Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen

Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen

Pensioenregelingen moeten per 1-1-2015 zijn aangepast aan het nieuwe fiscale Witteveenkader. In een brandbrief aan de staatssecretaris heeft Adfiz grote zorg uitgesproken over een tijdige aanpassing van pensioencontracten. Adfiz heeft gewezen op de zware fiscale sancties die dreigen voor werkgever en werknemer als regelingen niet tijdig zijn aangepast. Het aanpassen van een pensioenregeling na 1-1-2015 was tot nu toe alleen mogelijk als de nieuw in te voeren regeling tijdig wordt voorgelegd aan de Belastingdienst onder stringente voorwaarden (art. 19c, eerste lid, Wet LB).

Beoordelingsverzoek

Na de Brandbrief heeft de Pensioencommissie van Adfiz een gesprek gehad met de Belastingdienst. Naar aanleiding daarvan heeft de Belastingdienst in samenspraak met het ministerie van Financiën de werkwijze en voorwaarden voor het beoordelingsverzoek aanzienlijk versoepeld. Dit betekent concreet dat:

1. volstaan kan worden met het geven van een volledige weergave van de tussen partijen gemaakte afspraken over de aanpassing van de regeling waarbij verwezen wordt naar een nog te ontwerpen definitieve tekst van de pensioenregeling. Het is niet meer noodzakelijk om de volledige (concept) tekst van de nieuwe pensioenregeling en de verzekeringsovereenkomst voor te leggen.

2. de werkgever eenzijdig een tijdelijk wijzigingsvoorstel ter beoordeling kan voorleggen om te voorkomen dat de pensioenregeling onzuiver wordt. Na afstemming met de belanghebbenden kan dit voorstel vervangen worden door een definitief voorstel en de (concept)tekst van de pensioenregeling.

Bij de versoepeling in het beoordelingsverzoek gelden de volgende voorwaarden voor het tijdig voorgelegd zijn:

  • het beoordelingsverzoek moet worden voorgelegd voordat de regeling wordt ingevoerd of gewijzigd, uiterlijk op 31 december 2014;
  • de volledige, definitieve (concept)-tekst van de regeling moet binnen 6 maanden na het indienen van het verzoek om beoordeling worden nagezonden. Als het noodzakelijk is, kan worden verzocht om de termijn van 6 maanden te verlengen.
  • het gaat niet om een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling (art. 18h Wet LB).

Na ontvangst van de (concept)-tekst van de nieuwe pensioenregeling zal de Inspecteur van de Belastingdienst de regeling beoordelen en een beschikking afgeven. Eventuele onzuiverheden in de regeling moeten vervolgens met terugwerkende kracht per 1-1-2015 worden hersteld. Voor de volledige uitleg van het versoepelde aanpassingsverzoek verwijzen wij naar Vraag & Antwoord 014-012 d.d. 041214 van de Belastingdienst.

Hierin wordt ook ingegaan op de mogelijkheid van het voorleggen van een verzoek tot splitsen en opschorten van de pensioenregeling per 1 januari 2015.

The post Versoepeling beoordelingsverzoek om pensioen- contracten aan de Belastingdienst voor te leggen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *