Geen volledige AOW… Is daar wat aan te doen?

Dat is spijtig, want er bestaat de mogelijkheid om de AOW tijdens uw werk in het buitenland ‘gewoon’ op te bouwen. U had dat moeten melden bij de Sociale Verzekeringsbank en u had daarvoor gewoon premie moeten betalen.
Dit achteraf repareren kan, maar is meestal duurder. U moet daarvoor namelijk álle gemiste jaren inkopen (met een maximum van vijf jaar). Maar dat is zoals gezegd, niet goedkoop: u betaalt daarvoor 17,9% van het verdiende inkomen. Op www.svb.nl/aowinkoop vindt u een rekenmodule die u helpt om te bepalen of het zinvol is om AOW in te kopen.

Reactie op uitzending Zembla

14-2-2011

Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.

De uitzending van Zembla heeft tot veel onrust geleid. Dat is niet terecht, want het programma ging uit van een onderzoek waarin veel vergissingen, rekenfouten en verkeerde conclusies staan.

Volgens Zembla hadden de Nederlandse pensioenfondsen 145 miljard euro meer met hun beleggingen kunnen verdienen. En als de pensioenpremies hoger waren geweest, zouden de pensioenfondsen nu 799 miljard euro rijker zijn. Uit ander onderzoek blijkt nu dat Zembla er bij deze berekeningen 650 miljard euro naast zit. Beide conclusies zijn dus niet juist.

Beleggen is nooit zonder risico’s. Maar als pensioenfondsen niet zouden beleggen, zou het pensioen veel duurder zijn en lager uitvallen. En ondanks een beurscrisis (2001) en een kredietcrisis (2008) hebben de Nederlandse pensioenfondsen in de afgelopen 20 jaar jaarlijks gemiddeld 7% rendement behaald.

Ook op het punt van de pensioenpremie is de conclusie van Zembla niet juist. Het pensioenfonds wil ervoor zorgen dat u een goed en betaalbaar pensioen hebt. Het doel van het pensioenfonds is niet om zoveel mogelijk geld in kas te hebben.

Bij het vaststellen van de pensioenpremie kijken we dus zorgvuldig hoeveel financiële ruimte het pensioenfonds heeft. Als het pensioenfonds er financieel goed voor staat, kan de pensioenpremie omlaag en kunnen we de pensioenen verhogen. Als het pensioenfonds weinig reserves heeft, geldt het omgekeerde.

We hopen dat we hiermee het verkeerde beeld dat de uitzending van Zembla gaf kunnen rechtzetten. Via deze website houden we u op de hoogte van de financiële situatie van uw pensioenfonds.

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met het Klant Contact Center.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011

19-4-2011

Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen.

U ontvangt het UPO één keer per jaar. Het overzicht laat uw pensioensituatie per 31 december 2010 zien. Als u geen pensioen meer opbouwt bij dit pensioenfonds, ontvangt u eens per vijf jaar een pensioenoverzicht.

Hebt u vragen over het overzicht? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn AOW-pensioen?

Je moet ook rekening houden dat je boven de ? 33485, naast de 42% belasting, ook de ouderenkorting van ? 739 kwijt bent.

Herman

Wat gebeurt er met het AOW-pensioen als mijn partner overlijdt?

Word nu abonnee!

1 Jaar Plus Magazine voor slechts €30

Profiteer van:
•    40% Korting op de winkelprijs
•    GRATIS 2 Gezondheidsspecials
•    Plustelefoon voor financieel juridisch advies
•    Elke maand ruim 200 pagina’s
•    Gratis toegang tot het PlusArchief
•    50% Korting op de toegang van de 50PlusBeurs

 

Kan ik mijn AOW-pensioen meenemen als ik naar het buitenland verhuis?

Word nu abonnee!

1 Jaar Plus Magazine voor slechts €30

Profiteer van:
•    40% Korting op de winkelprijs
•    GRATIS 2 Gezondheidsspecials
•    Plustelefoon voor financieel juridisch advies
•    Elke maand ruim 200 pagina’s
•    Gratis toegang tot het PlusArchief
•    50% Korting op de toegang van de 50PlusBeurs

 

Ik kan moeilijk rondkomen van mijn AOW-pensioen

Misschien wel. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente geeft in bepaalde gevallen bijzondere bijstand. Dat is nodig wanneer iemand een minimuminkomen heeft en daarvan noodzakelijke kosten niet kan betalen. Dat kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor een bril of gehoorapparaat, maar ook voor thuiszorg. Meestal is het noodzakelijk om aan te tonen dat u deze kosten ook daadwerkelijk maakt. Maar sommige gemeenten geven bijzondere bijstand aan een hele categorie inwoners, zoals 65-plussers of chronisch zieken. De gemeenten Amstelveen, Slochteren en Zoetermeer bijvoorbeeld kennen een dergelijke categoriale uitkering. Veel gemeenten bieden een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan een groep inwoners aan. Dat scheelt ook aanzienlijk in de kosten.

Hebt u vroeger in het buitenland gewoond en ontvangt u daardoor nu een onvolledig AOW-pensioen en heeft u daarnaast geen of weinig ander inkomen? Dan kunt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen. Deze voorziening vult uw AOW-uitkering aan tot het minimuminkomen. De AIO kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De voorziening is alleen bedoeld voor mensen die minder dan het minimum ontvangen. In 2011 is het minimum voor alleenstaanden €957 netto per maand zonder vakantie uitkering en voor paren €1318. Om voor een AIO in aanmerking te komen, mag u niet meer dan €5555 aan eigen vermogen hebben, zoals spaargeld, een caravan, sieraden en kunst. Een eigen huis hoeft geen belemmering te zijn. U kunt bij de SVB navragen hoe dat in uw geval uitpakt.

Samen leven en uw AOW-pensioen

De hoogte van uw AOW-pensioen kan veranderen als u met iemand een gezamenlijke huishouding heeft. Kijk op www.weethoehetzit.nl.

 

Ten slotte is het verstandig na te gaan of u recht hebt op zorg- en of huurtoeslag. En wellicht komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Verder hebben talloze gemeenten regelingen om minima te helpen. Ze bieden bijvoorbeeld een stadspas aan, die korting geeft op sportieve en culturele activiteiten. Sommige gemeenten geven zelfs een vergoeding voor een telefoon- of internetabonnement. Vraag de mogelijkheden na bij uw gemeente.

Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2011 voor?

13-4-2011

De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 maart 2011 was de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 96,2% procent. Dit is minder goed dan we hoopten. Volgens de wet moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Dat kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen.

Het pensioenfonds heeft – net als veel andere pensioenfondsen – last van de financiële crisis. De rentestand is laag. Ook leven we gemiddeld langer en moet pensioen langer uitbetaald worden. Dat alles beïnvloedt hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.

In 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat wat het pensioenfonds gaat doen om binnen vijf jaar weer financieel gezond te zijn. Uw pensioenfonds kiest ervoor om de pensioenen niet te verhogen met een toeslag.

We nemen deze maatregel alleen als er geen andere oplossing is. Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt het herstelplan regelmatig. Gaat het beter met het pensioenfonds? Dan is deze maatregel misschien niet nodig. Als het herstel langzamer gaat, moeten we misschien extra maatregelen nemen.

Op dit moment hoeft uw pensioenfonds nog geen extra maatregelen te nemen. Want de minimale dekkingsgraad van 104,6% kan in 2013 worden behaald.

Op 11 februari 2011 heeft uw pensioenfonds een evaluatie van het herstelplan naar DNB gestuurd. Deze evaluatie is gebaseerd op de dekkingsgraad van 31 december 2010. Aan het eind van 2011 kijkt uw pensioenfonds samen met DNB hoe het fonds ervoor staat en of uw fonds extra maatregelen moet nemen.

Hebt u vragen over het herstelplan? Kijk dan bij de meestgestelde vragen. U kunt ook terecht bij ons Klant Contact Center.

Hoe staat het pensioenfonds er eind januari 2011 voor?

4-3-2011

De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ uw pensioenfonds is. Op 31 januari 2011 was de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 96,3% procent. Dit is minder goed dan we hoopten. Volgens de wet moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. Dat kan betekenen dat we maatregelen moeten nemen.

Het pensioenfonds heeft – net als veel andere pensioenfondsen – last van de financiële crisis. De rentestand is laag. Ook leven we gemiddeld langer en moet pensioen langer uitbetaald worden. Dat alles beïnvloedt hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.

In 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat wat het pensioenfonds gaat doen om binnen vijf jaar weer financieel gezond te zijn. Uw pensioenfonds kiest ervoor om de pensioenen niet te verhogen met een toeslag.

We nemen deze maatregel alleen als er geen andere oplossing is. Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt het herstelplan regelmatig. Gaat het beter met het pensioenfonds? Dan is deze maatregel misschien niet nodig. Als het herstel langzamer gaat, moeten we misschien extra maatregelen nemen.

Op dit moment hoeft uw pensioenfonds nog geen extra maatregelen te nemen. Want de minimale dekkingsgraad van 104,6% kan in 2013 worden behaald.

Op 11 februari 2011 heeft uw pensioenfonds een evaluatie van het herstelplan naar DNB gestuurd. Deze evaluatie is gebaseerd op de dekkingsgraad van 31 december 2010. Aan het eind van 2011 kijkt uw pensioenfonds samen met DNB hoe het fonds ervoor staat en of uw fonds extra maatregelen moet nemen.

Hebt u vragen over het herstelplan? Kijk dan bij de meestgestelde vragen. U kunt ook terecht bij ons Klant Contact Center.

Jaaropgave 2010 onderweg

16-2-2011

Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen.

Hebt u vragen over de jaaropgave? Hier vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden.