SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek

SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek

De SER komt deze week met een advies bestaande uit meerdere toekomstscenario’s voor het Nederlandse pensioenstelsel, aldus voorzitter Mariëtte Hamer.

Zij zei dit op de slotbijeenkomst van de Nationale Pensioendialoog. In het SER-advies worden de plussen en minnen van diverse varianten voor toekomstige pensioenstelsels op een rijtje gezet, aldus Hamer. De vorm met scenario’s is volgens haar in lijn met het verzoek van het kabinet, dat om een ‘analyse’ had gevraagd. Volgens Hamer gaan de varianten voor ‘trechtering in de discussie’ zorgen. Betrokkenen melden dat in het advies wel één scenario wordt aanbevolen voor nader onderzoek. Volgens een bron van het Financieel Dagblad gaat het hier om een variant met individuele rekeningen en collectieve risicodeling. Dat lijkt op de veelbesproken variant van onderzoekinstituut Netspar. Hamer zei op de bijeenkomst dat in het advies onder meer gekeken zou worden naar ‘scheidslijnen’ tussen soorten zzp’ers. ‘Wie is een vrijwillig flexibele werknemer en wie niet?’ Zo’n onderzoek zou nodig zijn voor het geval een algemene pensioenplicht zou worden geïntroduceerd.

Tijdens de bijeenkomst hamerde Cees Oudshoorn, directeur Beleid VNO-NCW erop dat zzp’ers voor eigen risico werken en hun pensioen vaak al in het bedrijf hebben zitten. Later deze week zal een ‘witte versie’ van het advies worden vastgesteld. De achterban van werkgevers en werknemers moeten er nog over oordelen. Eind februari wordt vervolgens een ‘groene’, definitieve versie vastgesteld. In december lekte overigens al een conceptversie van het SER-advies uit. Daarin stonden vijf scenario’s: een ‘uitkeringsregeling met meer maatwerk’, een ‘uitkeringsregeling met degressieve opbouw’, een ‘Nationale Pensioenregeling’, een ‘kapitaalregeling met veel keuze’ en een ‘kapitaalregeling met risicodeling’. Volgens betrokkenen is het advies sindsdien wel substantieel veranderd.

Staatssecretaris Klijnsma onthield zich van een mening over het pensioenstelsel. Zij komt in mei met een hoofdlijnennota met verschillende scenario’s voor de toekomst van het stelsel, met daarbij een ‘appreciatie’ die ‘politieke keuze kan faciliteren.’ Het kabinet waarschuwt al meteen dat niet alle wensen tegelijk gerealiseerd kunnen worden in een stelsel. Veel keuzevrijheid verhoudt zich bijvoorbeeld slecht tot veel solidariteit, aldus het kabinet. (Zie ook: ‘Roden draden maar nog geen conclusies uit Nationale Pensioendialoog’).

Bron: Pensioen Pro

The post ‘SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek’ appeared first on Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *