Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2011 voor?

7-10-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind september 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,3%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Geen volledige AOW… Is daar wat aan te doen?

Dat is spijtig, want er bestaat de mogelijkheid om de AOW tijdens uw werk in het buitenland ‘gewoon’ op te bouwen. U had dat moeten melden bij de Sociale Verzekeringsbank en u had daarvoor gewoon premie moeten betalen.
Dit achteraf repareren kan, maar is meestal duurder. U moet daarvoor namelijk álle gemiste jaren inkopen (met een maximum van vijf jaar). Maar dat is zoals gezegd, niet goedkoop: u betaalt daarvoor 17,9% van het verdiende inkomen. Op www.svb.nl/aowinkoop vindt u een rekenmodule die u helpt om te bepalen of het zinvol is om AOW in te kopen.

Hoe staat het pensioenfonds er eind juni 2012 voor?

16-7-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 91,4%. Dit is de stand per eind juni 2012.

Onze dekkingsgraad was vorige maand hoger: 102,8%. Dat kwam door andere regels van De Nederlandsche Bank (DNB). We leggen dat hier uit.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent:

Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend

19-1-2012

Het pensioenfonds Wonen staat er net als veel andere fondsen financieel niet goed genoeg voor. Door de economische crisis moeten we nu meer geld opzijzetten voor de pensioenen.

Het pensioenfonds heeft in 2009 een herstelplan gemaakt voor De Nederlandsche Bank (DNB). In dat plan staat wat we doen om weer financieel ‘gezond’ te worden. De dekkingsgraad moet daarvoor minimaal 105% zijn. DNB heeft de minimaal gewenste dekkingsgraad voor ons vastgesteld op 109,1%.

We hebben tot 2014 de tijd om financieel weer gezond te worden. Afspraak is dat we tussendoor meten of we de goede kant uitgaan. December 2011 was daarbij – ook voor andere pensioenfondsen – een belangrijk moment. We informeerden u hier eerder al over.

De dekkingsgraad van eind december 2011 is inmiddels bekend en bedraagt 95,2%. Dit is nog te laag. Om ook in de toekomst pensioen te kunnen uitkeren, moeten we voor 2013 mogelijk extra maatregelen nemen.

We onderzoeken nu welke stappen we moeten nemen. Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk. In februari nemen we een besluit over eventuele extra maatregelen. We informeren u direct daarna per brief en via deze website. Als we maatregelen nemen, gaan deze maatregelen per 1 april 2013 in.

Hebt u nu vragen? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center.

 

 

  

 

Hoe staat het pensioenfonds er eind november 2011 voor?

16-12-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind november 2011 was de geschatte dekkingsgraad 90,9%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Incoming search terms:

  • pensioenaangifte apg nl

Nieuw telefoonnummer pensioenfonds

2-12-2011

Uw pensioenfonds heeft per 1 december 2011 een nieuw telefoonnummer: 088 – 008 40 02.

U vindt alle contactgegevens van uw pensioenfonds bij Contact.

Hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2011 voor?

8-11-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind oktober 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,9%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.

Werkgevers: incassobeleid verscherpt

7-11-2011

Per vandaag verscherpt het pensioenfonds het beleid rond de betaling van de pensioenpremies. Het pensioenfonds doet dit vanwege ontwikkelingen in de branche en de openstaande saldi.

Nog te vaak worden pensioenpremies niet op tijd betaald. Voor het pensioenfonds betekent dat veel extra werk. Onnodig werk, want er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de termijn waarop de betaling binnen moet zijn.

De vervaldatum op uw factuur blijft 14 dagen na factuurdatum. Niet op tijd betalen kan tot maatregelen leiden, ook als het maar om een paar dagen gaat. We vragen u daarom de factuurtermijn nog eens extra in de gaten te houden.

Als u altijd al op tijd betaalt, verandert er voor u natuurlijk niets!

Reactie op uitzending Zembla

14-2-2011

Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.

De uitzending van Zembla heeft tot veel onrust geleid. Dat is niet terecht, want het programma ging uit van een onderzoek waarin veel vergissingen, rekenfouten en verkeerde conclusies staan.

Volgens Zembla hadden de Nederlandse pensioenfondsen 145 miljard euro meer met hun beleggingen kunnen verdienen. En als de pensioenpremies hoger waren geweest, zouden de pensioenfondsen nu 799 miljard euro rijker zijn. Uit ander onderzoek blijkt nu dat Zembla er bij deze berekeningen 650 miljard euro naast zit. Beide conclusies zijn dus niet juist.

Beleggen is nooit zonder risico’s. Maar als pensioenfondsen niet zouden beleggen, zou het pensioen veel duurder zijn en lager uitvallen. En ondanks een beurscrisis (2001) en een kredietcrisis (2008) hebben de Nederlandse pensioenfondsen in de afgelopen 20 jaar jaarlijks gemiddeld 7% rendement behaald.

Ook op het punt van de pensioenpremie is de conclusie van Zembla niet juist. Het pensioenfonds wil ervoor zorgen dat u een goed en betaalbaar pensioen hebt. Het doel van het pensioenfonds is niet om zoveel mogelijk geld in kas te hebben.

Bij het vaststellen van de pensioenpremie kijken we dus zorgvuldig hoeveel financiële ruimte het pensioenfonds heeft. Als het pensioenfonds er financieel goed voor staat, kan de pensioenpremie omlaag en kunnen we de pensioenen verhogen. Als het pensioenfonds weinig reserves heeft, geldt het omgekeerde.

We hopen dat we hiermee het verkeerde beeld dat de uitzending van Zembla gaf kunnen rechtzetten. Via deze website houden we u op de hoogte van de financiële situatie van uw pensioenfonds.

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met het Klant Contact Center.

Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds

14-9-2011

Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!

‘Samenstajijsterk’ is een initiatief van de pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Uw pensioenfonds is daar één van. ‘Samenstajijsterk’ wil werknemers beter informeren over hun pensioen en over wat het pensioenfonds voor hen doet. 

Van alle werkende Nederlanders regelt 80% zijn pensioen samen met collega’s, in een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijfstakpensioenfondsen hoeven geen winst te maken. En omdat bedrijfstakpensioenfondsen voor veel mensen tegelijk het pensioen regelen, kunnen ze goedkoop werken.

Er zijn veel vooroordelen over pensioen en de pensioenfondsen. “Pensioenfondsen hebben nu minder geld dan voor de kredietcrisis” en “Een groot deel van de pensioenpremie gaat op aan kosten”, menen ondervraagden in een onderzoek. Allebei vooroordelen en niet waar.

‘Samenstajijsterk’ vindt dat het hoog tijd is om uit te leggen hoe het écht zit. We vragen u om met ons mee te denken. Over zin én onzin over het pensioenfonds. Ga naar www.samenstajijsterk.nl, test uw pensioenkennis en maak kans op een iPad!

Incoming search terms:

  • www pensioenfondswonen nl