Werkgever bij netto pensioen niet gehouden aan verplichtstelling

Werkgever bij netto pensioen niet gehouden aan verplichtstelling

Werkgevers mogen volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma zelf kiezen of zij de netto pensioenregeling laten uitvoeren door een fonds of een verzekeraar. De staatssecretaris is bereid om ruimte te scheppen zodat verplicht gestelde werkgevers zelf een keuze kunnen maken tussen de manier van uitvoering.

In het Kamerdebat over het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen is gesproken over welke uitvoerders de vrijwillige netto pensioenregelingen mogen uitvoeren die bestemd zijn voor werknemers met een salaris van meer dan € 100.000.

Klijnsma zei de bezorgdheid van de VVD te begrijpen dat het door de verplichtstelling voor verzekeraars niet meer mogelijk zou zijn om in een bepaalde bedrijfstak een nettolijfrente uit te voeren. “Ik ben bereid om hiervoor ruimte voor te scheppen”, aldus Klijnsma. Zij wil dit regelen in het vrijstellings- en boetebesluit van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. “Voor het deel nettolijfrente van de verplichtstelling kan dan een vrijstelling worden verleend aan een werkgever. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat er een gelijkwaardige regeling door de verzekeraar moet worden geboden. Ik wil heel nauwgezet kijken naar de precieze voorwaarden voor de dispensatie van het een en ander, aldus de staatssecretaris.
“Wij nemen dus de nadere uitwerking ter hand.”

The post Werkgever bij netto pensioen niet gehouden aan verplichtstelling appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *