Hoe staat het pensioenfonds er eind juni 2012 voor?

16-7-2012

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen is bekend. Onze dekkingsgraad is nu 91,4%. Dit is de stand per eind juni 2012.

Onze dekkingsgraad was vorige maand hoger: 102,8%. Dat kwam door andere regels van De Nederlandsche Bank (DNB). We leggen dat hier uit.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? Dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 110% (maar hoger dan 105%). In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent:

AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 omhoog

11-7-2012

Het is nu zeker: de AOW-leeftijd gaat omhoog. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. De Tweede Kamer keurde het wetsvoorstel eerder al goed.

AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar

De eerste stap is een verhoging naar 65 jaar en 1 maand op 1 januari 2013. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar. En in 2023 67 jaar. Daarna wordt opnieuw naar de levensverwachting gekeken. Stijgt die nog steeds? Dan gaat de AOW-leeftijd waarschijnlijk verder omhoog.

Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig om de AOW betaalbaar te houden. Er komen steeds meer gepensioneerden. Daarnaast worden we in Nederland steeds ouder. Hierdoor zijn er steeds meer mensen met een AOW-uitkering.

De ingangsdatum van uw pensioen verandert niet

De verhoging van de AOW-leeftijd staat los van de leeftijd waarop u volgens onze pensioenregeling met pensioen gaat.

Veelgestelde vragen over de wijzigingen in de AOW.

Kijk voor meer informatie over de wijzigingen in de AOW ook op de website van de overheid.

Geen waardeoverdracht ondanks stijging dekkingsgraad in mei 2012

26-6-2012

Als u in een andere sector gaat werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Dit kan alleen als de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Het pensioenfonds neemt uw aanvraag voor waardeoverdracht alleen in behandeling als de financiële situatie dat toelaat. De dekkingsgraad van het pensioenfonds moet hiervoor 100% of hoger zijn. Bij een lagere dekkingsgraad mag het pensioenfonds de waardeoverdracht pas in behandeling nemen als de dekkingsgraad weer naar 100% of hoger is gestegen.

Dekkingsgraad mei 2012

Het pensioenfonds neemt sinds juni 2010 geen waardeoverdracht in behandeling. Dat komt doordat de dekkingsgraad te laag is. In mei 2012 steeg de dekkingsgraad door de aangepaste rekenmethode van De Nederlandsche Bank (DNB) van 94,1% naar 102,8%. Deze aangepaste rekenmethode geeft voor mei een vertekend beeld van de financiële situatie.

Omdat de stijging slechts van korte duur is, nemen we nog steeds geen waardeoverdracht in behandeling. Als de financiële situatie het weer toelaat, pakken we zowel oude als nieuwe verzoeken tot waardeoverdracht weer op. Dit leest u dan op de website. Meer informatie over waardeoverdracht leest u bij van baan veranderen. Wilt u meer weten over de dekkingsgraad en de nieuwe rekenmethode van DNB? Lees dan het nieuwsbericht hierover.  

Eerste nieuwsbrief voor gepensioneerden ook online!

22-6-2012

Afgelopen week is de eerste nieuwsbrief voor gepensioneerden in de bus gevallen. Deze eerste ‘Nieuws over uw pensioen’ is speciaal gemaakt voor pensioengerechtigden die in de wonenbranche gewerkt hebben.

Nieuwsgierig? Lees dan hier het Nieuws over uw pensioen.

Bent u werkgever of werknemer in de wonenbranche? Lees dan de artikelen over pensioen in het vakblad Werken in Wonen. 

Hoe staat het pensioenfonds er eind mei 2012 voor?

12-6-2012

In mei 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen gestegen van 94,1% naar 102,8%.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds voldoende geld om alle pensioenen te betalen. De dekkingsgraad geeft dus aan hoe gezond het pensioenfonds is.  

Dekkingstekort of reservetekort?

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan spreekt men van een dekkingstekort. Er is sprake van reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan 108% (maar hoger dan 105%).

In de tabel ziet u wat een bepaalde dekkingsgraad betekent: 

Stijging mei 2012 door rekenmethode

Het pensioenfonds moet van De Nederlandsche Bank (DNB) een aangepaste methode gebruiken voor het berekenen van de dekkingsgraad. DNB kijkt hierbij naar de ontwikkeling van de rente op de financiële markten.

In april en mei 2012 is de rente sterk gedaald. Door de aangepaste methode wordt de dekkingsgraad in deze situatie eerst hoger en vervolgens lager. Hierdoor is de dekkingsgraad voor dit pensioenfonds in mei hoger. De verwachting is, dat deze in de komende maanden weer daalt.  

Werkgevers opgelet: onderhoud gegevens aanleveren op 5 juni 2012

4-6-2012

Levert u als werkgever de salaris- en dienstverbandgegevens nog niet aan via Pensioenaangifte, maar op de oude manier? Dan geldt dit bericht voor u.

Op dinsdag 5 juni worden er enkele zaken aangepast. Hierdoor kunt u van 9.00 tot 10.30 geen gegevens aanleveren of raadplegen. Op 4 juni na 16.00 uur kunt u nog wel aanleveren, maar u krijgt pas dinsdag 5 juni na 10.30 uur een terugkoppeling.

Na de aanpassing kunnen werkgevers onder meer zelf een nieuw wachtwoord aanvragen via ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina.

AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 omhoog

1-6-2012

De leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat, gaat vanaf 2013 omhoog. Dat hebben vijf politieke partijen besloten in het akkoord over de begroting van Nederland voor 2013. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afspraken verwerkt in een voorstel voor een wet. De Tweede Kamer moet dit voorstel nog goedkeuren.

De minister stelt voor de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. De eerste stap is een verhoging naar 65 jaar en 1 maand in 2013  In 2019 is de AOW-leeftijd al 66 jaar. In 2023 is dat 67 jaar. Daarna wordt opnieuw naar de levensverwachting gekeken. Stijgt die nog steeds? Dan gaat de AOW leeftijd waarschijnlijk verder omhoog.

AOW-leeftijd niet gelijk aan pensioenleeftijd

Als de AOW-leeftijd omhoog gaat, lopen de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd niet meer gelijk. De door de minister voorgestelde pensioenleeftijd voor het aanvullende pensioen gaat in 2014 omhoog naar 67 jaar. De ingangsdatum van het aanvullend pensioen en van de AOW zijn dan niet gelijk. Dat vraagt om meer flexibiliteit in de pensioenregeling. U kunt dan zelf bepalen wanneer uw pensioen ingaat. Op de leeftijd waarop uw AOW ingaat. Of later, omdat u door langer doorwerken een hoger pensioen wilt krijgen.

Over de voorstellen moet nog worden besloten. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover.

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.

AOW leeftijd gaat vanaf 2013 omhoog

1-6-2012

De leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat, gaat vanaf 2013 omhoog. Dat hebben vijf politieke partijen besloten in het akkoord over de begroting van Nederland voor 2013. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afspraken verwerkt in een voorstel voor een wet. De Tweede Kamer moet dit voorstel nog goedkeuren.

De minister stelt voor de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. De eerste stap is een verhoging naar 65 jaar en 1 maand in 2013  In 2019 is de AOW-leeftijd al 66 jaar. In 2023 is dat 67 jaar. Daarna wordt opnieuw naar de levensverwachting gekeken. Stijgt die nog steeds? Dan gaat de AOW leeftijd waarschijnlijk verder omhoog.

AOW-leeftijd niet gelijk aan pensioenleeftijd

Als de AOW-leeftijd omhoog gaat, lopen de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd niet meer gelijk. De door de minister voorgestelde pensioenleeftijd voor het aanvullende pensioen gaat in 2014 omhoog naar 67 jaar. De ingangsdatum van het aanvullend pensioen en van de AOW zijn dan niet gelijk. Dat vraagt om meer flexibiliteit in de pensioenregeling. U kunt dan zelf bepalen wanneer uw pensioen ingaat. Op de leeftijd waarop uw AOW ingaat. Of later, omdat u door langer doorwerken een hoger pensioen wilt krijgen.

Over de voorstellen moet nog worden besloten. Zodra er meer bekend is, informeren wij u hierover.

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.