Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen

Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen

Door een uitspraak van het Hof Amsterdam (op 10 juli 2014) is duidelijk geworden hoe desastreus het niet juist invullen van de pensioenuitkering kan uitpakken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In de onderhavige zaak werden de regels niet juist nageleefd en werden er vanaf de pensioendatum geen uitkeringen verricht aan de DGA.

Het verhaal begint in 1989 toen aan de DGA een pensioentoezegging werd gedaan. Daarin stond dat de BV op de pensioendatum een pensioen zal aankopen bij een verzekeraar of een andere BV. Dit op basis van het in de vennootschap gereserveerde bedrag. Uit de jaarrekening 2007 bleek echter een pensioenverplichting van € 668.505. In de jaarrekening 2008 is de pensioenverplichting zelfs helemaal verdwenen. De DGA is op 12 juli van dat jaar 65 jaar geworden en heeft na deze datum ook geen werkzaamheden meer verricht in loondienst.

Omdat er vanaf de pensioendatum aan de DGA geen pensioenuitkeringen zijn gedaan door de BV of een verzekeraar is de inspecteur over gegaan tot het opleggen van een aanslag over de commerciële waarde van het pensioen inclusief de revisierente. De DGA stelt op zijn beurt dat de pensioenverplichting niet is verdwenen en verder dat het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is. Verder vindt hij ook dat de BV langer de tijd zou moeten hebben voor de aankoop van het pensioen.

Het Hof gaat mee in de stelling dat het verdwijnen van de pensioenverplichting van de balans op een fout berust. Er is dus geen sprake van afzien. De DGA heeft echter niet aannemelijk kunnen maken dat het pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is en dus is het pensioen onzuiver geworden doordat de pensioenuitkeringen niet zijn ingegaan op het moment dat de DGA de pensioendatum heeft bereikt en niet meer werkzaam is. Omdat de pensioenbrief uitgaat van een opgebouwd bedrag in plaats van een toegezegd pensioen gaat de sanctie van belastingheffing, en revisierente, over het eerder genoemde bedrag van €668.505!

Deze casus laat goed zien wat de gevolgen kunnen zijn van het niet (tijdig) uitkeren van pensioen dat is opgebouwd binnen de eigen BV. Het laat daarnaast ook goed zien welke financiële pijn de DGA fiscaal kan leiden in dit soort gevallen!

The post Uitspraak Hof Amsterdam: Grote schade DGA door niet tijdig uitkeren pensioen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *