Pensioen Informatie Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme bij vrouwen: verborgen probleem

Alcoholisme wordt vaak als een mannenprobleem gezien. Maar het alcoholmisbruik onder vrouwen neemt hand over hand toe. Vooral hoogopgeleide vrouwen boven de veertig zijn de laatste jaren meer gaan drinken. Vrouwen drinken wel om andere redenen en op een andere manier. PlusOnline RSS Feed – – Pensioen

Pensioen Nieuws Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen

7-10-2011 Eerder dit jaar informeerden we u over het aanleveren van pensioengegevens via Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. Inmiddels hebben we de eerste reacties van werkgevers binnen. Pensioenaangifte is direct gekoppeld aan uw administratie. Aanpassingen voert u door in uw salarispakket. Deze …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Bij echtscheiding ook rekening houden met voorindexatie

Op basis van een recente uitspraak van de Rechtbank Zutphen is er antwoord gekomen op de vraag of de vereveningsgerechtigde in een echtscheidingssituatie recht heeft op voorindexatie van zijn of haar pensioenaanspraak. De Rechtbank Zutphen besliste in deze zaak dat als er op basis van de pensioenbrief bij uitdiensttreding recht bestaat op indexatie van de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

Wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State

De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. De ministerraad heeft daarom ingestemd met een wetsvoorstel om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden. Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Pensioen

Pensioen Informatie Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten is mogelijk

Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten is mogelijk

Sinds kort is er sprake van nieuw fiscaal beleid voor pensioen en (loon)stamrechten. Vooruitlopend op de wijziging van de Wet op de loonbelasting (art.39f) in het kader van de Fiscale Verzamelwet is op 3 juli 2014 een dergelijke nieuw fiscaal beleidsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het Belastingplan …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Netto lijfrente wordt verplicht

Netto lijfrente wordt verplicht

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat werkgevers met een verplichte pensioenregeling de vrijwillige netto pensioenspaarregeling voor inkomen boven € 100.000 verplicht gaan aanbieden. Werknemers kunnen dan zelf beslissen of zij gebruik maken van dat aanbod. Klijnsma schrijft dit in de tweede nota van wijziging op de Verzamelwet Pensioenen 2014 die zij inmiddels …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voortgangsbrief over de stand van zaken omtrent De Nationale Pensioendialoog. Met deze brede en open dialoog wil het kabinet, samen met partijen binnen en buiten de pensioensector, verkennen hoe het pensioenstelsel in de …

Read Article Read More

Pensioen Informatie De absolute noodzaak van deeltijdpensioen

De absolute noodzaak van deeltijdpensioen

Ik voorspel een grote toekomst voor deeltijdpensioen in Nederland. Hoe kom ik tot deze boude uitspraak? Nu de pensioenrichtleeftijd 67 jaar is en binnenkort zal doorstijgen naar 68 jaar en naar verwachting daarna naar minimaal 71 jaar ontstaan er allerlei nieuwe situaties. Zowel werkgevers als werknemers hebben daarom naar mijn mening belang bij een goed …

Read Article Read More

Pensioen Informatie Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen

Raad van Jaarverslaggeving zet streep door waardering pensioen op fiscale grondslagen

De gevolgen voor de pensioenvoorziening van de DGA Opnieuw wordt de directeur-grootaandeelhouder(DGA), die zijn pensioen in eigen beheer heeft veiliggesteld, getroffen door een wettelijke wijziging, die de jaarlijkse advieskosten niet ten goede zal komen. Wat is er precies aan de hand? Tot op heden stond de Raad van Jaarverslaggeving (RJ) toe dat de DGA zijn …

Read Article Read More

Pensioen Informatie ‘Driekwart Nederlanders blij met verplicht pensioen’

‘Driekwart Nederlanders blij met verplicht pensioen’

Bijna drie van de vier Nederlandse werknemers zijn blij dat zij via hun werkgever automatisch geld opzij kunnen zetten voor hun pensioen. Uit onderzoek van verzekeraar Aegon blijkt namelijk dat 71% van hen het niet ziet zitten om zelf geld te sparen voor later. ‘Werknemers weten van zichzelf dat hun pensioenbewustzijn laag is’, zegt Aegon-directeur …

Read Article Read More