Pensioen Nieuws Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

Financiële positie Stichting Pensioenfonds Wonen

24-6-2010 De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de huidige en toekomstige verplichtingen (uitkeringen). Eind mei 2010 was de dekkingsgraad 97,8%. Hoe hoog moet de dekkingsgraad zijn? Stichting Pensioenfonds Wonen is verplicht om een dekkingsgraad van minimaal 105% …

Read Article Read More