Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2011 voor?

7-10-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind september 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,3%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Hoe staat het pensioenfonds er eind november 2011 voor?

16-12-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind november 2011 was de geschatte dekkingsgraad 90,9%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Incoming search terms:

  • pensioenaangifte apg nl

Nieuw telefoonnummer pensioenfonds

2-12-2011

Uw pensioenfonds heeft per 1 december 2011 een nieuw telefoonnummer: 088 – 008 40 02.

U vindt alle contactgegevens van uw pensioenfonds bij Contact.

Hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2011 voor?

8-11-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind oktober 2011 was de geschatte dekkingsgraad 91,9%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.

Werkgevers: incassobeleid verscherpt

7-11-2011

Per vandaag verscherpt het pensioenfonds het beleid rond de betaling van de pensioenpremies. Het pensioenfonds doet dit vanwege ontwikkelingen in de branche en de openstaande saldi.

Nog te vaak worden pensioenpremies niet op tijd betaald. Voor het pensioenfonds betekent dat veel extra werk. Onnodig werk, want er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de termijn waarop de betaling binnen moet zijn.

De vervaldatum op uw factuur blijft 14 dagen na factuurdatum. Niet op tijd betalen kan tot maatregelen leiden, ook als het maar om een paar dagen gaat. We vragen u daarom de factuurtermijn nog eens extra in de gaten te houden.

Als u altijd al op tijd betaalt, verandert er voor u natuurlijk niets!

Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds

14-9-2011

Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!

‘Samenstajijsterk’ is een initiatief van de pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Uw pensioenfonds is daar één van. ‘Samenstajijsterk’ wil werknemers beter informeren over hun pensioen en over wat het pensioenfonds voor hen doet. 

Van alle werkende Nederlanders regelt 80% zijn pensioen samen met collega’s, in een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijfstakpensioenfondsen hoeven geen winst te maken. En omdat bedrijfstakpensioenfondsen voor veel mensen tegelijk het pensioen regelen, kunnen ze goedkoop werken.

Er zijn veel vooroordelen over pensioen en de pensioenfondsen. “Pensioenfondsen hebben nu minder geld dan voor de kredietcrisis” en “Een groot deel van de pensioenpremie gaat op aan kosten”, menen ondervraagden in een onderzoek. Allebei vooroordelen en niet waar.

‘Samenstajijsterk’ vindt dat het hoog tijd is om uit te leggen hoe het écht zit. We vragen u om met ons mee te denken. Over zin én onzin over het pensioenfonds. Ga naar www.samenstajijsterk.nl, test uw pensioenkennis en maak kans op een iPad!

Incoming search terms:

  • www pensioenfondswonen nl

Mijnpensioenoverzicht.nl tijdelijk uit de lucht

12-9-2011

De website Mijnpensioenoverzicht.nl is tijdelijk niet bereikbaar. Dat komt doordat er aanpassingen plaatsvinden aan die site.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. En waar. De eigenaar van de website, Stichting Pensioenregister, verwacht dat de website eind deze week weer in de lucht is.

Jaarverslag 2010

12-9-2011

Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.

Vaste onderdelen in het jaarverslag zijn onder andere de kerncijfers, het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag komen alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod. Het jaarverslag wordt afgesloten met de actuariële verklaring en de accountantsverklaring.

Meer weten? Hier kunt u het direct inzien: Jaarverslag 2010.

Hoe staat het pensioenfonds er eind augustus 2011 voor?

8-9-2011

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen houdt u graag op de hoogte van de stand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Eind augustus 2011 was de geschatte dekkingsgraad 92,9%.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. De toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB), heeft de minimaal vereiste dekkingsgraad voor Stichting Pensioenfonds Wonen vastgesteld op 109,1%.

Meer weten?

Meer over de dekkingsgraad en de financiële situatie van het pensioenfonds leest u bij financiële situatie.  

Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

7-10-2011

Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen.

Pensioenaangifte is direct gekoppeld aan uw administratie. Aanpassingen voert u door in uw salarispakket. Deze gegevens gaan automatisch via Pensioenaangifte naar uw pensioenuitvoerder. Aan- en afmeldingen hoeft u dus niet meer apart door te geven. Dit geldt ook voor jaaropgaven en loonopgaven. Gegevensaanlevering kost u minder tijd en uw gegevens zijn altijd correct en actueel. De meeste werkgevers zijn dan ook blij met deze nieuwe manier van aanleveren.

De eerste aansluiting kost sommige werkgevers en administrateurs eenmalig wat meer tijd. Dit komt door de instellingen van het gebruikte softwarepakket. De instellingen zijn vaak makkelijk aan te passen en het aansluitteam ondersteunt werkgevers en administrateurs bij de aansluiting. Als de aansluiting eenmaal werkt, zijn de werkgevers tevreden.

De aansluiting vindt gefaseerd plaats. Misschien bent u nog niet aangesloten op Pensioenaangifte. U hoeft zelf niets te doen. We nemen met u contact op.

Bent u benieuwd naar Pensioenaangifte? Meer informatie vindt u bij Pensioenaangifte.