Pensioenadviseur gids binnen complexe materie

Pensioenadviseur gids binnen complexe materie

Wat is op dit moment het belang van een pensioenadviseur in een sector die de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd maar ook geprofessionaliseerd. Het aantal bij de AFM geregistreerde adviseurs is sterk  gedaald. Naar schatting zijn er nog ongeveer 1.000 onafhankelijke professionele adviseurs in de Nederlandse markt operationeel. Een groep specialisten die zeer ingrijpende stelselwijzigingen in de pensioenmarkt heeft meegemaakt. Naast de grote hoeveelheid bedrijfstakpensioenregelingen hebben de adviseurs voornamelijk te maken met de circa 44.000 verzekerde regelingen in Nederland.  Voor adviseurs gaat er veel tijd en energie zitten in het controleren en corrigeren van stukken geleverd door uitvoerders. Door de vele wijzigingen in korte tijd worden er namelijk veel ernstige uitvoeringsfouten gemaakt die in ieders belang hersteld moeten worden.

Waar moet een werkgever op letten bij zijn keuze voor een pensioenadviseur?

Zich in elk geval niet blind staren op kosten of uurprijs. Vooraf altijd te duur en achteraf onbetaalbaar,  geldt zeker voor pensioenadvies. Neem de tijd om oriëntatiegesprekken te voeren en stel vooraf vast wat je belangrijkste selectiecriteria zijn. Het dienstverleningsdocument van de adviseurs helpt daarbij om inzicht te krijgen in de uitgangspunten zoals variatie in het proces, de mate van productvergelijking en de prijs. Vergeet daarbij niet om een adequate en externe beheerondersteuning te overwegen. Beheer is vaak een ondergeschoven kindje. Zeer ten onrechte want goed en adequaat beheer is essentieel voor het hele pensioenterrein en gaat de komende jaren nog veel belangrijker worden. Dit kan natuurlijk heel gemakkelijk bij de uitvoerders, maar daar schuilt een gevaar in. Ga er niet van uit dat alles wat de uitvoerders uitvoeren altijd klopt. Een aantal pensioenuitvoerders heeft zelf ook een verkoopapparaat en biedt werkgevers  ‘advies’ aan terwijl nu ook accountants nu ook accountants zich vaker  op het collectieve pensioenadvies richten.

 

“Goed beheer ten onrechte ondergeschoven kindje”

 

Uitdagingen voor adviseurs en werkgevers  liggen vooral op het gebied van productanalyses, advisering en ondersteuning. De verzekeringstechnische en fiscaal-juridische ‘slangenkuil’ bij regelingen vormt een bottleneck.  Werkgevers doen er goed aan hier ondersteuning in te huren.

Bij de keuze voor een adviseur zijn kennis en kwaliteit belangrijke uitgangspunten. Wft Pensioenverzekeringen is een prima basisdiploma waardoor in de breedte het niveau in de markt zeker omhoog is gegaan.  Er zijn echter nog steeds grote niveauverschillen tussen adviseurs. Met name op het gebied van advies, beheerondersteuning en prijs. Het aantal producten in de analyse speelt ook een belangrijke rol. Een gebonden ‘adviseur’ is in feite een verkoper en doet daarom niet aan vergelijking. Een ongebonden en onafhankelijk pensioenadviseur vergelijkt daarentegen een groot aantal producten die passen in de selectiecriteria van de werkgever.

Cruciaal in het proces is de inventarisatie van de behoeften van werkgevers. De adviseur moet  een duidelijk beeld krijgen van hun belangrijke uitgangspunten en zal veel vragen stellen. Aan de hand van die keuzes wordt het verdere selectieproces van organisatorische en technische criteria doorlopen.

Een goede adviseur maakt het verschil. Een concreet voorbeeld hiervan is een onderneming met een beperkte beschikbare premieregeling waarbij het voor de werkgever volstrekt onduidelijk was wat er nu eigenlijk wel en niet geregeld was. Er bleek een enorm ongewenst risico te zitten in de beleggingen. Bovendien sloot het contract onvoldoende aan op het pensioenfonds wegvervoer waarmee dit bedrijf nauw verbonden was Het advies richtte zich vooral op meer zekerheid over de toezeggingen voor deelnemers en afdoende aansluiting bij de regeling van het bedrijfspensioenfonds wegvervoer. Een jaar voor de grote beurscrash in 2008 is dit advies opgevolgd en zijn de opgebouwde beleggingswaardes overgedragen naar de gewenste middelloonregeling. Zonder deze adviseur zouden de plaatjes van palmen en zonnige stranden als oud paper zijn verbleekt.

Een van de argumenten die pleiten voor het inschakelen van een pensioenadviseur is dat de pensioensector constant in beweging is. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van ingrijpende voorstellen als ‘Witteveen’ en de wetgeving Pensioencommunicatie?

Witteveen heeft, na VAP en eerdere stelselwijzigingen in de afgelopen 10 jaar, een zeer grote invloed op de pensioentoezeggingen, de uitvoeringsregelingen en de communicatie.  Maar een beperkt aandeel van de werkgevers en deelnemers weet wat de impact van deze versobering is. Op korte termijn door de fiscale risico’s van een mogelijk bovenmatige regeling en op lange termijn wanneer de regeling zich moet bewijzen op de pensioendatum.

Ook de wetgeving over pensioencommunicatie (per 1-7-15) heeft grote gevolgen voor werkgevers. Communiceren over iets dat niet je vak is, is lastig en risicovol. Zoals bij een mogelijke belangenverstrengeling met het oog op de werknemers. De schriftelijke pensioencommunicatie zal ook verbeterd en versimpeld moeten worden. Het is voor deelnemers nu welhaast onmogelijk een touw vast te knopen aan een gemiddeld uniform pensioen overzicht (UPO). Dat moet veranderen.

The post Pensioenadviseur gids binnen complexe materie appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *