Premiepensioen te afhankelijk van rentestand op pensioendatum

Premiepensioen te afhankelijk van rentestand op pensioendatum

Volgens het ministerie van Sociale Zaken is de uitkomst van pensioenregelingen op basis van beschikbare premie te afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. De verplichte volledige omzetting verkort de beleggingshorizon. Als wordt toegestaan om ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico te dragen, kan een hoger pensioenresultaat worden bereikt. Dit staat te lezen in een rapport dat het ministerie van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In dit rapport wordt ook melding gemaakt van het mislukken van de zogenoemde ‘pensioenknip’. Die is enkele jaren geleden ingevoerd zodat deelnemers aan een beschikbare premieregeling op pensioendatum niet hun hele pensioen in een keer hoefden aan te kopen. Zo moest worden voorkomen dat zij de dupe werden van de lage rente. Maar, minder dan 1% van de werknemers die er gebruik van kon maken, koos er ook voor, schrijft staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. De regeling is dan ook niet verlengd, maar wel moet er worden gekeken of de overgang van opbouw naar uitkering op een andere manier kan worden vormgegeven zodat de pensioenuitkomst voor de deelnemer verbetert.

Potentieel

Omdat in de huidige situatie pensioenkapitaal in één keer moet worden aangewend voor de aankoop van een levenslang vast pensioen, wordt het beleggingsrisico al ruim voor de pensioendatum geleidelijk afgebouwd met lagere rendementen als gevolg. Door langer te beleggen ontstaat extra rendementspotentieel. Het rapport noemt drie manieren waarop dat zou kunnen.

Bij de eerste twee varianten wordt maximaal 10 jaar doorbelegd tijdens de uitkeringsfase. De eerste variant is een levenslange uitkering die op de pensioendatum wordt aangekocht en waarvan de hoogte vaststaat gedurende de uitkeringsfase. De tweede variant is een variabele levenslange uitkering die jaarlijks wordt vastgesteld op basis van het (nog) aanwezige pensioenkapitaal. Doordat het vermogen afneemt naarmate meer uitkeringen worden uitbetaald, daalt de hoogte van de uitkeringen in de tijd. Bij de derde variant wordt op de pensioendatum een variabele annuïteit aangekocht waarbij de hoogte van de uitkeringen fluctueert met het behaalde rendement.

Keerzijde

Het rapport wijst erop dat er een keerzijde bestaat aan het aanhouden van beleggingsrisico in de uitkeringsfase. Vergeleken met de huidige situatie bestaat er, naast een hoger verwacht pensioenresultaat, ook een grotere kans op neerwaartse resultaten, terwijl erbij doorbeleggen in de premieovereenkomst (variant 3) geen garantie bestaat dat het pensioen levenslang kan worden uitgekeerd, omdat dit niet verzekerd is.

In opkomst

Het Verbond van Verzekeraars reageert positief op het rapport. De doorontwikkeling van DC-regelingen is belangrijk, vindt het Verbond, aangezien deze pensioenregelingen de laatste jaren in opkomst zijn. Van 2002 tot 2012 is het aantal deelnemers met een beschikbare premieregeling bij verzekeraars verdubbeld van ongeveer 25 tot 50 procent. Verzekeraars hebben volgens het Verbond het idee voorgelegd van een variant van een variabele annuïteit, waarbij over de pensioendatum heen belegd kan worden. ‘Het is wel belangrijk dat deelnemers een eigen keuze kunnen maken. Hetzij voor een gegarandeerde, vaste, uitkering ofwel een uitkering gekoppeld aan beleggingsresultaten en een volgens de levensverwachting meebewegende, variabele pensioenuitkering’

The post Premiepensioen te afhankelijk van rentestand op pensioendatum appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *