Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen

Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen

De gevolgen voor de pensioenvoorziening van de DGA

Opnieuw wordt de directeur-grootaandeelhouder(DGA), die zijn pensioen in eigen beheer heeft veiliggesteld, getroffen door een wettelijke wijziging, die de jaarlijkse advieskosten niet ten goede zal komen.

Wat is er precies aan de hand? Tot op heden stond de Raad van Jaarverslaggeving (RJ) toe dat de DGA zijn pensioenvoorziening in eigen beheer waardeerde volgens fiscale grondslagen. De RJ constateert echter dat deze fiscale grondslagen er de laatste jaren voor hebben gezorgd dat de pensioenvoorziening in veel gevallen te laag wordt weergegeven. Het verschil zit met name in de gebruikte rekenrente en het niet mogen rekening houden met leeftijdsterugstellingen. Voor de RJ dan ook een reden om de waardering op basis van fiscale grondslagen niet langer toe te staan. Voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014 moet de waardering van de voorziening plaatsvinden op basis van het zogenaamde principe van “beste schatting”. Eerdere toepassing wordt aanbevolen. Mocht deze waardering echter niet materieel afwijken dan kan alsnog worden volstaan met de fiscale waardering. Deze wijziging geldt zowel voor grote, middelgrote als kleine bedrijven. Er is nog slechts één uitzondering en die geldt voor kleine rechtspersonen die artikel 2:396 lid 6 BW toepassen.

Praktisch gezien betekent dit dat er naast de fiscale berekening, die nog steeds van toepassing is voor de aangifte vennootschapsbelasting, een nieuwe berekening gemaakt moet worden. Op basis van deze nieuwe berekening is het de bedoeling dat een voorziening wordt opgenomen voor de per balansdatum opgebouwde pensioenaanspraken inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties daarvan, daarnaast is het tevens toegestaan om rekening te houden met verplichtingen vanuit te verwachten salarisstijgingen en /of voorwaardelijke indexaties. Aangezien het hier een stelselwijziging betreft, moet deze ook als zodanig worden verwerkt met dien verstande dat de vergelijkende cijfers in dit specifieke geval niet behoeven te worden aangepast.

Aan adviserend Nederland het advies om tijdig na te denken over de te hanteren grondslagen voor deze nieuwe bijkomende berekening. Zoals gebruikelijk worden deze namelijk niet met naam en toenaam in de RJ-Uiting vermeld. Achterover leunen en afwachten is wat dit betreft dan ook niet de juiste houding. Wij zijn er klaar voor en helpen u graag verder.

Het bericht Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen verscheen eerst op Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *