Pensioen Informatie Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme wordt vaak als een mannenprobleem gezien. Maar het alcoholmisbruik onder vrouwen neemt hand over hand toe. Vooral hoogopgeleide vrouwen boven de veertig zijn de laatste jaren meer gaan drinken. Vrouwen drinken wel om andere redenen en op een andere manier. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Nieuws Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

7-10-2011 Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen. Pensioenaangifte is direct gekoppeld aan uw administratie. Aanpassingen voert u door in uw salarispakket. Deze …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Op basis van een recente uitspraak van de Rechtbank Zutphen is er antwoord gekomen op de vraag of de vereveningsgerechtigde in een echtscheidingssituatie recht heeft op voorindexatie van zijn of haar pensioenaanspraak. De Rechtbank Zutphen besliste in deze zaak dat als er op basis van de pensioenbrief bij uitdiensttreding recht bestaat op indexatie van de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie ‘Driekwart Nederlanders blij met verplicht pensioen’

‘Driekwart Nederlanders blij met verplicht pensioen’

Bijna drie van de vier Nederlandse werknemers zijn blij dat zij via hun werkgever automatisch geld opzij kunnen zetten voor hun pensioen. Uit onderzoek van verzekeraar Aegon blijkt namelijk dat 71% van hen het niet ziet zitten om zelf geld te sparen voor later. ‘Werknemers weten van zichzelf dat hun pensioenbewustzijn laag is’, zegt Aegon-directeur …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Eerste Kamer stemt in met fiscale hervorming pensioenopbouw

Eerste Kamer stemt in met fiscale hervorming pensioenopbouw

De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Dinsdag 27 mei ging de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met de plannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Eerder stemde ook de Tweede Kamer al in met de afspraken over de fiscale behandeling van pensioenen, …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Evaluatie PPI positief

Evaluatie PPI positief

De introductie van de premiepensioeninstelling (PPI) heeft drie jaar geleden gezorgd voor meer concurrentie tussen verzekeraars en deze PPI’s. Hierdoor zijn de premies lager geworden zonder dat dit ten koste is gegaan van de dienstverlening of de verzekerde risicodekkingen. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek van LNBB actuarissen en pensioenconsultants en AF Advisors …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Dekking daalt door nieuw FTK

Dekking daalt door nieuw FTK

Als de dekkingsgraad van pensioenfondsen de komende maanden niet verbetert, dan begint een aantal pensioenfondsen met onvoldoende buffers aan het nieuwe financieel toetsingskader(FTK), meent pensioenadviseur Aon Hewitt. Aon en Mercer verwachten een negatief effect op de dekkingsgraden door het nieuwe FTK, dat waarschijnlijk een lagere rekenrente voor de verplichtingen gaat voorschrijven. Wat de gevolgen zijn …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Voorstel Adfiz op pensioengebied verdient steun pensioenspecialisten

Voorstel Adfiz op pensioengebied verdient steun pensioenspecialisten

Wetsvoorstel versobering pensioenen Dinsdag 15 april was er een commissievergadering van de commissie financiën van de Eerste Kamer.  Het onderwerp was de wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen. Daarnaast was de maximering van het pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 aan de orde. Dit voorstel was op 6 maart aangenomen door de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Administratieve scheiding pensioen

Administratieve scheiding pensioen

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft mede namens staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW), de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de vormgeving van de  nettolijfrente in de tweede pijler, dus over het nettopensioen. Er moet wat dit betreft een gescheiden administratie (bruto / netto pensioen) worden opgezet. Het netto pensioen moet aan  strikte producteisen voldoen en kan uitsluitend …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Aangepast Financieel Toetsingskader voor advies naar de Raad van State

Aangepast Financieel Toetsingskader voor advies naar de Raad van State

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State gestuurd voor advies. De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de economische crisis tekortkomingen in het huidige kader heeft blootgelegd en het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening heeft verkleind. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen