Pensioen Informatie CAP publiceert AOW-Franchise 2015

CAP publiceert AOW-Franchise 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd. Met ingang van 2015 hanteert het CAP verschillende minimale franchises voor eindloon- en middelloonregelingen. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling bedraagt in 2015 …

Read Article Read More