SER gaat variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verder uitdiepen

SER gaat variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verder uitdiepen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in het kader van de Nationale Pensioendialoog vier varianten gepresenteerd om het pensioenstelsel ‘te ontwikkelen en te versterken’. De variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ gaat de SER verder uitdiepen.

 

 

 

 

 

De SER zegt een grondige analyse te hebben gemaakt van de fundamenten voor een toekomstig pensioenstelsel. ‘Daarbij is gekeken naar vier varianten die verschillen op een aantal dimensies, zoals het onderscheid tussen een uitkeringsovereenkomst en een overeenkomst op basis van kapitaalopbouw (pensioenvermogen), meer of minder keuzevrijheid, meer en minder collectiviteit en risicodeling’, schrijft de SER.

Uiteindelijk kwam de analyse uit op vier varianten:

• Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;
• Nationale pensioenregeling;
• Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;
• Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

De vier varianten werden beoordeeld door de SER en de conclusie luidde dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ als interessantste naar voren kwam. De SER schrijft: ‘Wel is de uitwerking van een aantal elementen nog onbekend. Daarom zal de SER initiatief nemen deze variant de komende tijd nader te verkennen.

In deze variant gaat het om een contract met persoonlijke vermogensopbouw met collectieve risicodeling. De vermogensopbouw vindt plaats in de opbouwfase. Sociale partners maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en kunnen bepalen welke risico’s collectief worden gedeeld. De doorsneesystematiek wordt in deze variant losgelaten.”
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet eerder al weten dat het advies van de SER zwaar zal meewegen in de besluitvorming. Zij zal in de zomer met voorstellen komen over het nieuwe pensioenstelsel, maar wacht nog op een definitief oordeel van de SER en op de reacties van het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een reactie laten weten dat de uitgelichte variant wat betreft de verzekeraars ‘zeer kansrijk’ is. Het Verbond juicht de variant toe, omdat het beter aansluit bij de behoeften van deelnemers en veranderingen op de arbeidsmarkt. Algemeen directeur Richard Weurding: ‘Er kan nog steeds solidariteit worden georganiseerd. Zo kunnen risico’s met betrekking tot de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en inkomen voor nabestaanden worden gedeeld. Er kan collectief worden belegd.’

Bron AMweb

The post SER gaat variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling verder uitdiepen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *