Pensioen Informatie De jaarruimte berekenen voor het jaar 2015

De jaarruimte berekenen voor het jaar 2015

Zoals bekend hebben werknemers die van dienstbetrekking veranderen het recht hun opgebouwde pensioen in te brengen in de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Tot 1 januari van dit jaar moest de werknemer binnen een termijn van 6 maanden aangeven of hij al dan niet de procedure tot waardeoverdracht in gang wilde zetten. Deze termijn is …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets. Het is de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

Studenten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die in Nederland gaan studeren, blijven in de toekomst een oudedagsvoorziening opbouwen. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hier zorg voor draagt. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Kabinet beperkt plicht tot waardeoverdracht voor grote werkgever

Kabinet beperkt plicht tot waardeoverdracht voor grote werkgever

Vooruitlopend op een grondige aanpassing van de regels voor waardeoverdracht kunnen ook grote werkgevers weigeren mee te werken aan waardeoverdracht als zij € 15.000 of meer moeten bijbetalen. Dat staat in een ontwerpbesluit met aangepaste regels voor waardeoverdracht dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voorheen gold deze tegemoetkoming alleen voor …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Ruime meerderheid Eerste Kamer voor nieuwe pensioenregels

Ruime meerderheid Eerste Kamer voor nieuwe pensioenregels

De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, Groenlinks en ChristenUnie woensdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader’ (FTK). Hiermee gaat deze wet per 1 januari 2015 in en komt er een einde aan een jarenlange discussie. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek

SER komt met meerdere pensioenscenario’s, één scenario aanbevolen voor nader onderzoek

De SER komt deze week met een advies bestaande uit meerdere toekomstscenario’s voor het Nederlandse pensioenstelsel, aldus voorzitter Mariëtte Hamer. Zij zei dit op de slotbijeenkomst van de Nationale Pensioendialoog. In het SER-advies worden de plussen en minnen van diverse varianten voor toekomstige pensioenstelsels op een rijtje gezet, aldus Hamer. De vorm met scenario’s is …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen

Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen

Pensioenregelingen moeten per 1-1-2015 zijn aangepast aan het nieuwe fiscale Witteveenkader. In een brandbrief aan de staatssecretaris heeft Adfiz grote zorg uitgesproken over een tijdige aanpassing van pensioencontracten. Adfiz heeft gewezen op de zware fiscale sancties die dreigen voor werkgever en werknemer als regelingen niet tijdig zijn aangepast. Het aanpassen van een pensioenregeling na 1-1-2015 …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Pensioenadviseurs: meer tijd voor aanpassen verzekerde regelingen

Pensioenadviseurs: meer tijd voor aanpassen verzekerde regelingen

Bedrijven met pensioen bij een verzekeraar komen in tijdnood bij het aanpassen van hun pensioenregeling aan de fiscale wetten van 2015. Daarvoor waarschuwt Registerpensioenadviseur (RPA). Volgens RPA is er onvoldoende tijd om werknemers, die met de wijziging moeten instemmen, te informeren. ‘Als de werknemer later stelt onvoldoende informatie of te weinig tijd te hebben gehad, …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015

Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015

Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen over het ABP-pensioen. De pensioenopbouw wordt aangepast aan de fiscale regels voor 2015 en daardoor gaat de pensioenpremie voor werknemers en werkgevers omlaag. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. De ministerraad heeft daarom ingestemd met een wetsvoorstel om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen