Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst vóór ze in de WW komen. Want daarover zijn de sociale partners en het kabinet het eens: het doel is het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren. Daar profiteren werknemers, werkgevers en de overheidsfinanciën van.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

5 vragen over de soa LGV

Als je het over seksueel overdraagbare aandoeningen hebt, dan ken je vast chlamydia wel. LGV is een soa die veroorzaakt wordt door een variant van de chlamydiabacterie en gaat gepaard met heftige symptomen. Zo’n tien jaar geleden begon LGV een opmars vanuit de tropen naar Nederland. Antwoord op vijf belangrijke vragen over deze opkomende en gevaarlijke soa.
PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Reactie minister Kamp op artikel Volkskrant over de pensioenen

De pensioenfondsen zitten in zwaar weer, zoals bijna alle grote financiële instellingen in deze tijd. Een aantal pensioenfondsen heeft dit voorjaar al aangekondigd in 2013 kortingen op de pensioenuitkeringen te moeten doorvoeren. In welke mate dat nodig is –om hoeveel procenten het gaat- zal blijken aan het eind van dit jaar.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Internetconsultatie over wetsvoorstel dat ondernemingsraden meer invloed geeft op beloningen van bestuurders en pensioen

Iedereen kan vanaf 17 februari tot 17 maart via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandelen na verwerking van de reacties de zogenoemde‘Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders en inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen’ in de ministerraad.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen

Werkgevers denken erover na hoe ze goedverdienende werknemers kunnen compenseren voor de aftopping van hun pensioensopbouw. Dit is de mening van arbeids- en pensioenrechtadvocaten van CMS.

Vanaf 2015 kunnen werknemers namelijk niet meer fiscaal vriendelijk sparen voor hun aanvullende pensioen, voor het deel van hun salaris dat boven de €100.000 uitkomt. Wel hebben zij de mogelijkheid om vrijwillig te sparen via de netto-lijfrente of het netto-pensioen.

Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS zegt: ‘De premies voor de nieuwe netto-faciliteit moeten uit het nettoloon worden betaald. Om het besteedbaar inkomen dan toch op peil te houden, zal een forse salarisverhoging noodzakelijk zijn. Wij zien in de praktijk dat verschillende werkgevers best bereid zijn om bij te dragen aan de reparatie van het versoberde Witteveenkader.’

‘Zes organisaties hebben aan ons gevraagd hoe ze dit kunnen regelen’, aldus Van Kranenburg. Hier zitten zowel bedrijven als publieke instellingen tussen. Zij moeten berekenen hoeveel de werknemer erop achteruitgaat door de netto-lijfrente en dit vertalen naar een hoger brutoloon. Van Kranenburg wil niet zeggen om welke organisaties het hier gaat.

In de nieuwe week-editie van Pensioen Pro vertelt Kranenburg dat de versobering van het Witteveenkader slecht kan uitpakken voor veelverdieners die onder de Wet normering topinkomens vallen.

Ronald Doornbos (Focus Orange) zegt het overigens heel normaal te vinden dat werkgevers ook boven de €100.000 blijven meebetalen aan het pensioen van hun werknemers. ‘Op dit moment doen zij dit ook al. Dus het zou niet reëel zijn als ze in de toekomst niets meer zouden bijdragen boven deze salarisgrens.’

Doornbos zegt dat er doorgaans twee oplossingen op tafel liggen. In de eerste plaats kunnen werkgevers hun personeel tegemoetkomen via een vastgesteld budget. ‘De medewerker heeft dan de keuze om salaris als compensatie te nemen of om zelf individueel een netto-lijfrente af te sluiten bij een verzekeraar.’

Maar volgens hem overwegen veel werkgevers collectief een netto-pensioen af te sluiten. ‘Dit is mogelijk aantrekkelijk vanuit “economies of scale”. Daarbij valt dit product onder de wet medische keuringen. En zo voorkom je ook dat deelnemers individueel niets regelen. Belangrijk is wel dat zo’n collectieve mogelijkheid vrijwillig is. De werknemer moet ervoor
kunnen kiezen om de premie als salaris uit te laten keren.’

Hij wijst er verder op dat de definitieve invulling om vrijwillig pensioen te kunnen sparen boven de €100.000 nog moet komen. ‘Waarschijnlijk komt daar eind augustus meer duidelijkheid over vanuit de ministeries Sociale Zaken en Financiën’, zegt hij.

The post Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER).
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van het te verwachten rendement. De parameters zijn de basis waarmee fondsen bijvoorbeeld hun premie berekenen. Het effect van de nieuwe parameters op de hoogte van de premie is naar verwachting beperkt. Het moment waarop deze parameters worden ingevoerd zal in samenhang met het beoogde wetsvoorstel over de aanpassing van het ftk worden bezien, in verband met de consequenties voor de haalbaarheidstoets en de herstelkracht die van invloed is op herstelplannen.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Naar open en eerlijke communicatie over pensioenen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het wetsvoorstel Pensioencommunicatie gepubliceerd op de website internetconsultatie.nl. Doel van het wetsvoorstel pensioencommunicatie is om de communicatie beter aan te laten sluiten op de wensen van de deelnemers en eerlijker te communiceren over onzekerheden.
Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen