Pensioen Informatie Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme wordt vaak als een mannenprobleem gezien. Maar het alcoholmisbruik onder vrouwen neemt hand over hand toe. Vooral hoogopgeleide vrouwen boven de veertig zijn de laatste jaren meer gaan drinken. Vrouwen drinken wel om andere redenen en op een andere manier. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Nieuws Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

7-10-2011 Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen. Pensioenaangifte is direct gekoppeld aan uw administratie. Aanpassingen voert u door in uw salarispakket. Deze …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioeninformatie tamelijk ontoegankelijk

Pensioeninformatie tamelijk ontoegankelijk

Juni 2012 verscheen het rapport “Pensioen in duidelijke taal” in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin werd nogmaals duidelijk gesteld dat uitvoerders duidelijk en begrijpelijk met de deelnemers moeten communiceren. Ook over onzekerheden over de hoogte van het pensioen, de te verwachten koopkracht, en de vraag of het pensioen wel zeker is. De …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van het te verwachten rendement. De parameters zijn de basis waarmee fondsen bijvoorbeeld hun premie berekenen. Het effect van de nieuwe …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Lagere marktrente nekt ook beschikbare premie regeling!

Lagere marktrente nekt ook beschikbare premie regeling!

Mensen die nu met pensioen gaan een en beschikbare premie regeling hebben krijgen ook fors te lijden onder de lage marktrente. In het uniform pensioen overzicht wordt uitgegaan van 4% rente op het moment van aankoop van een pensioen. Op dit moment is die rente 2,5%. Het pensioen wordt dus een kleine 40% lager dan …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Wijziging AOW leeftijd onuitvoerbaar

Wijziging AOW leeftijd onuitvoerbaar

De ” gelegenheidscoalitie ” heeft besloten om de AOW ingangsdatum volgende jaar te verhogen met een maand en dan in stappen tot 2019 naar 66 en in stappen naar 67 jaar in 2024 Het is niet moeilijk de AOW ieder jaar een maand later te laten ingaan. Maar de aansluiting op de de pensioenen van …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds

Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds

Werkgevers en werknemers krijgen op hun verzoek een nieuwe mogelijkheid om een kwalitatief hoogstaand en veilige pensioenvoorziening tegen een scherpe prijs te realiseren. Dit kan via het algemeen pensioenfonds (APF) dat vandaag is geïntroduceerd. Sociale partners, betrokken bij pensioenfondsen, maar ook verzekeraars kunnen de uitvoering van hun pensioenregelingen bundelen in het APF. Hierdoor worden uitvoeringskosten …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Duurzaam pensioenbeleggen

Duurzaam pensioenbeleggen

Deelnemers van Pensioenfondsen wordt in onderzoek steeds vaker gevraagd naar hun voorkeuren. Het overgrote deel geeft al geruime tijd aan dat veiligheid op nummer een staat. Maar daar komt nu ook duurzaamheid bij. Beleggen in regenwoud dat gekapt gaat worden is niet denkbaar. Pensioenfondsen doen (nog) niet veel aan duurzaam beleggen. Het is maar de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Collectieve pensioenregeling voor zzp-ers

Collectieve pensioenregeling voor zzp-ers

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp-ers. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen