Pensioen Informatie Demotie en uitstel pensioen

Demotie en uitstel pensioen

En dan is het zover: het  aanvullende pensioen komt  tot uitkering… Maar misschien wilt u nog niet met pensioen omdat: Het werken nog zo leuk is, of;  De marktrente wellicht gunstiger wordt en daardoor de pensioenuitkering hoger, of; Het financieel verstandiger is het pensioen nog even uit te stellen, of; De AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Dekking daalt door nieuw FTK

Dekking daalt door nieuw FTK

Als de dekkingsgraad van pensioenfondsen de komende maanden niet verbetert, dan begint een aantal pensioenfondsen met onvoldoende buffers aan het nieuwe financieel toetsingskader(FTK), meent pensioenadviseur Aon Hewitt. Aon en Mercer verwachten een negatief effect op de dekkingsgraden door het nieuwe FTK, dat waarschijnlijk een lagere rekenrente voor de verplichtingen gaat voorschrijven. Wat de gevolgen zijn …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Voorstel Adfiz op pensioengebied verdient steun pensioenspecialisten

Voorstel Adfiz op pensioengebied verdient steun pensioenspecialisten

Wetsvoorstel versobering pensioenen Dinsdag 15 april was er een commissievergadering van de commissie financiën van de Eerste Kamer.  Het onderwerp was de wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen. Daarnaast was de maximering van het pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 aan de orde. Dit voorstel was op 6 maart aangenomen door de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Administratieve scheiding pensioen

Administratieve scheiding pensioen

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft mede namens staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW), de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de vormgeving van de  nettolijfrente in de tweede pijler, dus over het nettopensioen. Er moet wat dit betreft een gescheiden administratie (bruto / netto pensioen) worden opgezet. Het netto pensioen moet aan  strikte producteisen voldoen en kan uitsluitend …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Aangepast Financieel Toetsingskader voor advies naar de Raad van State

Aangepast Financieel Toetsingskader voor advies naar de Raad van State

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State gestuurd voor advies. De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de economische crisis tekortkomingen in het huidige kader heeft blootgelegd en het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening heeft verkleind. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Pensioenregelingen aangepast, het wordt een hectisch pensioenjaar!

Pensioenregelingen aangepast, het wordt een hectisch pensioenjaar!

Afgelopen jaar zijn veel pensioenregelingen aangepast aan de gewijzigde wettelijke kaders. Oftewel langer werken voor ietsje minder pensioen. Circa 50 % van de pensioenregelingen werd hierdoor getroffen. Niet alleen moeten we doorwerken tot onze 67-jarige leeftijd en gaat ons pensioen dus twee jaar later in, maar ook de opbouw van het ouderdomspensioen is gezakt met …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

Kabinet vraagt SER-advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Kabinet neemt advies Commissie Parameters over

Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van het te verwachten rendement. De parameters zijn de basis waarmee fondsen bijvoorbeeld hun premie berekenen. Het effect van de nieuwe …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Lagere marktrente nekt ook beschikbare premie regeling!

Lagere marktrente nekt ook beschikbare premie regeling!

Mensen die nu met pensioen gaan een en beschikbare premie regeling hebben krijgen ook fors te lijden onder de lage marktrente. In het uniform pensioen overzicht wordt uitgegaan van 4% rente op het moment van aankoop van een pensioen. Op dit moment is die rente 2,5%. Het pensioen wordt dus een kleine 40% lager dan …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Wijziging AOW leeftijd onuitvoerbaar

Wijziging AOW leeftijd onuitvoerbaar

De ” gelegenheidscoalitie ” heeft besloten om de AOW ingangsdatum volgende jaar te verhogen met een maand en dan in stappen tot 2019 naar 66 en in stappen naar 67 jaar in 2024 Het is niet moeilijk de AOW ieder jaar een maand later te laten ingaan. Maar de aansluiting op de de pensioenen van …

Read Article Read More