Waardeoverdracht nu niet mogelijk

Waardeoverdracht nu niet mogelijk

7-6-2010

Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Doordat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wonen nu lager is dan wettelijk verplicht, mag het fonds op dit moment echter niet meewerken aan verzoeken tot waardeoverdracht.

Dit kan ook gelden voor het andere betrokken pensioenfonds. Toch blijft het belangrijk het verzoek tot waardeoverdracht tijdig in te dienen. Het verzoek zal in behandeling worden genomen zodra de financiële reserves van beide fondsen weer op orde zijn.

Meer informatie over waardeoverdracht leest u hieronder.

Waardeoverdracht bij een toereikende dekkingsgraad

Hebt u een nieuwe baan en komt u in onze sector werken? Of gaat u door een baanwisseling juist in een andere sector werken? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. U brengt daarmee uw complete pensioen onder bij één pensioenfonds. Dat is gemakkelijk en overzichtelijk. Als u wél van baan maar niet van sector verandert, loopt uw pensioenopbouw in principe door bij Stichting Pensioenfonds Wonen. U hoeft dan niets te doen.

U beslist zelf

Voor een waardeoverdracht krijgt u op uw verzoek eerst een vrijblijvende offerte van de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Pas dan hoeft u te beslissen of u het pensioen meeneemt of niet. Of het voor u voordelig is om de waarde van uw pensioen over te dragen, is mede afhankelijk van uw nieuwe pensioenregeling. Vraag hierover advies bij het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.

Op tijd aanvragen

Let erop dat uw aanvraag voor de offerte voor waardeoverdracht binnen zes maanden na uw indiensttreding bij de ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder moet zijn ontvangen. We zullen uw verzoek in behandeling nemen zodra het fonds weer mag meewerken aan waardeoverdracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *