Pensioen Informatie Kamp: Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen

Kamp: Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen

De aanvullende pensioenen moeten transparanter worden en beter bestand tegen financiële schokken. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe nieuwe spelregels (financieel toetsingskader) opgesteld voor de pensioensector en deze vandaag in de vorm van een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Griepepidemie voorbij

Griepepidemie voorbij

De griepepidemie is na 18 weken voorbij. Het was de langste van de afgelopen vijfentwintig jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut NIVEL. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Informatie Minister Kamp verplicht pensioenfondsen en pensioenverzekeraars beter te communiceren

Minister Kamp verplicht pensioenfondsen en pensioenverzekeraars beter te communiceren

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de Pensioenwet aan, waardoor de communicatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders om hun deelnemers goed te informeren over de aanvullende pensioenen, worden aangescherpt. In een tijd waarin een deel van de pensioenen door de onzekere economische situatie gekort moet worden, is het noodzakelijk dat pensioendeelnemers in één oogopslag kunnen zien …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Beenderen van staal

Beenderen van staal

U voelt zich absoluut niet broos of breekbaar! Goed zo, en het hoeft ook niet zover te komen. Met de volgende ingrediënten op het menu houdt u uw beendergestel stevig. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Informatie Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, …

Read Article Read More

Pensioen Informatie 6 tips bij hoge bloeddruk

6 tips bij hoge bloeddruk

Hypertensie is een sluipende aandoening die het hart zwaar op de proef stelt. Gelukkig kunt u een verhoogde bloeddruk omlaag krijgen met zes heel eenvoudige maatregelen. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Informatie Senaat steunt minister Kamp: Nederlanders later met AOW

Senaat steunt minister Kamp: Nederlanders later met AOW

De pensioengerechtigde leeftijd gaat geleidelijk omhoog. Volgend jaar krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW. Daarna stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs verder naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. …

Read Article Read More