Werkgevers en vakbonden betreuren loslaten pensioenakkoord

Werkgevers en vakbonden zeggen het ‘zeer te betreuren’ dat het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer het pensioenakkoord willen loslaten.

De Stichting van de Arbeid heeft dat woensdag in een brief geschreven aan minister Henk Kamp van Sociale Zaken.

Het kabinet maakte eerder afspraken met werkgevers en bonden over een verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020. Maar in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn die geschrapt.
De vijf partijen willen de AOW-leeftijd al vanaf volgend jaar geleidelijk optrekken, zodat die in 2019 op 66 jaar uitkomt. In 2023 wordt dat vervolgens 67 jaar. Kamp heeft inmiddels een nieuw wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

De sociale partners hebben vooral kritiek op de manier waarop Kamp in het nieuwe wetsvoorstel de inkomensgevolgen wil repareren voor werknemers die al met prepensioen zijn. Zij zullen door de eerdere verhoging van de pensioenleeftijd één of meer maanden AOW mislopen. Kamp wil deze mensen een voorschot geven dat snel moet worden terugbetaald. Volgens werkgevers en werknemers kan dit ‘niet als een serieuze oplossing voor deze problematiek worden gezien’. Werknemers die al met prepensioen zijn gegaan, konden op dat moment niet weten dat de AOW-leeftijd eerder zou stijgen. Voor hen moet er dus een ‘echte compensatieregeling komen, schrijft de Stichting van de Arbeid.

Ook tegen het schrappen van de mogelijkheid om voor een flexibele ingangsdatum voor de AOW te kiezen, hebben de sociale partners ernstig bezwaar. Werknemers met zware beroepen zijn hiervan de dupe, betogen ze.

Pensioen.com

Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen

Werkgevers denken erover na hoe ze goedverdienende werknemers kunnen compenseren voor de aftopping van hun pensioensopbouw. Dit is de mening van arbeids- en pensioenrechtadvocaten van CMS.

Vanaf 2015 kunnen werknemers namelijk niet meer fiscaal vriendelijk sparen voor hun aanvullende pensioen, voor het deel van hun salaris dat boven de €100.000 uitkomt. Wel hebben zij de mogelijkheid om vrijwillig te sparen via de netto-lijfrente of het netto-pensioen.

Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS zegt: ‘De premies voor de nieuwe netto-faciliteit moeten uit het nettoloon worden betaald. Om het besteedbaar inkomen dan toch op peil te houden, zal een forse salarisverhoging noodzakelijk zijn. Wij zien in de praktijk dat verschillende werkgevers best bereid zijn om bij te dragen aan de reparatie van het versoberde Witteveenkader.’

‘Zes organisaties hebben aan ons gevraagd hoe ze dit kunnen regelen’, aldus Van Kranenburg. Hier zitten zowel bedrijven als publieke instellingen tussen. Zij moeten berekenen hoeveel de werknemer erop achteruitgaat door de netto-lijfrente en dit vertalen naar een hoger brutoloon. Van Kranenburg wil niet zeggen om welke organisaties het hier gaat.

In de nieuwe week-editie van Pensioen Pro vertelt Kranenburg dat de versobering van het Witteveenkader slecht kan uitpakken voor veelverdieners die onder de Wet normering topinkomens vallen.

Ronald Doornbos (Focus Orange) zegt het overigens heel normaal te vinden dat werkgevers ook boven de €100.000 blijven meebetalen aan het pensioen van hun werknemers. ‘Op dit moment doen zij dit ook al. Dus het zou niet reëel zijn als ze in de toekomst niets meer zouden bijdragen boven deze salarisgrens.’

Doornbos zegt dat er doorgaans twee oplossingen op tafel liggen. In de eerste plaats kunnen werkgevers hun personeel tegemoetkomen via een vastgesteld budget. ‘De medewerker heeft dan de keuze om salaris als compensatie te nemen of om zelf individueel een netto-lijfrente af te sluiten bij een verzekeraar.’

Maar volgens hem overwegen veel werkgevers collectief een netto-pensioen af te sluiten. ‘Dit is mogelijk aantrekkelijk vanuit “economies of scale”. Daarbij valt dit product onder de wet medische keuringen. En zo voorkom je ook dat deelnemers individueel niets regelen. Belangrijk is wel dat zo’n collectieve mogelijkheid vrijwillig is. De werknemer moet ervoor
kunnen kiezen om de premie als salaris uit te laten keren.’

Hij wijst er verder op dat de definitieve invulling om vrijwillig pensioen te kunnen sparen boven de €100.000 nog moet komen. ‘Waarschijnlijk komt daar eind augustus meer duidelijkheid over vanuit de ministeries Sociale Zaken en Financiën’, zegt hij.

The post Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com