Pensioen Informatie Evaluatie PPI positief

Evaluatie PPI positief

De introductie van de premiepensioeninstelling (PPI) heeft drie jaar geleden gezorgd voor meer concurrentie tussen verzekeraars en deze PPI’s. Hierdoor zijn de premies lager geworden zonder dat dit ten koste is gegaan van de dienstverlening of de verzekerde risicodekkingen. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek van LNBB actuarissen en pensioenconsultants en AF Advisors …

Read Article Read More