Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen

Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen

Werkgevers denken erover na hoe ze goedverdienende werknemers kunnen compenseren voor de aftopping van hun pensioensopbouw. Dit is de mening van arbeids- en pensioenrechtadvocaten van CMS.

Vanaf 2015 kunnen werknemers namelijk niet meer fiscaal vriendelijk sparen voor hun aanvullende pensioen, voor het deel van hun salaris dat boven de €100.000 uitkomt. Wel hebben zij de mogelijkheid om vrijwillig te sparen via de netto-lijfrente of het netto-pensioen.

Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS zegt: ‘De premies voor de nieuwe netto-faciliteit moeten uit het nettoloon worden betaald. Om het besteedbaar inkomen dan toch op peil te houden, zal een forse salarisverhoging noodzakelijk zijn. Wij zien in de praktijk dat verschillende werkgevers best bereid zijn om bij te dragen aan de reparatie van het versoberde Witteveenkader.’

‘Zes organisaties hebben aan ons gevraagd hoe ze dit kunnen regelen’, aldus Van Kranenburg. Hier zitten zowel bedrijven als publieke instellingen tussen. Zij moeten berekenen hoeveel de werknemer erop achteruitgaat door de netto-lijfrente en dit vertalen naar een hoger brutoloon. Van Kranenburg wil niet zeggen om welke organisaties het hier gaat.

In de nieuwe week-editie van Pensioen Pro vertelt Kranenburg dat de versobering van het Witteveenkader slecht kan uitpakken voor veelverdieners die onder de Wet normering topinkomens vallen.

Ronald Doornbos (Focus Orange) zegt het overigens heel normaal te vinden dat werkgevers ook boven de €100.000 blijven meebetalen aan het pensioen van hun werknemers. ‘Op dit moment doen zij dit ook al. Dus het zou niet reëel zijn als ze in de toekomst niets meer zouden bijdragen boven deze salarisgrens.’

Doornbos zegt dat er doorgaans twee oplossingen op tafel liggen. In de eerste plaats kunnen werkgevers hun personeel tegemoetkomen via een vastgesteld budget. ‘De medewerker heeft dan de keuze om salaris als compensatie te nemen of om zelf individueel een netto-lijfrente af te sluiten bij een verzekeraar.’

Maar volgens hem overwegen veel werkgevers collectief een netto-pensioen af te sluiten. ‘Dit is mogelijk aantrekkelijk vanuit “economies of scale”. Daarbij valt dit product onder de wet medische keuringen. En zo voorkom je ook dat deelnemers individueel niets regelen. Belangrijk is wel dat zo’n collectieve mogelijkheid vrijwillig is. De werknemer moet ervoor
kunnen kiezen om de premie als salaris uit te laten keren.’

Hij wijst er verder op dat de definitieve invulling om vrijwillig pensioen te kunnen sparen boven de €100.000 nog moet komen. ‘Waarschijnlijk komt daar eind augustus meer duidelijkheid over vanuit de ministeries Sociale Zaken en Financiën’, zegt hij.

The post Werkgevers denken na over compensatie aftopping pensioen appeared first on Pensioen.com.

Pensioen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *