Administratieve scheiding pensioen

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft mede namens staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW), de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de vormgeving van de  nettolijfrente in de tweede pijler, dus over het nettopensioen. Er moet wat dit betreft een gescheiden administratie (bruto / netto pensioen) worden opgezet.

Het netto pensioen moet aan  strikte producteisen voldoen en kan uitsluitend via een zuivere beschikbare premie (zuivere DC-regeling) worden opgetuigd. Voortvloeiend uit de administratieve scheiding moet een scheiding ten aanzien van de technische voorzieningen, vereist eigen vermogen, beleggingen, verzekeringsrisico’s en uitvoeringskosten worden aangebracht.

Voor het (voor)overlijdensrisico (partnerpensioen) en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zal herverzekering verplicht worden gesteld.

Het bericht Administratieve scheiding pensioen verscheen eerst op Pensioen.com.

Pensioen.com