Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend

Het kabinet heeft drie criteria geformuleerd die bepalen of werkgevers bij een verplicht bedrijfstakfonds vrijstelling kunnen aanvragen voor netto pensioen. Deze criteria zijn opgenomen in een wijziging van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

Bedrijfstakpensioenfondsen die onder een verplichtstelling vallen hebben vanaf 2015 de plicht een regeling aan te bieden waarmee werknemers vrijwillig voor inkomen boven €100.000 netto kunnen sparen voor hun pensioen. Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) vroegen in een motie om te regelen dat ook andere uitvoerders het netto pensioen kunnen aanbieden. Ja, zei het kabinet, op voorwaarde dat andere uitvoerders een gelijkwaardige regeling aanbieden. Dit om concurrentie met arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Nu is ook duidelijk hoe het kabinet die gelijkwaardigheid wil toetsen. Als eerste moet de maximale premie-inleg bij een andere pensioenuitvoerder minimaal gelijk zijn aan de premie-inleg die maximaal mogelijk is in de netto pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.Ten tweede moet ook de werkgeversbijdrage bij een andere pensioenuitvoerder minimaal gelijk zijn. Derde en laatste voorwaarde is dat een andere pensioenuitvoerder dezelfde pensioensoorten moet aanbieden als het bedrijfstakpensioenfonds.

Geen andere pensioenuitvoerder

‘Het nettopensioen kan bestaan uit de vormen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Dit betekent dat als de netto pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voorziet in ouderdomspensioen en partnerpensioen, ook de netto pensioenregeling van de werkgever daarin moet voorzien’, aldus het kabinet in de toelichting. Volgens Herman Kappelle, directeur van Aegon Adfis, is het voor Aegon relatief eenvoudig om te voldoen aan deze voorwaarden. Maar de verzekeraar is van plan zich vooral te richten op werkgevers die al klant zijn. Kappelle vraagt zich bovendien af hoeveel werknemers die pensioen opbouwen bij een bedrijfstakpensioenfonds gebruik kunnen maken van een netto pensioenregeling. Bij veel bedrijfstakpensioenfondsen is het maximale pensioengevende salaris lager dan € 100.000, zegt hij. Uitzonderingen zijn de grote twee fondsen, ABP en PFZW.

Maar in de voorstellen van het kabinet kunnen overheidswerkgevers juist géén andere pensioenuitvoerder kiezen. Het vrijstellings- en boetebesluit geldt niet voor ABP. Het kabinet biedt wel een opening om dit te wijzigen: ‘Als het wenselijk zal blijken voor de vrijstelling van verplichtstelling in geval van netto pensioen eenzelfde aanpak te hanteren als in de marktsector, zal dit onderwerp worden meegenomen in het traject van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit vooral gericht op de normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de publieke sector.’

Bron: Pensioen Pro

The post Kabinet maakt voorwaarden netto pensioen bij andere uitvoerder bekend appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *