Kamer wil lijfrente in Pensioenregister

Kamer wil lijfrente in Pensioenregister

Staatssecretaris Klijnsma gaat bekijken of lijfrentes ook kunnen worden betrokken bij de indicatie van het toekomstige pensioeninkomen in het Pensioenregister. Ze ziet er van af om een financiële planner te introduceren, omdat zo’n instrument het register te ingewikkeld zou maken.

Klijnsma zei dit onlangs in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Geen enkele fractie liet weten overwegende bezwaren te hebben. Het wetsontwerp voorziet onder meer in een verbeterde versie van het Pensioenregister dat de deelnemers, in drie verschillende scenario’s (zie hieronder), een indicatie geeft van het totaal te bereiken bedrag samengesteld uit de AOW plus aanvullende pensioenen. Het geeft verder inzicht in de keuzemogelijkheden voor aanvullende maatregelen, en de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen. Pensioen 1-2-3 vervangt de huidige startbrief voor nieuwe werknemers, en geeft – in lagen – de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling weer. De eigen website van pensioenuitvoerders moet in elk geval Pensioen 1-2-3 bevatten, en informatie geven over de uitvoeringskosten, het jaarverslag, de jaarrekening, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Klijnsma beloofde in de Kamer dat zij zou nagaan of het Pensioenregister, bij het berekenen van toekomstige pensioenrechten, ook kan uitgaan van een hogere pensioenleeftijd dan 67 jaar Ze zei ook welwillend te staan tegenover het zichtbaar maken van het werkgeversaandeel in de pensioenpremie. Verder zei zij ook te zullen nagaan of er een  alternatief is voor een centrale ‘berichtenbox’, waarin startbrieven en UPO’s – als hard bewijs voor toegezegde pensioenrechten – in een beveiligde omgeving kunnen worden bewaard. CDA’er Pieter Omtzigt had daarop aangedrongen, maar de staatssecretaris vond zijn suggestie te duur en min of meer overbodig, ‘omdat de meeste uitvoerders en de rijksoverheid ook al zo’n berichtenbox hebben’. Ze liet zich wel positief uit over Omtzigts wens om het UPO ook informatie te laten geven over nabestaandenpensioen. Op aandringen van de VVD zegde de staatssecretaris toe de informatiewebsite Pensioenkijker te optimaliseren en andere overheidsgerelateerde websites over pensioenen te actualiseren. VVD, PvdA en D66 drongen aan op een beperking van het aantal informatiekanalen over pensioen door het samenvoegen van functies.

De staatssecretaris zei ook welwillend te staan tegenover de wens van beide regeringsfracties om pensioenuitvoerders niet te verplichten tot openbaarmaking van al hun pensioenregelingen. Dat zou duur en ingewikkeld worden, zeker voor verzekeraars die wel  duizenden regelingen hebben. De bewindsvrouw uitte zich ook positief over het voorstel van PvdA en VVD om deelnemers slechts eenmaal per jaar de gelegenheid te geven om te switchen tussen digitale en schriftelijke informatieverstrekking. De nieuwe Wet Pensioencommunicatie moet per 1 juli in werking treden. Fractievoorzitter Henk Krol van 50PLUS diende een motie in die voorziet in een brede voorlichtingscampagne in samenwerking met de pensioensector. De Kamer stemt dinsdag over het wetsvoorstel en acht ingediende moties.

Bron: Pensioen Pro

The post Kamer wil lijfrente in Pensioenregister appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *