Pensioenpremie

Pensioenpremie is een bedrag dat wordt betaald om een pensioen op te bouwen. De premie hangt af van de gewenste kwaliteit van het pensioen en van de manier waarop de risico’s die het pensioenfonds loopt zijn uitgepakt. In de meeste gevallen wordt de premie deels door de werkgever, deels door de werknemer betaald, vaak ieder de helft. Bij het kwaliteitsniveau dat in Nederland normaal wordt geacht hoort een totale premie van rond 15%. In het verleden zijn echter schommelingen van 0% tot 25% voorgekomen.

De premie reageert ook eenmalig als de overheid hogere solvabiliteitseisen stelt. Door middel van de premie wordt dan van een generatie gevraagd te sparen voor het eigen pensioen en voor de extra benodigde buffers. Hierdoor ontstaat druk op de solidariteit: jongeren protesteren dat ze moeten betalen voor ouderen, hierbij uit het oog verliezend dat ze zullen profiteren van het lagere solvabiliteitsrisico en dat de overheid nog hogere eisen kan stellen als de jongeren van nu de ouderen zijn.

In een beschikbare-premiesysteem bepaalt de pensioenpremie, de kosten en het rendement op de inleg het kapitaal wat beschikbaar komt om bij pensionering een lijfrente te kopen.

In een beschikbare-uitkeringssysteem is de pensioenpremie een belangrijk instrument voor de besturing van een pensioenfonds. De premie kan worden verhoogd om een te lage dekkingsgraad te bestrijden of verlaagd als de dekkingsgraad als hoger dan gewenst wordt beoordeeld. Het is zo het instrument waarmee het beleggingsrisico over de premie betalende deelnemers van een fonds wordt verdeeld.

In Nederland zijn bepaalde betaalde pensioenpremies aftrekbaar in Box 1. De uitkeringen worden belast in Box 1. Over het opgebouwde pensioenvermogen wordt geen Box 3-belasting geheven. Jaarlijks geeft de fiscus zo een aftrekpost weg in box 1 van 30 miljard, die pas decennia later terugkomt als het pensioen wordt genoten. De Nederlandse pensioenreserve van 1000 miljard is groter dan die van alle andere eurolanden bij elkaar.[1]

[bewerken] VoetnootThis article uses material from the Wikipedia article Pensioenpremie, which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *