kosten niet kan betalen. Dat kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor een bril of gehoorapparaat, maar ook voor thuiszorg. Meestal is het noodzakelijk om aan te tonen dat u deze kosten ook daadwerkelijk maakt. Maar sommige gemeenten geven bijzondere bijstand aan een hele categorie inwoners, zoals 65-plussers of chronisch zieken. De gemeenten Amstelveen, Slochteren en Zoetermeer bijvoorbeeld kennen een dergelijke categoriale uitkering. Veel gemeenten bieden een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan een groep inwoners aan. Dat scheelt ook aanzienlijk in de kosten.

Hebt u vroeger in het buitenland gewoond en ontvangt u daardoor nu een onvolledig AOW-pensioen en heeft u daarnaast geen of weinig ander inkomen? Dan kunt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen. Deze voorziening vult uw AOW-uitkering aan tot het minimuminkomen. De AIO kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De voorziening is alleen bedoeld voor mensen die minder dan het minimum ontvangen. In 2011 is het minimum voor alleenstaanden €957 netto per maand zonder vakantie uitkering en voor paren €1318. Om voor een AIO in aanmerking te komen, mag u niet meer dan €5555 aan eigen vermogen hebben, zoals spaargeld, een caravan, sieraden en kunst. Een eigen huis hoeft geen belemmering te zijn. U kunt bij de SVB navragen hoe dat in uw geval uitpakt.

Samen leven en uw AOW-pensioen

De hoogte van uw AOW-pensioen kan veranderen als u met iemand een gezamenlijke huishouding heeft. Kijk op www.weethoehetzit.nl.

 

Ten slotte is het verstandig na te gaan of u recht hebt op zorg- en of huurtoeslag. En wellicht komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Verder hebben talloze gemeenten regelingen om minima te helpen. Ze bieden bijvoorbeeld een stadspas aan, die korting geeft op sportieve en culturele activiteiten. Sommige gemeenten geven zelfs een vergoeding voor een telefoon- of internetabonnement. Vraag de mogelijkheden na bij uw gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *