Pensioen Nieuws Vrijwilligerswerk na uw pensioen

Vrijwilligerswerk na uw pensioen

De boodschappendienst voor de zieke buurvrouw. Coach van het jeugdelftal. Ongeveer een op de drie Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Niet meer alleen uit altruïsme, zoals vroeger. De nieuwe vrijwilliger wil plezier, persoonlijke verrijking en leuke sociale contacten aan zijn inzet overhouden. Hoe werkt vrijwilligerswerk? Weet wat u wilt Bedenk van tevoren waarom u vrijwilligerswerk wilt doen. …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

24-6-2010 De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind mei 2010 was de dekkingsgraad 97,8%. Hoe hoog moet de dekkingsgraad zijn? Stichting Pensioenfonds Wonen is verplicht om een dekkingsgraad van minimaal 105% …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Website pensioenfonds vernieuwd

Website pensioenfonds vernieuwd

7-6-2010 De website van uw pensioenfonds is vernieuwd! Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Veranderingen die u misschien niet meteen ziet, maar die u helpen om snel een antwoord op uw vragen te vinden! Een vernieuwde website… misschien is het even wennen. Als u eerder op de site bent geweest, zult u ook …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Waardeoverdracht nu niet mogelijk

Waardeoverdracht nu niet mogelijk

7-6-2010 Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Doordat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen nu lager is dan wettelijk verplicht, mag het fonds op dit moment echter niet meewerken aan verzoeken tot waardeoverdracht. Dit kan ook …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws AOW: stand van zaken

AOW: stand van zaken

3-6-2010 Door de val van het kabinet Balkenende IV was het even stil rond de AOW. Inmiddels staat het onderwerp weer volop ter discussie. We geven u de laatste stand van zaken. In de eerdere plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog gaan: in 2020 naar 66 jaar en in 2025 …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Waarom collectief pensioen?

Waarom collectief pensioen?

3-5-2010 Waarom kan je pensioen beter samen doen dan alleen? Maakt een pensioenfonds winst? Wat gebeurt er met de maandelijkse premie die je betaalt? En wie is er eigenlijk de baas van een bedrijfstakpensioenfonds? Belangrijke vragen waarop u misschien niet meteen het antwoord weet. Of toch wel? U kunt uw kennis van pensioenen testen op …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Verhoging AOW-leeftijd voorlopig uitgesteld

Verhoging AOW-leeftijd voorlopig uitgesteld

4-3-2010 Het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen gaat voorlopig niet door. De huidige Tweede Kamer behandelt dit onderwerp niet meer. In het voorstel gaat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog: in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Voor mensen die op 1 januari 2010 55 …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws AOW-uitkering per 1 januari 2010

AOW-uitkering per 1 januari 2010

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Het minimumloon stijgt van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Pensioenfonds verhoogt pensioenen niet

Pensioenfonds verhoogt pensioenen niet

31-12-2009 Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wonen heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2010 niet te verhogen. Het gaat om de pensioenen van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt ieder jaar of er voldoende geld is om de pensioenen te verhogen. Door eerdere verhogingen en de verwachtingen voor …

Read Article Read More

Pensioen Nieuws Wanneer woon je samen voor de AOW?

Wanneer woon je samen voor de AOW?

Dat ligt eraan hoe hard u van stapel loopt. Brengt u af en toe het weekend met elkaar door, dan houdt u gewoon uw eigen AOW voor alleenstaanden. U heeft dan immers allebei uw eigen huishouden met de daarbij horende vaste lasten. Gaat u samenwonen of trouwen, dan moet u dat doorgeven aan de Sociale …

Read Article Read More