Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2011 voor?

7-10-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind september 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,3%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Geen volledige AOW… Is daar wat aan te doen?

Dat is spijtig, want er bestaat de mogelijkheid om de AOW tijdens uw werk in het buitenland ‘gewoon’ op te bouwen. U had dat moeten melden bij de Sociale Verzekeringsbank en u had daarvoor gewoon premie moeten betalen.
Dit achteraf repareren kan, maar is meestal duurder. U moet daarvoor namelijk álle gemiste jaren inkopen (met een maximum van vijf jaar). Maar dat is zoals gezegd, niet goedkoop: u betaalt daarvoor 17,9% van het verdiende inkomen. Op www.svb.nl/aowinkoop vindt u een rekenmodule die u helpt om te bepalen of het zinvol is om AOW in te kopen.

Reactie op uitzending Zembla

14-2-2011

Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.

De uitzending van Zembla heeft tot veel onrust geleid. Dat is niet terecht, want het programma ging uit van een onderzoek waarin veel vergissingen, rekenfouten en verkeerde conclusies staan.

Volgens Zembla hadden de Nederlandse pensioenfondsen 145 miljard euro meer met hun beleggingen kunnen verdienen. En als de pensioenpremies hoger waren geweest, zouden de pensioenfondsen nu 799 miljard euro rijker zijn. Uit ander onderzoek blijkt nu dat Zembla er bij deze berekeningen 650 miljard euro naast zit. Beide conclusies zijn dus niet juist.

Beleggen is nooit zonder risico’s. Maar als pensioenfondsen niet zouden beleggen, zou het pensioen veel duurder zijn en lager uitvallen. En ondanks een beurscrisis (2001) en een kredietcrisis (2008) hebben de Nederlandse pensioenfondsen in de afgelopen 20 jaar jaarlijks gemiddeld 7% rendement behaald.

Ook op het punt van de pensioenpremie is de conclusie van Zembla niet juist. Het pensioenfonds wil ervoor zorgen dat u een goed en betaalbaar pensioen hebt. Het doel van het pensioenfonds is niet om zoveel mogelijk geld in kas te hebben.

Bij het vaststellen van de pensioenpremie kijken we dus zorgvuldig hoeveel financiële ruimte het pensioenfonds heeft. Als het pensioenfonds er financieel goed voor staat, kan de pensioenpremie omlaag en kunnen we de pensioenen verhogen. Als het pensioenfonds weinig reserves heeft, geldt het omgekeerde.

We hopen dat we hiermee het verkeerde beeld dat de uitzending van Zembla gaf kunnen rechtzetten. Via deze website houden we u op de hoogte van de financiële situatie van uw pensioenfonds.

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met het Klant Contact Center.

Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds

14-9-2011

Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!

‘Samenstajijsterk’ is een initiatief van de pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Uw pensioenfonds is daar één van. ‘Samenstajijsterk’ wil werknemers beter informeren over hun pensioen en over wat het pensioenfonds voor hen doet. 

Van alle werkende Nederlanders regelt 80% zijn pensioen samen met collega’s, in een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijfstakpensioenfondsen hoeven geen winst te maken. En omdat bedrijfstakpensioenfondsen voor veel mensen tegelijk het pensioen regelen, kunnen ze goedkoop werken.

Er zijn veel vooroordelen over pensioen en de pensioenfondsen. “Pensioenfondsen hebben nu minder geld dan voor de kredietcrisis” en “Een groot deel van de pensioenpremie gaat op aan kosten”, menen ondervraagden in een onderzoek. Allebei vooroordelen en niet waar.

‘Samenstajijsterk’ vindt dat het hoog tijd is om uit te leggen hoe het écht zit. We vragen u om met ons mee te denken. Over zin én onzin over het pensioenfonds. Ga naar www.samenstajijsterk.nl, test uw pensioenkennis en maak kans op een iPad!

Incoming search terms:

  • www pensioenfondswonen nl

Mijnpensioenoverzicht.nl tijdelijk uit de lucht

12-9-2011

De website Mijnpensioenoverzicht.nl is tijdelijk niet bereikbaar. Dat komt doordat er aanpassingen plaatsvinden aan die site.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. En waar. De eigenaar van de website, Stichting Pensioenregister, verwacht dat de website eind deze week weer in de lucht is.

Jaarverslag 2010

12-9-2011

Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.

Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerncijfers, het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag komen alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod. Het jaarverslag wordt afgesloten met de actuariële verklaring en de accountantsverklaring.

Meer weten? Hier kunt u het direct inzien: Jaarverslag 2010.

Hoe staat het pensioenfonds er eind augustus 2011 voor?

8-9-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind augustus 2011 was de geschatte dekkingsgraad 92,9%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds

2-9-2011

Er zijn op dit moment personen die doen of ze medewerker zijn van uw pensioenfonds. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.

Wij bellen u niet op met de vraag of u meer pensioen wilt opbouwen. Dus krijgt u een telefoontje van het pensioenfonds en twijfelt u? Vraagt u dan naar het telefoonnummer, zodat u hen terug kunt bellen. En probeert u ook te weten te komen wat de naam van het bedrijf is waar de beller voor werkt.

U kunt ‘verdachte’ telefoontjes melden bij ons Klant Contact Center.

Hoe staat het pensioenfonds er eind juli 2011 voor?

8-8-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind juli 2011 was de geschatte dekkingsgraad 94,2%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?
Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Incoming search terms:

  • minimaal pensioenloon

Werknemers gemiddeld later met pensioen

19-7-2011

Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2010 gingen ruim 70 duizend werknemers met pensioen. Werknemers die stopten waren gemiddeld 62,7 jaar. Van alle werknemers die vorig jaar met pensioen gingen, stopten werknemers in de bouwnijverheid het vroegst met werken (met 61,7 jaar). Werknemers in de landbouw en de visserij werkten gemiddeld het langst door, namelijk tot bijna 66 jaar.

Tussen 2000 en 2007 gingen werknemers gemiddeld nog op hun 61ste met pensioen. Veranderingen in de wetgeving (2006) maakten het minder aantrekkelijk om vervroegd met pensioen te gaan. In 2007 steeg de gemiddelde pensioenleeftijd naar 62 jaar. De afgelopen jaren is de gemiddelde pensioenleeftijd blijven stijgen.

Bron: CBS