Pensioeninformatie tamelijk ontoegankelijk

Pensioeninformatie tamelijk ontoegankelijk

Juni 2012 verscheen het rapport “Pensioen in duidelijke taal” in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin werd nogmaals duidelijk gesteld dat uitvoerders duidelijk en begrijpelijk met de deelnemers moeten communiceren. Ook over onzekerheden over de hoogte van het pensioen, de te verwachten koopkracht, en de vraag of het pensioen wel zeker is.

De uitvoerder staat voor de uitdaging alle risico’s in kaart te brengen en per regeling duidelijk te maken of ze zich voordoen en in welke mate. Onder duidelijkheid verstaat het ministerie ook dat je als deelnemer niet onmiddellijk met alle details overladen wordt. De informatie moet van ‘kort en kernachtig’ naar ‘gedetailleerd’ gaan zodat alle kennis netjes wordt gedoseerd. Het mag duidelijk zijn dat het huidig Uniform Pensioenoverzicht niet aan deze eisen voldoet.
 

Digitaal pensioenoverzicht

Deelnemers blijken een behoefte te hebben aan een digitaal pensioenoverzicht, en dan liefst een ‘interactief pensioendashboard’. Dat zou dan allerlei effecten kunnen laten zien, zoals een berekening bij eerder stoppen met werken, echtscheiding en deeltijdpensioen. De aanbevelingen worden vervolgens in een dertigtal items tellende lijst samengevat.

Het hele rapport kunt u vinden op internetconsultatie.nl/pensioencommunicatie en is leerzame lectuur. Mij viel op dat er een duidelijke opvoedkundige tendens in te vinden is. En dat is nu typisch een taak die de betere pensioenadviseur al wat langer heel serieus neemt. Veel deelnemers blijken een goed pensioeninkomen belangrijk te vinden maar minder dan de helft blijkt zich zorgen te maken. Een bekend gegeven voor wie regelmatig met werknemers in gesprek is.

Na een consultatieronde is er inmiddels – dat kon natuurlijk niet uitblijven!- een wetsvoorstel tot aanpassing van de Pensioenwet ingediend (te vinden via dezelfde link). Opvallend is naar mijn mening dat elektronische communicatie (internet in eenvoudige taal!) een belangrijkere plaats inneemt dan het nu heeft, zie artikel 48 en 49. Wat mij betreft is dat winst.
 

De Memorie van Toelichting

De Memorie van Toelichting leunt sterk op de teksten van het eerder genoemde rapport. Ik zie daar wel wat aandachtspunten voor de adviespraktijk.

Zo wordt het belang van pensioen als aanvullende arbeidsvoorwaarde benadrukt en de rol van de werkgever in de communicatie ‘voor en bij indiensttreding, gedurende het deelnemerschap en bij beëindiging van deelneming’. Basiskennis bij de werkgever is noodzakelijk. De Pensioenfederatie ontwikkelt daartoe, met de aankomende wet in het achterhoofd, Pensioen 1-2-3. Als u daar meer over wilt weten, kunt u kijken op pensioenfederatie.nl

Weinig werkgevers, zeker in het MKB, zullen zich de impact van deze wetgeving realiseren. De vraag is hoe de lappendeken aan verschillende verzekerde regelingen in dit mooie plan een rol zullen gaan spelen. De ambities gaan ver wat dit betreft. De risicoprofielen van de beleggingen van uitvoerders moeten onderling vergeleken kunnen worden, om maar iets te noemen.

Ook moet er een uniforme methode worden ontwikkeld worden om koopkracht en risico’s van opgebouwde en te bereiken pensioenen van individuele deelnemers in kaart te brengen. En dit is slechts een van de vele onderwerpen in dit voorstel.
 

Pensioen communicatie belangrijker dan ooit

Wie de dynamiek bij verzekeraars en PPI’s ten aanzien van hun lifecyclefondsen kent, weet dat het vergelijken van de risicoprofielen ofwel op een misleidende manier vereenvoudigd wordt, ofwel in een voor een leek onbegrijpelijke vorm wordt gegoten. En uniformiteit als middel tot eenvoud is ‘wishfull thinking’. Onze sociale wetgeving is behoorlijk uniform maar of dat nu tot begrijpelijkheid heeft geleid is maar de vraag. Denk maar eens aan de WIA-wetgeving.

Uniformiteit lijkt mooi en handig maar leidt gemakkelijk tot nieuwe onbedoeld misleidende informatie. Er is niets zo lastig als de toekomst voorspellen, en het idee dat je dat middels een uniform model zou kunnen bereiken, heeft voor mij het karakter van de glazen bol op de kermis.

Ondertussen geeft dit traject terecht het toenemende belang van pensioen communicatie handen en voeten, zowel richting werkgever als richting deelnemer. Uit het voorgaande mag ook duidelijk zijn: Pensioeninformatie is meer dan het voorlezen en uitleggen van een pensioenreglement.

Voor adviseurs is er trouwens ruimte genoeg om de glazen bollen die de komende tijd de lucht in zullen gaan daadwerkelijk transparant te maken, en werkgever en werknemer te helpen bij het maken van goede keuzes.

The post Pensioeninformatie tamelijk ontoegankelijk appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *